Lidový dům

Lidový dům

Lidový dům ve Kbelích se nachází v ulici Toužimská. Byl postaven v roce 1928. Do té doby nebyl ve Kbelích žádný kulturní stánek. Lidé se scházeli po hostincích, ve kterých byly sály, kde se hrálo divadlo, cvičilo a pořádaly se taneční zábavy. V roce 1926 se začalo uvažovat o výstavbě Lidového domu. Nejprve bylo ustaveno družstvo. Po velkých potížích se obci podařilo zakoupit pozemek, sehnat finanční úvěr u záložny na Florenci v Praze a zajistit stavební firmu stavitele Hradce ze sousední Vinoře. Veškeré zemní práce byly provedeny svépomocí a členové družstva pomáhali i při stavbě. Dne 9. května 1928 byla provedena kolaudace a 3. června 1928 byl předán Lidový dům do užívání. Vznikla zde restaurace a v sále působil kulturní a divadelní kroužek a cvičili členové Federace dělnických tělovýchovných jednot (FDTJ). V době okupace byl Lidový dům zabrán Němci a v sále byla zřízena opravna německých automobilů. Po osvobození byla uspořádána dobrovolná sbírka k získání finančních prostředků na opravu rozbité podlahy. Byly nově položeny parkety, opraveno jeviště a ještě v roce 1945 opět sloužil Lidový dům veřejnosti.

Další velká rekonstrukce byla zahájena v roce 1973 a trvala pět let. Opravila se elektroinstalace, hygienické zařízení, ústřední topení, kanalizace a přistavěla se tělocvična. Po tu dobu nebyla přerušena výuka kurzů, které navštěvovalo skoro 860 zájemců. Byly to např. kurzy jazykové, hraní na různé hudební nástroje, cvičení, kreslení, kurzy baletu a taneční. Nepřerušila se činnost kbelského symfonického orchestru a komorního kvarteta, ani chod restaurace. Znovuotevření se uskutečnilo 28. února 1978. V kulturním programu vystoupil mimo jiné i národní umělec Eduard Haken, který prohlásil, že je v sále výborná akustika. V roce 1982 byla dokončena přístavba z Bakovské ulice a otevřen nový bar. V té době vystupovalo v Lidovém domě mnoho známých umělců. Hrály se pohádky pro děti, pořádaly zábavy, vystoupení dětí ze škol, různé organizace zde pořádaly plesy a konaly se schůze a zasedání.

Velké změny nastaly po roce 2000. Lidový dům byl zcela majetkově vypořádán a stal se vlastnictvím MČ Praha 19. Započalo se s rekonstrukcí budovy, opravil se suterén, restaurace se rozšířila o vinárnu, opravila se tělocvična, zateplila fasáda a opravila střešní krytina. Z bývalé schůzovní místnosti byla navržena svatební síň, která od roku 2002 slouží nejen pro oddávání, ale také pro vítání nových kbelských občánků. Rozsáhlé změny nastaly také v interiéru budovy. Sál se změnil k nepoznání. Přibyla galerie a kulečníková herna a v roce 2008 renovace ozvučení. A opět se zde konají plesy, koncerty, pořádají různé kurzy, společenské akce, vystoupení dětí ze škol a různá zasedání. Lidový dům je jednou z výrazných dominant MČ a patří mezi největší kulturní stánky v širokém okolí.

Městská část Praha 19

  • IČO: 00231304
  • Datová schránka : ji9buvp
  • Email: podatelna@kbely.mepnet.cz
  • Ústředna: 284 08 08 11
  • Email: info@kbely.mepnet.cz
© Copyright 2017 . Všechna práva vyhrazena ÚMČ Praha 19 Praha 19

Search