Letiště

Letiště Kbely

úryvek z kroniky...

.........................Krátce po převratu přišli do obce vojáci, ubytovali se v cihelně čp.92 (hraběcí, pak Průchova kruhová cihelna) a postavili na pravé straně směrem k Vysočanům stan pro dvě letadla. Byla to obyčejná rakouská bitevní letadla typu Brandenburg. První lety byly provázeny velkým zájmem obyvatel. Akrobacie prováděl pilot Lachmann. Úplně první létání na katastru však spadá do roku 1908 a 1910, kdy létal u Proseka ing. Kašpar a u Letňan Sablatník. Prvními obětmi letectví ve Kbelích byl npor. Hanek, pilot Smetana a dva uhořelí Američané muž a žena.
Pro letiště byly vybrány pozemky za stany směrem k Proseku a Letňanům. Ministerstvo Národní obrany po uvážení volilo pozemky na levé straně silnice směrem k Vysočanům; původně vybrané pozemky byly majetkem více rolníků, kdežto na levá straně bylo jeteliště bez mezí (pouze jednoho majitele, hraběte Černína), okamžitě schopné leteckého provozu. Tím bylo letiště položeno do kbelského katastru. V zimě r.1918 přišla do Kbel mise italská a postavila dva velké hangáry pro třímotorová letadla. Pak mise francouzská, 40 mužů, kteří bydleli v Thérovně (výrobna, na krycí střešní lepenku - Lukeš a Hák). Italská letadla přiletěla z Vídně r.1919. Následovala stavba baráků pro mužstva, hangárů a dílen pro letadla. R.1920 byl vybudován první definitivní železobetonový hangár.
Francouzsko - rumunská letecko dopravní společnost Societé Franco-Roumanie de Navigation Aérienne (přejmenovaná roku 1925 na Compagnie Internationale de la Navigation Aérienne - CIDNA). zahájila provoz Praha — Paříž 27.7.1920. Za měsíc začal provoz mezi Prahou a Varšavou. Pak do Vídně a Cařihradu. První let s pasažérem na trati Praha — Bratislava byl proveden 20.10.1925. Dvouplošník aero 14 Brandeburg pilotoval Karel Brabenec a jediný cestující byl redaktor Lidových novin Václav König. Posádka měla leteckou kombinézu a kuklu na hlavě.

Dne 4.11.1922 vypukl na letišti velký požár. Hašení bylo ztíženo nedostatkem vody, proto byla r.1923 vybudována artéská studna.
Čtyři významní muži z mnoha pracovníků našeho letectví začínali jako letečtí modeláři. Klukovský zájem se změnil po studiích ve skutečnou tvůrčí práci v letectví. Zleva Alois Šmolík, Miroslav Hajn, Antonín Husník a Pavel Beneš se sešli na Kbelském letišti na podzim roku 1923.
President T. G. Masaryk a tehdejší ministr národní obrany Udržal na koních při návštěvě letiště ve Kbelích v červnu 1922.
Členové pařížského policejního mužstva po příletu na kbelské letiště k utkání s pražským policejním mužstvem v řecko-římském zápasu. Přiletěli letounem Wibault-Penhöet 282-T12 (pravděpodobně F-AMHK) francouzské společnosti CIDNA, nástupnice CFRNA.
Toto byl pouze výtah z minulosti kbelského letiště. Zajímá-li vás toto téma, jsou na internetu k nalezení velmi podrobné publikace, články, či stránky, např. níže nalezené odkazy:

J.Matoulek a T. Soušek - Kbely - letiště na okraji Prahy

http://www.filabrno.net/namety/Letiste_Praha_Kbely.htm

http://www.vrtulnik.cz/ww2/protektorat-kbely.htm

Gočárovy budovy z kbelského letiště

Městská část Praha 19

  • IČO: 00231304
  • Datová schránka : ji9buvp
  • Email: podatelna@kbely.mepnet.cz
  • Ústředna: 284 08 08 11
  • Email: info@kbely.mepnet.cz
© Copyright 2017 . Všechna práva vyhrazena ÚMČ Praha 19 Praha 19

Search