Kronika obce

ZÁPIS DO KRONIKY ZA ROK 2018

Události v republice

Letošní rok 2018 byl pro naši republiku velmi významný. Slavili jsme 100 let od vzniku Československého státu. Skončila 1. světová válka, která vypukla v roce 1914. Rozpadlo se Rakousko – Uhersko, kterého jsme byli součástí, a po vyjádření vlád Spojených států amerických a Francie o uznání nároku československého národa na samostatnost, byla dne 28. října 1918 vyhlášena samostatná Československá republika. Jak víme, Československý stát trval do 31. prosince roku 1992, kdy se k 1. lednu 1993 rozdělil na dva samostatné státy Česko a Slovensko. Po celé republice se konaly různé oslavy. Jak to vypadalo ve Kbelích během 100 let, je podrobně popsáno v příloze tohoto zápisu, kdy jsme jednotlivé události probírali na Letopiseckých setkáních.

Nebyly jenom hezké chvilky, ale tento rok odešlo i několik Čechů do „uměleckého nebe“ - Miloš Forman (86) - režisér, Gabriela Vránová (72) – herečka, Josef Mladý (63) – komik, Marián Labuda (73) – herec, Juraj Herz (83) – režisér, Vlastimil Bedrna (89) – herec, Ilja Racek (88) – herec, Lubomír Kostelka (91) – herec, Jana Kocianová (72) – zpěvačka, Milan Šimáček (56) – herec.

V tomto roce se konaly i volby: Volba prezidenta České republiky, volby do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí.

Volba prezidenta
První kolo voleb se konalo ve dnech 12. a 13 ledna 2018. Bylo celkem 9 kandidátů. Zvítězili Miloš Zeman a Jiří Drahoš. Ve druhém kole, které se konalo 26. a 27. ledna 2018, zvítězil Miloš Zeman. Stal se na čtyři roky prezidentem České republiky.

Ve Kbelích se volilo následovně:

1.kolo
počet voličů – 4 837
volební účast – 73, 39 %
platných hlasů – 3 536

2.kolo
počet voličů -  4 821       
volební účast – 75, 77%
platných hlasů – 3 640

Volby do Senátu Parlamentu ČR
První kolo voleb do Senátu se konalo 5. a 6. října 2018. Druhé kolo pak 12. a 13. října 2018. Celkem bylo zvoleno 81 senátorů na období 2018 – 2022.

Volby do Zastupitelstva MČ Praha 19
Volby do Zastupitelstva MČ Praha 19 pro volební období 2018 – 2022 se konaly ve stejné dny jako volby do Senátu, tj. 5. a 6. října 2018. Do Zastupitelstva MČ Praha 19 bylo voleno celkem 15 členů, o hlasy voličů bojovalo 6 registrovaných volebních stran, zapsaných voličů bylo 4.919, s volební účastí 59,30 %.

Na území naší městské části bylo zřízeno 6 volebních okrsků, ve kterých byly tyto volební místnosti: č. 19001 – Základní škola Kbely, Albrechtická 732, č. 19002 – Lidový dům Kbely, Toužimská 244, č. 19003 – Domov seniorů, Mladoboleslavská 20, č. 19004  - Lidový dům Kbely, Toužimská 244, č. 19005 – KNAUF, výukové středisko, Mladoboleslavská 949, č. 19006 – Základní škola Kbely, Albrechtická 732.

Výsledek voleb
Přehled získaných mandátů v závislosti na počtu hlasů pro každou z volebních stran (v pořadí, jak byly uvedeny na hlasovacím lístku):

 1. Občanská demokratická strana s počtem 2.169 platných hlasů (5,28 %) nezískala žádný mandát,
 2. Sdružení nezávislých kandidátů: Kbely náš domov (dále jen SNKKND) s počtem 25.469 platných hlasů (62,08 %) získalo 11 mandátů,
 3. Sdružení nezávislých kandidátů Kbely (dále jen SNKK) s počtem 9.121 platných hlasů (22,23 %) získalo 4 mandáty,
 4. Hnutí ANO 2011 s počtem 1.994 platných hlasů (4,68 %) nezískalo žádný mandát,
 5. Komunistická strana Čech a Moravy s počtem 822 platných hlasů (2,14 %) nezískala žádný mandát,
 6. KDU-ČSL, TOP 09 a nezávislí kandidáti spočtem 1.447 platných hlasů (3,52 %) nezískala žádný mandát.

Na 1. ustavujícím zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19 konaném dne 14. 11. 2018 byli do vedení radnice zvoleni:

Starosta:                      Pavel Žďárský za SNKKND
1. Místostarosta:           Vladimír Olmr za SNKKND
2. Místostarosta:           Ivana Šestáková za SNKKND

 

členové rady:             Leoš Biskup za SNKKND
                               Ing. Radek Petráň za SNKKND

Dalšími členy zastupitelstva se stali:
Ing. Miroslav Šimek za SNKKND
Ing. Jana Bezemková za SNKKND
Ing. Petr Blažek za SNKKND
Sylvia Bělová za SNKKND
Petr Váňa za SNKKND
Mgr. Aleš Liberda za SNKKND
Mgr. Rastislav Švec za SNKK
Mgr. Jarmila Stejskalová za SNKK
JUDr. Martin Ridzoň za SNKK
Mgr. Jan Hazlbauer za SNKK

Dále byly zřízeny tyto výbory:

Výbor kontrolní: předseda – JUDr. Ridzoň Martin, členové – Zborníková Anna, Ing. Pitra Pavel, Biskup Leoš, Ing. Blažek Petr, Mgr. Liberda Aleš a Dvořák Pavel, tajemník – Ing. Zámyslická Ivana.

Výbor finanční: předseda – Ing. Šimek Miroslav, členové – Dubanský Bohuslav, MBA, Mgr. Pytlová Lucie, Hudeček Vladimír a Bělová Sylvia, tajemník – Ing. Illa Zdeněk.


Počasí a klimatické změny

Počasí od začátku roku bylo velmi proměnlivé. V lednu a na začátku února málo mrzlo a bylo i málo sněhu. Teprve koncem února bylo ve Kbelích až 14 stupňů pod nulou. Prý byla nejhorší zima v Evropě za posledních 30 let.  A proměnlivé počasí bylo i v nadcházejících měsících. Tak třeba 3. března bylo sluníčko a teplo a hned 6. března napadl sníh a pak následovalo jarní počasí. V dubnu 13. přišla první bouřka a padaly kroupy. Letní měsíce byly teplé a bylo málo srážek, ale přesto 8. srpna přišel velký liják a bylo zaplaveno několik ulic ve Kbelích. Nejvíce vody bylo v dolní části Vrchlabské ulice, kde museli pomáhat i hasiči. Pak již bylo zase teplo a sucho.  Trochu prvního sněhu napadlo 19. listopadu 2018.

 

Činnost úřadu

V tomto roce 2018 se konalo celkem 29 zasedání Rady MČ Praha 19. Z toho bylo 13 řádných a 16 mimořádných zasedání. Také se konalo 6 zasedání Zastupitelstva MČ Praha 19.

Rada MČ Praha 19 zřídila, jako své poradní orgány, komise: Komise kultury, Komise dopravy, Komise životního prostředí, Komise výstavby a rozvoje, Komise bytová, Komise školství, Komise sportu, Komise pro kroniku a historii, Komise likvidační a škodní, Komise zdravotní a sociální, Komise pro čerpání grantů a dotací, Krizový štáb, Bezpečnostní rada, Preventivní skupina SENIOR a Komise povodňová.

Odbory úřadu MČ Praha 19:

 • Odbor kanceláře starosty, volených orgánů informačních technologií a exekučního orgánu
 • Odbor tajemníka, školství, kultury a personálních záležitostí, krizové řízení
 • Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
 • Odbor občansko správní
 • Odbor výstavby – Stavební úřad
 • Odbor živnostenský
 • Odbor ekonomický
 • Odbor majetku, investic, bytového a nebytového hospodářství
 • Odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství

V tomto roce bylo doručeno 24 žádostí o informace. Všem žadatelům bylo v řádném termínu odpovězeno a anonymizované žádosti včetně odpovědí byly zveřejněny na webových stránkách MČ v sekci povinně zveřejňované informace. Na úřední desce bylo zveřejněno celkem 319 informací.

V tomto roce byla Radou MČ P19 dne 30.11.2018  udělena medaile 2. stupně panu Starostovi MČ Praha 14, Mgr. Radku Vondrovi, za dobrou spolupráci s MČ Praha 19.

Rada, tak jako každoročně, odsouhlasila připojit se k akci Vlajka pro Tibet a 10. března byla před budovou radnice vyvěšena tibetská vlajka.

MČ pořídila mobilní rozhlasový bod, který se připevňuje na jakékoliv dostupné osobní vozidlo, a který při krizové situaci plně nahradí rozhlasový systém.
Rozšířila kamerový systém o nový kamerový bod v ulici Bakovská, který pořídila z dotace Ministerstva vnitra ve výši 350 000,-Kč.
MČ aktualizovala Povodňový plán, schvalovaný povodňovou komisí. Plán rekapituluje stav současných protipovodňových opatření a trendy dalšího vývoje, kdy ukládá jejich realizaci.
Také řešila program Veřejně prospěšných prací, který již v minulosti pomohl prostřednictvím pomocných a úklidových prací dostat do pracovního procesu dlouhodobě nezaměstnané.
MČ celoročně provozovala Nízkoprahové centrum aktivit se sídlem v Lidovém domě.

I v tomto roce byly schváleny dotace pro organizace a spolky z rozpočtu MČ Praha 19 v celkové výši 1 320 460 Kč.  Celý přehled je součástí Přílohy k zápisu za rok 2018.

 

Doprava – výstavba – obchod

V tomto roce nebyla v dopravě žádná změna. Jezdí stále stejná čísla autobusových linek i po stejných trasách. Také v železniční dopravě žádná změna nenastala.

V roce 2018 bylo přiděleno jedno popisné číslo 1118 novému rodinnému domu v Drahotické ulici. Dále byl dokončen bytový dům na adrese Rackova zahrada a dostal čp. 1119 a další dvě popisná čísla 1120 a 1121 byla přidělena objektům v areálu bývalého závodu PAL.

Přehled významných investic v roce 2018:
Replika kapličky v ulici Vrchlabská – cena 513 471,- Kč
FitnessPark (park u železnice ulice Lužanská) – cena 1 141 333,- Kč
Památník k 100. výročí vzniku Československé republiky – cena 1 584 119,- Kč

V Lesoparku mezi Kbely, Letňany a Čakovicemi byly otevřeny další nové stezky. Jsou pro chodce, cyklisty i bruslaře.

Na celý rok 2018 byl sestaven harmonogram sběru nebezpečného odpadu a bioodpadu. Nebezpečný odpad se sváží dvakrát za rok, 16. června a 26. září.
Bioodpad každé sudé úterý od 3. dubna do 27. listopadu. Směsný odpad se odváží každý týden.

Městská část postupně revitalizuje všechny vnitrobloky ve dvou starších sídlištích. V letošním roce prošla rekonstrukcí oblast Toužimské ulice a Novákovo náměstí.

Kbelská radnice zkušebně zakoupila box na krátkodobé ukládání kol. Umístěn je na konci Toužimské ulice u vlakového nádraží. Cyklobox je vybaven zámkem na mince podobným jako je u úschoven v nákupních centrech.

Po dlouhém vyjednávání se MČ podařilo vybrat z výběrového řízení firmu T-mobile, která bude po celých Kbelích pokládat do země optický kabel. Optický kabel je v současné době tou nejrychlejší technologií přenosu jakýchkoli dat včetně televizního vysílání, internetu a dalších médií.

V dubnu byla na Mladoboleslavské ulici čp. 843 otevřena nová prodejna Autolaky. Prodejna je zaměřena na míchání barev pro auta a prodej autolaků. V další prodejně Barvy a laky CYAN lze koupit barvy na dřevo, kov, malířské i fasádní. Prodejny jsou součástí Drogerie a parfumerie otevřené v roce 1991.

Začátkem listopadu byly instalovány dvě nové autobusové čekárny na zastávku „Kbely“ u Billy v Žacléřské ulici. Hlavní město v poslední době nové čekárny nebudovalo, a proto je objednala sama městská část. Byl vybrán průhledný typ a počítá se s výzdobou čekáren fotoobrazy s náměty historickými a současnými, které se týkají Kbel.

V prosinci byl v Toužimské ulici č. 25 zahájen prodej českých vánočních stromků. Prodávaly se jedle, smrky, borovice, ale také jmelí a chvojí. Prodejcem je firma Příroda, sport a muzika, z.s. Výnos z prodeje bude investován do rybaření a sportu dětí a mládeže.

V listopadu 2018 byly zahájeny zemní práce na stavbě nové tělocvičny u Základní školy v Toužimské ulici. Základní kámen byl položen 20. prosince 2018. S dokončením stavby tělocvičny se počítá v roce 2020.

 

Obyvatelstvo

Ve Kbelích žilo v roce 2018 celkem 7 204 obyvatel.
Přistěhovalo se 480 osob a 180 lidí se odstěhovalo.
V tomto roce se narodilo ve Kbelích 92 dětí a 11 osob zemřelo.
Máme také 39 osob starších 90ti let.

V Obřadní síni Kbely se konalo vítání 41 nových občánků:

 1. dubna - 13 dětí
 2. dubna -   9 dětí
 3. října    - 10 dětí
 4. října    -   9 dětí

Svatebních obřadů bylo ve Kbelích celkem 65. V Obřadní síni Kbely bylo 60 svateb, v kostele sv. Alžběty Durynské 2 svatby a ve venkovních prostorách 3 svatby.

Živnostenský odbor eviduje ke konci roku 2018 ve správním obvodu (správní obvod tvoří Kbely, Vinoř, Satalice) celkem 4 292 podnikatelských subjektů.
Z toho je 1460 fyzických osob s bydlištěm ve Kbelích, u kterých se eviduje 53 provozoven, které se nacházejí ve Kbelích.
Právnických osob se sídlem ve Kbelích je 729, u kterých živnostenský odbor eviduje 64 provozoven umístěných ve Kbelích.
Celkem je v Praze Kbelích 135 provozoven, a to včetně podnikatelů bydlících mimo naší městskou část.

 

Zdravotnictví

Zdravotní středisko ve Kbelích se nachází v Železnobrodské ulici čp. 764. Bylo otevřeno v roce 1965. Prošlo několika úpravami (např. výtah) a počítá se s nástavbou a dalšími ordinacemi.
V současné době se ve zdravotním středisku nachází následující ordinace:

Praktický lékař pro dospělé: MUDr. Vít Křehnáč
                                      zdravotní sestra – Martina Augustinová,Dis

Praktická lékařka pro dospělé: MUDr. Jiřina Anýžová
                                         zdravotní sestra  –  Rita Veseláková

Všeobecný praktický lékař pro dospělé: MUDr. Petr Bouzek
                                                      MUDr. Yvonne Kolanová
                                                      zdravotní sestry – Sůrová a Rybínová

Praktický lékař pro děti a dorost: MUDr. Alla Tsymbalyuk
                                             zdravotní setra - Helena Radová

ORL ambulance (ušní-nosní-krční): MUDr. Robert Jatel

GYNBRA, s.r.o. (gynekologie a porodnictví): MUDr. Jaroslav Brabenec
                                                             zdravotní sestra - porodní asistentka Iva Brabencová

Rehabilitace R a F spol. s.r.o.: MUDr. Martina Polomčáková
                                         fyzioterapeutky – Jana Švambergová
                                                                  Bc. Kateřina Moravcová, Dis
                                                                  Bc. Věra Draská
                                                                  Ing. Kateřina Šulcová

Kožní ordinace: MUDr. Věra Derflová

Oční Vido Kbely: MUDr. Tomáš Vido

Optika Kbely: Bc. Jitka Ručíková

Pohotovost pro dospělé je v Poliklinice na Proseku a pro děti a dorost ve Fakultní nemocnici Bulovka.

Zdravotní a sociální služby poskytuje v MČ Praha 19 Farní charita Neratovice. Kromě pečovatelské služby provozuje také odlehčovací a asistenční službu. Odlehčovací služba je pro osoby blízké, kteří pečují o seniora a potřebují nabrat síly, pomůže v domácím prostředí o osobu pečovat.  Asistenční služba prostřednictvím asistentky poskytuje pomoc osobám v domácím prostředí, které nikoho nemají. Pomáhají jim zvyšovat soběstačnost a samostatnost. Služba se poskytuje 7 dní v týdnu a službu si klient hradí sám.

 

Kultura

I v tomto roce se konalo ve Kbelích mnoho kulturních akcí.
Pod záštitou MČ Praha 19 byly akce v Lidovém domě i v Centrálním parku:

ÚNOR

Ples sportovců: Tak jako každý rok uspořádal Sportovní klub Kbely a Sokol Kbely v Lidovém domě Ples sportovců. Sportovcům, a nejen jim, přišla zazpívat známá zpěvačka Petra Černocká.

V plesové sezoně se uskutečnil také Ples kbelské fotbalové mládeže. Na galavečeru byli vzácní hosté z řad sportovců a to jak kbelských, tak i reprezentantů a medailistů z mistrovství světa a olympiád.

Reprezentační ples MČ Praha 19: V pátek 23. února ve slavnostně vyzdobeném sále Lidového domu se uskutečnil Reprezentační ples Městské části Praha 19, který se těší velké oblibě, díky skvělé kapele, bohaté tombole a krásným vystoupením. Vše se uskutečnilo díky mnoha sponzorům.

Masopust a oslavy v parku – společně s CoByDup: Již po osmé se sešli návštěvníci k oslavě Masopustu v Centrálním parku. Byl opět připraven bohatý program. Soutěže, tvořivé dílny, nechyběla soutěž o královnu a krále masopustu, celé odpoledne hrála k poslechu kapela Rezavý kruh. Během dne přítomní ochutnávali na staročeském jarmarku spousty dobrot, včetně vynikající zabijačky pana Radka Černého. Masopust pořádalo Kulturní a rodinné centrum CoByDup za podpory MČ Praha 19 a finanční podpory hl. m. Prahy. Na akci se podílela také řada dobrovolníků.

BŘEZEN

Barevný karneval pro děti: První březnový pátek se děti i dospělí přenesli v krásně vyzdobeném sále Lidového domu do říše pohádek. Program byl plný soutěží a tanečků. Byly odměněny nejen nejlepší masky, ale i všechny zúčastněné děti dostaly sladkou odměnu.

Dne 17. března se sešli v Lidovém domě hasiči, a nejen oni, na svém již tradičním Hasičském bále.                       

Velikonoční jarmark: V sobotu 24. března se v Centrálním parku uskutečnilo jarní setkání s velikonočními tradicemi. I přes chladné počasí se do parku přišlo pobavit mnoho lidí. Nechyběly stánky s dobrotami, opět tvořivé dílny a rozloučení s paní Zimou vyhozením Morany do kbelského rybníka. Na jarní akci se organizačně podíleli zaměstnanci úřadu, učitelky a děti MŠ Albrechtická kulturním vystoupením, společnost Preciosa Ornela věnovala barevné korálky, Nízkoprahové centrum Kbely zase perníčky. O příjemný den se zasloužilo Divadlo Prima den, divadlo Vysmáto a kapela Hradní duo.

Při této akci byla slavnostně otevřena panem starostou studánka Barborka, nacházející se v blízkosti rybníka. Nad vchodem do studánky je datum LP 2017, to se začalo s novou stavební úpravou studánky.

DUBEN

Vypusťte ŠAKALA – sportovní akce, která se konala již po třetí v ekocentru Prales 22. dubna 2018 pod záštitou pana starosty MČ Praha 19. Prales ožívá, připravuje se běžecký závod různých délek i věkových kategorií. Závodu se zúčastnilo 277 dětí a 44 dospělých.

Čarodějnice v parku – Tak jako každý rok poslední dubnovou noc, vzplanuly ve Kbelích ohně a již od 13 hodin se začalo slavit v Centrálním parku magické pálení čarodějnic. Probíhaly různé soutěže, nechyběly tvořivé dílny a také stánky s dobrotami. Vystoupila známá kapela Holokrci a přišla zazpívat své hity mladá zpěvačka Majda Šumlíková. Po mystické ohňové show tanečnic Ambrósie pokračovala zábava až do časných ranních hodin prvního máje.

KVĚTEN

Dne 4. května 2018 se u příležitosti ukončení 2. světové války uskutečnilo, za přítomnosti představitelů kbelské radnice, Sboru dobrovolných hasičů, skautů a kbelských občanů, Vzpomínkové položení věnců u památníku kbelských občanů, kteří položili život za války v koncentračních táborech nebo byli zabiti při bombardování Kbel v roce 1945.

Den zdraví – nová akce pro veřejnost v parku. Kbelská radnice připravila ve spolupráci s Institutem zdravého životního stylu (ZZS), spolkem Zdraví do škol, z.s., Divadlem Prima den, Sborem dobrovolných hasičů Kbely, s mediální podporou Českého rozhlasu Regina DAB Praha a nemalé dotaci Magistrátu hl. m. Prahy první ročník Den zdraví. V Centrálním parku byly pro návštěvníky připraveny i diagnostické stany, kde si vyzkoušeli např. oživovací techniky, dověděli se o výživových pravidlech a stravování. Celá akce byla velmi zajímavá, škoda, že k večeru přišla bouřka se silným deštěm, tak muselo být vše dříve ukončeno.

ČERVEN

Den dětí – Tentokráte připravila pro děti k jejich svátku radnice s ostatními místními spolky krásnou akci směrovanou do tématu Asterixe, Obelixe a Kleopatry. Po celém parku, ale i lesoparku byly rozmístěny tematické disciplíny, kde se mohly děti pořádně vyřádit. V amfiteátru byl připraven kulturní program, přijela zahrát i kapela VRAK s Kbelákem panem MUDr. Janem Zikánem. Díky všem sponzorům Jazykové škole ROLINO, MHMP odbor ochrany životního prostředí, firmě Anecoop Praha a mediálnímu sponzorovi rádiu Regina Praha se mohl tento krásný den uskutečnit.

Rozloučení se školním rokem aneb Bezpečné prázdniny se konalo v sobotu 16. června v KRC CoByDup, v Lidovém domě a okolních prostorách. Pro děti byl připraven skákací hrad, soutěže a ukázka policejního a hasičského vozidla.

Pasování prvňáčků na čtenáře v Základní škole Praha – Kbely. Dne 18. a 19. června byli žáci prvních tříd ZŠ po splnění úkolu „zkoušky čtenářství“, pasováni paní královnou – místostarostkou MČ Praha 19 Ivanou Šestákovou -  na čtenáře. Akci pořádá Místní knihovna Kbely pod záštitou MČ Praha 19 ve spolupráci se ZŠ Praha - Kbely a Divadlem Prima den.

Svatojánská noc – bojovka pro děti: Svatojánský večer s oslavou slunovratu proběhl v pátek 22. června. Již odpoledne byly připravené různé soutěže pro děti, ukázka tvorby pletení věnečků a košíků. Nechyběl ani svatojánský oheň. Kulturním programem provázely moderátorky z Divadla Prima den a hrála skupina Holokrci. Po setmění byla připravena strašidelná stezka odvahy, kterou většina dětí zvládla. Každý odvážlivec obdržel sladkou odměnu. Celou akci pořádala MČ Praha 19.

Na konci školního roku 2017/2018 se pro děti uskutečnila akce v Centrálním parku Pohádka za vysvědčení. Pro děti byly připraveny různé soutěže a také odměny.

ZÁŘÍ

Pohádkový park na začátku školního roku 3. září v Centrálním parku Kbely, pořádala naše městská část. Na děti čekaly soutěže, hudba i občerstvení.
MČ Praha 19 pozvala občany na oblíbené Kbelské posvícení, které se konalo 22. září 2018. Byly připraveny dobové hry pro děti, rytířské klání, pouťové atrakce, tvořivé dílny, staročeská řemesla včetně zabijačkových hodů a prodejní stánky s dobrotami.

V rámci posvícení byla slavnostně odhalena panem starostou replika kapličky Kutnohorské, stojící ve spodní části Vrchlabské ulice. Odpoledne se uskutečnil průvod se sv. Václavem.

Posvěcení repliky kapličky Kutnohorské: Následující den 23. září po ranní nedělní mši posvětil tuto kapličku č. 19 pan farář P. Filip Jan Rathouský OFM z kostela sv. Alžběty ve Kbelích. Podle dobové fotografie stojí kaplička v blízkosti původního místa.  To bylo u studny na protější straně silnice.

ŘÍJEN

Odhalení památníku ke 100 letům republiky: Při příležitosti oslav 100 let vzniku Československé republiky byl v parku u rybníka odhalen originální památník, který navrhla ak. sochařka Jana Bačová Kroftová z Vinoře. Úvodní slovo přednesl pan starosta Pavel Žďárský. Čestnou stráž u památníků drželi zástupci Sokola Kbely, Skauti S.S.V. Kbely, zástupci Sboru dobrovolných hasičů Kbely. Památník přišel posvětit pan farář z kbelského kostela. Návštěvníci byli obdarováni chlebem a solí.
Atmosféru podpořily i historické postavy vojáků 1. republiky spolu s prezidentem Masarykem. Zatančily vinořské baráčnice a zasadila se poblíž památníku lípa svobody. Všichni si zazpívali společně s kbelskou zpěvačkou Terezou Dlouhou státní hymnu.
Celou oslavu završil ohňostroj v barvách trikolory. Potom někteří přešli do Lidového domu na taneční zábavu. Akci připravila a financovala MČ Praha 19.

LISTOPAD

Halloween: V sobotu 3. listopadu se v Centrálním parku ve Kbelích uskutečnilo vyřezávání dýní, z nichž porota vybrala tu nejzdařilejší a nejstrašidelnější. Byly připraveny i různé soutěže. Po setmění děti rozsvítily svoje lampionky, a vydaly se na pohádkový průvod. Celou akci pořádalo Kulturní a rodinné centrum CoByDup, MČ Praha 19, Lesy hl. m. Prahy a kbelští dobrovolní hasiči.

Podzimní hasičský bál uspořádali kbelští hasiči 24. listopadu. K tanci i poslechu všem účastníkům hrála skupina Holokrci.

 

PROSINEC

Rozsvěcení Vánočního stromu: První adventní neděle byla deštivá, ale přesto do Centrálního parku přišlo mnoho návštěvníků. Byl pro ně připraven pestrý program. Nejdříve kbelský farář P. Filip a P. Lukáš přišli požehnat krásně ozdobenému vánočnímu stromu, kterým je smrk ztepilý a roste v parku skoro 60 let. Děti z MŠ Albrechtická zazpívaly koledy a zahrály na flétny. Se svým programem vystoupili žáci ze ZŠ Praha-Kbely a děti z Hudebního studia Čmelda. Kbelská zpěvačka Tereza Dlouhá zazpívala krásné koledy, děti dostaly mikulášskou nadílku a potom již následovalo odpočítávání pro rozsvěcení vánočního stromu. Vyvrcholením celé předvánoční akce byl ohňostroj. Přesto, že bylo deštivé počasí, ohňostroj se podařil. Poděkování patřilo všem, kteří se na přípravě i průběhu akce podíleli, hlavně MČ Praha 19.
V pátek 7. prosince jedna z nejlepších hudebních skupin revivalů AC/DC Špejbl´s Helprs opět vyprodala sál Lidového domu ve Kbelích. Kbeláci i lidé z okolí si koncert skvělé kapely užívali.

 

Také v ekocentru PRALES se konalo několik akcí:

BŘEZEN
Velikonoce v Pralese. Program pro školy i veřejnost spojený s oslavami velikonočních svátků. Návštěvníci se naučili plést pomlázky, barvit vajíčka, také se dozvěděli zajímavosti o stříhání ovcí a zpracování vlny a seznámili se se zvyky a tradicemi tohoto svátku.

DUBEN
Den Země. Spolu s MČ Praha 19 a odborem ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy připravilo ekocentrum stanoviště s environmentálně zaměřeným programem lesních pedagogů. Návštěvníci si připomněli přírodní bohatství naší planety, prošli si staletým životem stromů, naučili se číst ve zvířecích stopách a seznámili se s tajuplným životem samotářských ježků.
Historie Dne Země sahá až do roku 1969 a každoročně připadá na 22. dubna. Slaví se téměř ve všech státech světa. Od roku 1990 je 22. duben, jako světový svátek životního prostředí, slaven v modernější podobě. Snaží se upozornit na dopady lidského chování na životní prostředí.

ČERVEN
Slavilo se 1. výročí otevření ekocentra PRALES (Pražské lesní středisko). Paní radní Jana Plamínková (zastupitelka hl. m. Prahy a předsedkyně výboru pro životní prostředí) zde s dětmi z okolních škol a školek vysadila lípu, která bude připomínat nejen první rok fungování ekocentra, ale také 100. výročí od vzniku Československé republiky.
Děti lípu přivítaly komponovaným recitačním vystoupením. A protože je lípa náš národní strom, byl doprovodný program věnován nejen této dřevině, ale i poznávání plodů a listů, práci lesníků a Záchranné stanici hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy.

Den řemesel – Žáci okolních základních škol si mohli v ekocentru Prales vyzkoušet jednotlivá řemesla jako je kovářství, řezbářství či truhlářství. Žáci a učitelé Střední umělecké školy jim ukázali, jak na to. Na kovářské kovadlině si vyrobili hřebík, u truhlářů dřevěnou krabičku a řezbáři je naučili vydlabat svou vlastní misku.

SRPEN
Žně v Pralese. Účastníci úspěšně sklidili políčka s pšenicí, ovsem, ječmenem i žitem a navíc se naučili svazovat snopy pomocí povřísel a stavět z nich panáky.

ZÁŘÍ
Dožínky. Konec žní neboli dožínky byl náležitě oslaven. S ozdobeným vozem vyrazili návštěvníci i pracovníci ekocentra na pole pro posledního obilného panáka, který pak byl s dožínkovým věncem předán „pantátovi a panímámě“. Návštěvníci si mohli vyzkoušet, jak se obilí dříve zpracovávalo. Naučili se mlátit cepem a viděli, jak se obilí čistí pomocí fukaru, jak funguje elektronická mlátička nebo jak vypadá kamenný mlýnek žernov. Z vlastnoručně namleté mouky si na ohni upekli i vlastní staročeskou placku.

ŘÍJEN
Setkání komunitních zahrádkářů. Setkáním všech zahradníků z komunitní zahrady v ekocentru Prales byla zakončena pěstební sezona roku 2018. Zahradníci se vzájemně podělili o své rady a zkušenosti a pracovníci ekocentra jim nastínili nové uspořádání komunitní zahrady na rok 2019 včetně tematických přednášek.

 

Knihovna

Knihovna měla v roce 2018 zaregistrováno 542 čtenářů, z toho dětí do 15 let bylo 209. V knihovně je celkem 12 657 knihovních jednotek, počet knižních přírůstků za dané období bylo 1 073. Celkem si čtenáři vypůjčili 16 134 knih

V Místní knihovně Kbely se pořádaly literární programy pro děti z MŠ Albrechtická a Letců.

BŘEZEN
Jarní příroda
A máme jaro

DUBEN
Zvířata a jejich mláďata
Co se děje v přírodě – roční období

KVĚTEN
Těšíme se na prázdniny
Příběhy o zvířátkách

ŘÍJEN
Moje nejoblíbenější kniha
Čím chceme být

LISTOPAD
Jak vzniká kniha
Moje nejoblíbenější kniha
Na co si hrajeme – kým chceme být
Adventní čas

V knihovně se také pořádají různé vernisáže, literární programy a výstavy.
V březnu byla velikonoční výtvarná dílna.
V dubnu proběhla výstava dětských prací keramického kroužku při ZŠ.
V květnu své fotografie vystavoval Vratislav Dluhoš. Výstava měla název „Cesta k emocím“.
V září se konal literární večer Poezie s kytarou, ve kterém vystoupil recitátor Václav Fikrle za kytarového doprovodu Jana Paulíka.
V říjnu měla výstavu svých veselých obrázků výtvarnice Lenka Procházková.

Knihovnice Iveta Novotná pravidelně pečuje o knižní fond a rozšiřuje tematické nabídky (společenské hry, cizojazyčnou literaturu, nové tituly časopisů), vykonává pravidelnou revizi knihovního fondu. Snaží se nakupovat nové knihy s výraznou slevou. Zajišťuje výhody od nakladatelů nebo distributorů. Knihovna je zapojená do Projektu Česká knihovna (tj. získávání kvalitní české literární produkce zdarma díky grantovému projektu), a tím získá několik stovek knižních titulů ročně z fondu MKP (Městská knihovna Praha) za symbolickou cenu 1,- Kč – jedná se o duplikáty vyřazené z MKP, kterými obohacuje náš knižní fond. Knihovnice zpracovává knižní dary, poskytuje nepotřebné knihy do mobilní knihovničky (umístěné u autobusové zastávky u Lidového domu). Také roznáší knihy seniorům či handicapovaným čtenářům. Trvale spolupracuje se SŠ Náhorní, kdy knihovna poskytuje odbornou praxi studentům oboru knihkupec-nakladatel. Dále knihovna spolupracuje s Městskou knihovnou Praha, zpracováním tzv. výměnného souboru (obohacení fondu zhruba 600 titulů ročně), individuálním zajišťováním konkrétních požadavků kbelských čtenářů prostřednictvím meziknihovní služby. Fungováním projektu Metropolitní knihovna (jsou pouze 4 vybrané pražské knihovny) – kdy je čtenářům umožněno vracet výpůjčky z fondu MKP v kbelské knihovně a naopak.

Již třetím rokem působí 1. ČKFA Nekázanka v Domě seniorů Kbely. Klub je přímým pokračovatelem Českého klubu fotografů amatérů, který byl založen 19. srpna 1889 v Praze. Klub působil v Praze v ulici Nekázanka (odtud i její název). Po roce 1990 se musel ze svého působiště vystěhovat a změnil několikrát své místo, počet fotografů amatérů i počet členů. Klub spolupracuje s několika fotokluby v Praze i mimo Prahu a účastní se společenských akcí.

Do kulturního dění patří také akce ve farním kostele sv. Alžběty Durynské, Praha – Kbely.

Hned začátkem roku se konala Tříkrálová sbírka. Výtěžek byl opět věnován Farní charitě Neratovice (středisku Kbely) na nákup kompenzačních pomůcek.

Pravidelné bohoslužby jsou každou neděli v 9,15 hodin, kdy se v kostele koná mše svatá. Ve čtvrtek je mše od 18 hodin, kromě července a srpna.

KVĚTEN
Farnost se zapojila do akce Noci kostelů. Součástí akce byl program pro děti, koncert místní scholy, občerstvení na zahradě před kostelem a ochutnávka (nejen mešních) vín.

ČERVEN
Uskutečnil se cyklovýlet – farní pouť do Staré Boleslavi.
Proběhlo první svaté přijímání dětí.

ZÁŘÍ
Byla požehnána replika poutní kapličky Svaté cesty č. 19 - Kutnohorské.

ŘÍJEN
V kostele se konal koncert pěveckých sborů Vodopád (Jednota bratrská, Nová Paka) a Cantabudus (místní sbor při kostele sv. Alžběty).

LISTOPAD
V tomto měsíci se konala poutní mše ke svátku sv. Alžběty Durynské.

PROSINEC
V kostele byl, za velké účasti lidí, koncert známého houslisty Václava Hudečka, Edity Keglerové a souboru Barocco Sempre Giovane. V moderním interiéru kostela zněla barokní hudba velmi dobře.    

 

Školství

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA - KBELY
Ředitelem školy byl Mgr. Tomáš Hušek, který na konci školního roku 2017/2018 odstoupil. Od 1. srpna 2018 byl pověřen vedením ZŠ pro obě budovy Mgr. Bc. Květoslav Přibil.

Statutárním zástupcem je Mgr. Jana Drhová, další zástupci jsou Mgr. et Bc. Roman Möstl a Bc. Veronika Fenclová.  Škola má ve školním roce 2018/2019 celkem 767 žáků ve 28 třídách. Při škole pracuje školská rada a Spolek rodičů a přátel školy.

Všechny třídy pořádají různé vycházky, výlety a projektové dny. Zúčastňují se besed, seminářů a sportovních utkání.
Projektových dnů je na škole několik a každá třída má připraven jiný program. Například žáci prvních a druhých tříd se zúčastnili besedy s paní spisovatelkou Šárkou Váchovou. A žáci druhé třídy v rámci učiva poznávali Prahu. Třída sedmá B se vypravila do Národopisného muzea v letohrádku Kinských v Praze, kde si poslechla výklad o sto letech trampingu. Šestá třída se vydala za Kelty do Národního muzea a sedmá a osmá třída si připravily projekt na téma 100 let ČSR. Pátá třída strávila noc v Pralese. Žáci sedmé třídy jeli při projektovém dnu do Ctěnic na výstavu Řemesla v pořádku.
Paní učitelka Mgr. Marie Nováková již několik let vede na škole historický seminář, kdy se děti vydávají po stopách historie naší země. Několik žáků z historického semináře se zúčastnilo únikové hry Osudové osmičky v Akademii věd České republiky.
Šesté a sedmé třídy byly na lyžařském výcviku v Janově nad Nisou. A žáci osmých a devátých tříd jeli na zahraniční zájezd do Krakowa. Několik tříd bylo na škole v přírodě v Dolním Maxově v Jizerských horách a některé třídy byly v kempu Pecka u Nové Paky.
Tradiční se již stal Den otevřených dveří, který vždy hlavně přiláká rodiče budoucích prvňáčků.
Škola se opět zúčastnila akce Noc s Andersenem.
Vždy ke konci školního roku je pro prvňáčky připravena akce – Pasování prvňáčků na čtenáře, kterou pravidelně organizuje MČ Praha 19 a Místní knihovna ve spolupráci se ZŠ Praha – Kbely.
Žáci a žákyně z osmých a devátých tříd se zapojili do akce „Celé Česko čte dětem“ a připravili si pro mladší spolužáky a děti z MŠ čtení pohádek a různá drobná literární pásma. Všem dětem se čtení moc líbilo.
Žáci osmých a devátých tříd se zúčastnili turnaje škol v malé kopané, kde získali třetí místo. Žáci čtvrté C společně s rodiči připravili již čtvrtý ročník olympiády v tělocvičně školy.

Různé sportovní akce pořádá ŠAKAL, ať již v Centrálním parku nebo Pralese. Akce „Vypusťte Šakala“ se zúčastnilo 277 dětí a 44 dospělých. Šakal pořádá i soustředění, tentokráte bylo v osadě Lažánky v Blatné. Školní atletický klub, který původně vznikl jako jeden z projektů SRPŠ, se vzhledem k šíři vlastních aktivit oddělil od SRPŠ.

Při škole je i školní družina, která má 11 oddělení a 312 dětí. Rovněž učitelky školní družiny připravují dětem po celý školní rok rozmanitý program.

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA

Od roku 2004 máme ve Kbelích vysokou školu, kterou je Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA.  Sídlo má v bývalé měšťanské škole ve Slovačíkově ulici. Škola vyučuje obory Management sportu a Wellness – Balneo. Studenti mohou absolvovat bakalářské studium, magisterské studium nebo MBA studium kombinované. Škola pořádá také rekvalifikační kurzy a semináře. Rektorem školy je doc. PhDr. Pavel Tilinger, Csc. Prorektorem je Mgr. Tomáš Mirovský, Dis. MBA.

MATEŘSKÁ ŠKOLA ALBRECHTICKÁ

Ředitelkou MŠ je Lada Leiblová, zástupkyně Bc. Pavla Muchková. Ekonomka Mgr. Monika Setnická, vedoucí školní jídelny je Hana Verthaimová. Školka má kapacitu 168 dětí.
Školka má 7 tříd. Třídu Medvíďat vedou učitelky Jana Lafková a Kateřina Jadrníčková, Kuřátka Lada Leiblová a Lenka Bacílková, Berušky Bohumila Knoppová a Hannah Holubcová, Včeličky Renata Rybová a Vladimíra Menšíková, Lvíčata Lenka Janů a Marie Jenčíková, Žirafky Renata Zmrhalová a Bc. Pavla Muchková.
Učitelky připravují pro děti různé programy jak kulturní, tak vzdělávací. Ve školce se slaví karneval, jarní svátky – Velikonoce, nebo adventní čas. Děti vystupují se svými pásmy také na kulturních akcích, které se konají v Centrálním parku.
Školku navštívilo divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila s pohádkou „Pověsti české“. Děti byly na výletě v ZOO Praha a také na kbelském letišti, kde si mohly prohlédnout i vládní letadlo.
Navštěvují kbelskou knihovnu, kde jsou pro ně připravena různá pásma.  V březnu děti přišly navštívit Klub seniorů s programem k Mezinárodnímu dni žen. Školka byla přihlášena do projektu Noc s Andersenem. Mnozí předškoláci strávili svou první noc mimo domov. Předškoláci byli na výchovném koncertu v ZUŠ v Čakovicích. Také navštěvují Ekocentrum Prales, kde se vždy dozví plno zajímavých věcí. Školka pořádá rovněž den otevřených dveří. Školka vydává měsíčník Albrechtíček.

MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCŮ

Zastupujícím ředitelem MŠ Letců je Bc. Jaroslav Ptáčník, DiS, zástupkyně Mgr. Barbora Nová, vedoucí jídelny Lucie Bestová. Školka má kapacitu 150 dětí.
Má šest tříd. Třídu Kytiček vede Jitka Janochová a Monika Dušková, Motýlky Lenka Srbová a Michaela Malá, Kočičky Mgr. Jana Petrů a Mgr. Hana Škvardová, Sluníčka Jana Branišová a Ing. Jana Falterová, Žabičky Dominika Linkeová a Jiřina Tichá, Broučky Mgr. Barbora Nová a Denisa Chaloupecká.
Školnicí je Eva Holubová, uklízečky Hana Brožová a Markéta Špačková, kuchařky jsou Jana Janderková a Alena Taclíková. Pomocnou kuchařkou je i Markéta Špačková.
Také tato mateřská školka připravuje pro děti různé zajímavé akce. Třída Kočiček byla v solné jeskyni v Letňanech, všechny třídy navštívily kbelský kostel, kde pro ně připravila program paní Anežka Koutníková. Chodí na besedy do místní knihovny.
Předškoláci jezdí na školku v přírodě. Tentokráte byly v Jizerských horách v Dolním Maxově. Zažívají vždy velká dobrodružství.
Děti slaví ve školce ledacos – narozeniny dětí, velikonoce, posvícení, adventní čas, ale letos oslavily také výročí 100 let vzniku naší republiky. Ve třídě Motýlků měly velkou slepou mapu a postupně tam doplňovaly, co nového se naučily o naší vlasti.

SPOLKY

KLUB SENIORŮ KBELY

Také v letošním roce pořádal Klub seniorů několik besed, výletů a pobytů. Pravidelně se scházejí jednou za čtrnáct dní v klubovně v Domě seniorů na Mladoboleslavské ulici 20. Na jaře se některé seniorky učily zdobit velikonoční vajíčka voskováním. Mezi zajímavé akce patřila návštěva Požární zbrojnice ve Kbelích.
Na výlet za poznáním se vydali do Mariánských Lázní, kde navštívili park Boheminium, kde je soustředěno více jak 70 staveb z naší země ve zmenšeném měřítku.
K výročí  95 letům prvního vysílání rozhlasu ze Kbel měli zajímavou besedu v klubovně.
Na další výlet se vydali do Průhonic, kde navštívili Průhonický zámek a park. Poslední akcí v prvním pololetí byla vycházka do Ekocentra Prales ve Kbelích. V další části roku se vypravili na dvouhodinovou plavbu parníkem po Vltavě, kdy viděli Prahu zase z jiné perspektivy.
Týdenní seniorský pobyt se uskutečnil v Doubici. Obec se nachází na rozhraní národního parku České Švýcarsko a CHKO Lužické hory. Další podzimní akcí byla návštěva Muzea Policie České republiky.

 Na prosincovém setkání si popřáli hodně zdraví do nového roku a již se těší na akce v příštím roce. Všechny akce Klubu seniorů jsou finančně podporovány MČ Praha 19.

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH

Také Svaz tělesně postižených se schází jednou za čtrnáct dní vždy ve středu v klubovně Domu seniorů, Mladoboleslavská 20. Také pořádají různé společenské akce a výlety.
V letošním roce byl ukončen pětiletý mandát stávajícího výboru a v souladu se stanovami se musel zvolit nový výbor a revizní komise. Přítomní byli seznámeni se zprávou za rok 2017 a návrhem na nový výbor. Navržení členové výboru jsou: Anna Zborníková – předsedkyně, Věra Svárovská – místopředsedkyně, Jaroslava Adámková – hospodářka, členové Jaroslava Vrbová, Helena Kaboňová, Miroslav Šťastný a Vladimír Vrba. Do revizní komise byli navrženi: Helena Rostová – předsedkyně, členové Milada Šafránková a Jana Šalounová. Všichni navržení byli jednomyslně zvoleni na další pětileté funkční období.
V květnu jeli senioři na výlet na zámek Kačina a do Čáslavi. V klubovně se uskutečnila přednáška Lékaři bez hranic. I v letošním roce se uskutečnily dva týdenní rekondiční pobyty. První byl v hotelu MAS v Sezimově Ústí. Druhý pobyt se konal na konci srpna na břehu přehrady Souš v Jizerských horách.
Spolek má členy ve věkovém rozpětí 60 až 92 let. Proto se koncipují pobyty podle fyzické náročnosti.
Na podzim senioři navštívili Schwarzenberskou hrobku v Třeboni. Také na poslední schůzce v tomto roce si popřáli krásné vánoční svátky a hodně zdraví do dalšího roku.
Rovněž všechny akce Svazu tělesně postižených jsou finančně podporovány MČ Praha 19.

HASIČI

Sbor dobrovolných hasičů ve Kbelích má 47 členů. Výjezdová jednotka má vozidlo CAS 32 na podvozku Tatra 815 a DA Ford Transit. Vozidlo CAS K25 LIAZ bylo usnesením Rady MČ Praha 19 převedeno v tomto roce 2018 bezúplatně na JSDH Hrejkovice. Část hasičů je zařazena v JPOV a s okolními sbory se věnují zásahové činnosti, starají se vzorně o svou techniku a výstroj. Dlouhodobě spolupracují i s mimopražskými sbory – SDH Hříměždice. Vychovávají také mladou generaci. Družstvo Mladých hasičů – Soptíci bylo založeno v roce 2005. Jeho činnost byla přerušena z důvodu odchodu vedoucích na vysokou školu do Ostravy. Nyní je od září letošního roku znovu činnost obnovena.Děti se scházejí na místní hasičské zbrojnici ve Kbelích. Odborný dohled a trénink provádí Monika Kratochvílová, Kristýna Švábová a Michaela Moravcová za pomoci členů jednotky SDH Kbely. V družstvu mohou být chlapci i děvčata. Věková hranice v mladší kategorii je 6 – 11 let, starší 12 – 15 let a dorost 15 – 18 let. Děti jezdí na výlety, navštěvují muzea a zúčastňují se exkurzí na hasičských stanicích.

 Kbelským hasičům se dostalo poděkování od brig. gen. Ing Romana Hlinovského, ředitele Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, za pomoc při likvidaci požáru haly v pražské Hostivaři v květnu roku 2018. Děkovný dopis byl zaslán panu starostovi Pavlu Žďárskému.
Rychlý výjezd měli hasiči dne 21. července, kdy vzplanul oheň na poli nedaleko Kbel. Požár se rychle šířil. Hasičům se jej podařilo uhasit asi za půl hodiny.
Hasiči pořádají dvakrát do roka v Lidovém domě ve Kbelích již svůj tradiční Hasičský bál.

KRC CoByDup

I pro tento rok připravil spolek mnoho zajímavého. Klub se v únoru spolupodílel na přípravě Masopustu v Centrálním parku.
V Lidovém domě se konal Jarní bazárek dětského oblečení, děti si hrály na tzv. Vláčkování.
Pro děti od 2,5 do 5 let organizuje centrum přípravku do mateřské školy, Ježkův Klubík, kdy jsou děti v kurzu bez rodičů.
V dubnu se uskutečnilo cvičení pro rodiče podle Mojžíšové, které pomáhá na zpevnění pánevního dna nebo na bolesti zad. Byla i finanční poradna „Co dělat, když?“.
Na květen byl připraven závod koloběžek a odrážedel všeho druhu. Startovné bylo 20,- Kč. Na všechny zúčastněné čekala drobná odměna.
Nezahálí se ani o prázdninách. Pro děti bylo připraveno pět týdnů příměstských táborů s různou tématikou.  Děti cestují a zažívají dny plné her a zábavy. Chodily do Pralesa a vyzkoušely si jízdu na koních i ovládání kajaků na Vltavě. Celkem se na příměstských táborech vystřídalo 105 dětí.
A pomalu se dostáváme ke konci roku. V listopadu děti v Lidovém domě netrpělivě čekaly na příchod Mikuláše, čertů a andělů. Děti dostávaly sladké odměny. Akce se konala za finanční podpory MČ Praha 19 (tak jako většina akcí spolku) a finanční podpory hl. m. Prahy.

NÍZKOPRAHOVÉ CENTRUM AKTIVIT MČ PRAHA 19

Celoročně centrum provozovalo klubovou činnost. Jsou zde kroužky: výtvarný, finanční gramotnost, filmový, šachový, střelecký, stiga hokej, rukodělný, fotografický, tvůrčí psaní a malá kopaná.

Činnost byla v průběhu roku rozšířena o venkovní hřiště a venkovní komunitní knihovničku. Konají se zde přednášky a prezentace, kurzy první pomoci, kurzy bezpečného chování v dopravě nebo kurzy kybernetické bezpečnosti. V centru se pořádají i různé turnaje, např. ve stolním fotbálku, šipkách, dámě, workshopy a zábavné hry.

 SKAUT – S. S. V.

Hned v lednu vyrazili skauti do Nehvizd po stopách výsadku Anthropoid, což se stalo již tradicí. Jeden víkend strávili v malém srubu Klondajk, kde se procvičovali v zálesáckých dovednostech. V únoru se vydali vlakem do Košátek, kde pro ně byla připravena stopovací hra. Ve své klubovně připravili pro veřejnost výstavu Vinnetou náčelník Apačů. V březnu oslavili 15. výročí vzniku organizace. Pro letošní táboření si vybrali krásnou zahradu v Zárybech, která jim byla propůjčena. Další letní tábor se uskutečnil v hotelu Krakonoš v Krkonoších.
Ke 100. výročí vzniku Československa uspořádala MČ Praha 19 za podpory Skautů – S.S.V. stylový legionářský tábor. Každý návštěvník historického táborového ležení obdržel pamětní odznak a kartičky polní pošty se stylovým výročním razítkem. Tuto vlasteneckou akci podpořil KVH 2 pluk Nymbursko, KVH 43 pěší pluk Brno, Prales, Zastávka u srubu, Kbely náš domov, Ketter a Baráčnice Vinoř. Velká finanční podpora byla od hl. m. Prahy.
I letos přijali pozvání na slavnostní svěcení Betlémského světla, které se uskutečnilo 15. prosince v Katedrále sv. Víta, kam bylo převezeno z Vídně. Na kbelské radnici se dne 21. prosince předávalo betlémské světlo kbelským občanům.

JUNÁK - český skaut, středisko Athabaska Praha, z.s.

Také Junáci pořádali různé výlety. Oba oddíly vyrazily hned po Vánocích do Jizerských hor. Děti zavítaly také na Vysočinu do chaty Kuklík ve Sněžném.
Junáci navštívili kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené Hoře ve Žďáru nad Sázavou. Děti si tábory velmi užívaly, v létě na táboře nespaly ve stanech, ale v týpí. V adventním čase již tradičně Junáci vystavovali ve své klubovně betlémy od různých soukromých výrobců betlémů.
Ve Kbelích v současné době pod Junákem působí dva skautské oddíly – 17. koedukovaný dětský oddíl a 15. rodinný oddíl Poljana. Společně s čakovickými a letňanskými skauty patří do skautského střediska Athabaska Praha.

CESTIČKA, spolek

O prázdninách proběhlo v Cestičce pět týdnů příměstských táborů ve Kbelích a okolí a dva tábory pobytové v Krkonoších a Orlických horách. Táborů se zúčastnilo 106 dětí. Pobytové tábory se mohly realizovat díky finanční podpoře MČ Praha 19. Cestička má několik oddílů. Pro nejmenší děti jsou aktivity společně s maminkami, pro děti 3 – 6 let je Lesní klub. Školní děti si užívají kroužek Lesní dravci. Přírodní skupiny jsou pro děti od 6 do 12 let. Protože to jsou již školní děti, je kroužek odpolední a děti jsou hlavně v přírodě.

SPORT

Začátkem února se žáci druhých tříd ZŠ Kbely zúčastnili 7. ročníku Dětského fotbalového poháru. Umístili se na 3. a 6. místě, za což obdrželi pohár, medaile a drobné ceny. Z této soutěže vzešla spolupráce s fotbalovým oddílem Spartak Kbely, jehož jsou všichni hráči členy.

Fotbalový klub Spartak Kbely získal možnost testovat fyzickou a technickou připravenost hráčů všech mládežnických kategorií prostřednictvím celosvětového programu pro analýzu a zlepšení fotbalových dovedností mladých hráčů „ProFútbol Analytics“. Testování se účastnilo asi padesát mladých hráčů ve věku od sedmi do dvanácti let. Náš fotbalový klub byl šestnáctým klubem v České republice, kde bylo testování vyzkoušeno. Testování bude pravidelně pokračovat, aby bylo možné správně uzpůsobovat a nastavovat tréninkový program individuálním potřebám zdravého vývoje a technického rozvoje ve Kbelském klubu. Předsedou klubu je pan Martin Haniak. Každý oddíl má svého trenéra a svého vedoucího týmu.

Ve Kbelích máme také úspěšný pozemní hokej. Hokejisti i hokejistky jsou zařazeni podle věku do různých kategorií. Benjamínci, přípravka, mladší žáci, mladší žákyně, starší žáci, starší žákyně, muži a ženy. V Přeboru mladších žákyň v halovém pozemním hokeji ČR získalo naše družstvo v letošním roce stříbrnou medaili, a tím se také dostalo do podvědomí tohoto sportovního odvětví. Kbelský pozemní hokej je úspěšný a nemá o nové talenty nouzi.

V březnu se již po sedmé konal závod horských kol KNAUF Pahorek 2018. Závodu se za hezkého počasí zúčastnilo 371 závodníků, z nichž bylo 180 dětí do 10 let. Závodu se samozřejmě zúčastňují i kbelští sportovci z oddílu Kbely Cycling team, kteří závod i připravují. Závod se jel za podpory MČ Praha 19 a společnosti KNAUF.

Silniční běžecký závod PALESTRA Kbelská 10, který pořádá Vysoká škola tělovýchovy a sportu, se uskutečnil již tradičně první březnovou neděli (3. března). Závodu se účastnilo 1 300 sportovců. Běželo se na 5 nebo 10 km přes Satalice a Vinoř. Start i cíl je v Železnobrodské ulici u Centrálního parku ve Kbelích. Tento závod je mezi sportovci velmi oblíbený.

 

TJ SOKOL KBELY

Mimo již zmíněný pozemní hokej sdružuje jednota také Oddíl všestrannosti, který zahrnuje stále jen oddíl předškolních dětí, oddíl žen - zdravotního cvičení a oddíl žen cvičících při muzice - aerobic. Školní děti o toto cvičení již nemají zájem.

Dalším oddílem Sokola je Stolní tenis, hráči se zúčastňují různých turnajů. Po náročné a celkově úspěšné podzimní sezoně v pražských soutěžích se stolní tenisté sešli začátkem prosince v sokolovně na tradičním Vánočním turnaji, který si užívali.

Rovněž oddíl Basketbalu, který má oddíly předškoláků, mladších žáků i žákyň, žáků a mužů, sehraje za rok několik přátelských utkání. Muži A – 2. liga sportují za podpory Pražské plynárenské.

Posledním oddílem Sokola je Atletika. Oddíl má 20 členů. Ti se také zúčastňují každým rokem několika závodů.
Kbelský sportovec – dálkový cyklista Jiří Meisner. Není žádný závodník, ale jezdí si pro radost. Na své cyklistické poutě vyjíždí z domova většinou po půlnoci. Nonstop ujel 526 km. Říká, že takových cest ujel již mnoho. Na svých cestách jezdí sám.

Ve Kbelích si mohou zacvičit ženy také jógu s cvičitelkou Taťánou Ametovou. Zájemci o sport mohou navštívit ve zdravotním středisku studio FIT TIME, kde si mohou zacvičit bosu, fitbally, spinning, pilatest a alpinning.

MČ Praha 19 dokončila pro obyvatele další venkovní fitness zařízení poblíže trati u druhého sídliště. Soubory cviků jsou popsány na jednotlivých tabulích. Cvičení jsou určena uživatelům od 8 let.

VT GYM je nové sportovní centrum zdravého pohybu ve Kbelích.  Centrum vzniklo v novém Komerčně industriálním parku Kbely, v bývalém továrním areálu Pal Kbely.

Vyhlášení Sportovce roku za rok 2017
I v letošním roce pořádala v Lidovém domě MČ Praha 19 vyhlášení nejlepšího sportovce roku.
Partnery akce byly SK Kbely a TJ Sokol Kbely. Celý program moderoval pan Štěpán Škorpil.
Mimořádného ocenění se dostalo také mladé sportovkyni Julii Pastrňákové, žákyni sedmého ročníku Základní školy Praha – Kbely, za vzornou reprezentaci ve sportovním aerobiku. Městská část se rozhodla také podpořit tuto kbelskou sportovkyni a věnovala ji i finanční dar ve výši 25 tis. Kč jako odměnu za získané medaile na celorepublikové i mezinárodní úrovni, ale také na pokrytí dalších nákladů spojených s její reprezentací na mistrovství světa v Portugalsku v roce 2018.

Pak bylo vyhlášeno osm nejlepších sportovců:
Zdeněk Papež (basketbal) Sokol Kbely
Vladimír Svoboda (stolní tenis) Sokol Kbely
Jakub Griebl (pozemní hokej) Sokol Kbely
Petr Krátký (fotbal) Spartak Kbely
Michael Leibl (hanspaulka - fotbal) Spartak Kbely
Radek Drobný (šipky) klub Lidový dům
Roman Kolář (šachy) SK Kbely
Jakub Kalfař (cyklistika) Kbely cycling team

Diplom za vzornou reprezentaci MČ Praha 19 obdrželi:
Jana Hubená, Dračí lodě
Julie Pastrňáková, sportovní aerobik
Václav Řápek, zakladatel Kbelské 10

Do síně slávy byli uvedeni tito sportovci:
Václav Sajfrt (fotbal)
Milan Antoš (lední hokej)
Milan Šedivý (basketbal)
Jiří Novotný (fotbal)

 

RŮZNÉ

Dne 9. března 2018 SOOD (Sdružení na ochranu ohrožených dětí) udělilo pověření pro provozování Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Koala Kbely, Bousovská 742/3, Kbely. Provoz bude zcela obdobný, jako zde byl do konce roku 2015 Klokánek Kbely. První dvě děti (chlapci ve věku 4 a 6 let) byly přijaty krátce po otevření 19. března 2018.

Letopisecká setkání

I v tomto roce se sešli pamětníci na deseti Letopiseckých setkáních. Jejich vzpomínky, ale i fotografie, jsou velkým přínosem hlavně pro připravované knihy: Knihy o školství ve Kbelích a nové knihy o Kbelích.

Téma jednotlivých setkání byla následující:

 1. ledna 59. setkání –   Nové skutečnosti z kbelské historie
                               Zajímavé události za rok 2017 ve Kbelích
                               Návrh témat pro rok 2018
 1. února 60. setkání –   Komunální služby ve Kbelích
                               Domovní správa ve Kbelích
                               Různé zajímavosti
 1. března 61. setkání – Lidový dům ve Kbelích
                               Další kbelské zajímavosti
 1. dubna 62. setkání – Letiště Praha - Kbely
                              Letecké muzeum Kbely                                           
                              Kosmonaut plk. Vladimír Remek
 1. května 63. setkání – První vysílání rozhlasu ze Kbel v roce 1923
                               Další zajímavosti ze Kbel a naší republiky
 1. června 64. setkání – Ukázka historických fotografií ze Kbel                                              
                               Kbelské zajímavosti
                               Zajímavosti z celé republiky
 1. září 65. setkání –      Historický portál Kbel
                               Železniční neštěstí v roce 1943
                               Historické události ve Kbelích
 1. října 66. setkání -     Vznik Rakouska – Uherska, 1. světová válka
                               Vznik Československa v roce 1918                                            
                               100 let ve Kbelích, Kbely v roce 1918 – 1960
 1. listopadu 67. setkání – Dokončení povídání 100 let ve Kbelích
                                 Kbely v roce 1961 – 2018
 1. prosince 68. setkání -  Vánoční povídání
                                 Náměty na rok 2019

Zápisy z jednotlivých setkání jsou součástí Přílohy tohoto zápisu.

V tunelu, který vede pod železniční tratí je nová výmalba. Je zde ztvárněn mořský a podmořský svět.
O Velikonočním jarmarku 24. března byla nad rybníkem slavnostně otevřena nová studna Barborka. Voda z původní studny sloužila k vaření piva ve kbelském pivovaru, který stával nad rybníkem. Posledním pivovarským sládkem byl pan Barborka, odtud pravděpodobně i název studny. S novou úpravou studny a okolí se začalo v roce 2017.

Na konci Vrchlabské ulice je i nově vybudovaná studna s rumpálem. Původní studna z roku 1911 z pískovcových bloků byla na ruční pumpování a sloužila pro kropení prašné silnice nebo pro obyvatele, když jim došla doma ve studni voda.

I Kbely mají nový elektromobil. Radnice obdržela příspěvek na pořízení ekologicky šetrného užitkového vozidla – elektromobilu kategorie N 1, který bude Městská část Praha 19 využívat při údržbě veřejné zeleně, při údržbě mobiliáře a jako transportní vozidlo pro menší náklady.
Kbely mají také svojí televizi – Kbely TV. Za rok 2018 pořídil pan Spilka přes sto reportáží.
Mezi nejzajímavější patří Reprezentační ples MČ Praha 19, Noc s Andersenem, Velikonoční jarmark, Linka S 34 dostane nové vlaky, Palestra Kbelská 10 – 32. ročník, Den země, Pálení čarodějnic, Kbelský sportovec roku 2017, Letecké muzeum slaví 50 let, Uctění památky válečných obětí, Dožínky v Pralese, Svěcení kapličky Kutnohorské, Kbelské posvícení, 100. výročí založení republiky, Vánoční koncert Václava Hudečka ve kbelském kostele, Rozsvícení vánoční stromu.

Dne 20. září se uskutečnila na kbelském nádraží akce Snídaně na peróně. Kbely spolu s dalšími městskými částmi v rámci týdne mobility připravily pro cestující snídani na peróně.

Zpráva o činnosti Městské policie v Praze 19 za rok 2018

Na území Prahy 19 byly v roce 2018 v provozu tři okrskové služebny Městské policie hl. m. Prahy. Tyto služebny byly v minulosti zřízeny pro zajištění potřeb jednotlivých městských částí Prahy 19, tedy pro Kbely, Vinoř a Satalice. Organizačně tyto služebny spadají pod obvodní ředitelství OŘ MP Praha 9. Strážníci vždy začínali služby na hlavní okrskové služebně ve Kbelích v ulici Tauferova. V průběhu dne měli okrskáři z Vinoře a ze Satalic k dispozici zázemí na svých služebnách zřízených přímo v těchto okrscích. Práci okrskářů koordinuje vedoucí okrsku pro Prahu 19 Ing. Jan Měchura.

Na okrsku Praha 19 – Kbely trvale slouží celkem devět strážníků, z toho osm strážníků je zařazeno v nepřetržitém výkonu služby, jeden strážník slouží v průběhu denních směn. Výkon služby probíhá u motorizovaných hlídek takzvanou kombinovanou formou s důrazem na pochůzkovou službu. Strážníci mají k výkonu služby k dispozici jeden osobní automobil VW Transporter a jeden motocykl. Jsou vybaveni dalekohledem, analyzátorem alkoholu v dechu, záchranářským batohem pro poskytnutí první pomoci a „tabletem“ se zabezpečeným přístupem do lustračních databází. Strážníci ve většině případů tak již nedávají řidičům za stěrače papírové upozornění o přestupku, ale zjištěné přestupky rovnou elektronickou cestou oznamují.

Celkem bylo na Praze 19 v problematice veřejného pořádku a ostatních souvisejících přestupků zjištěno 67 přestupků a 38 přestupků proti majetku. V rámci hlídkové činnosti strážníci odhalovali a řešili mnoho přestupků řidičů. Celkem bylo na celé Praze 19 zjištěno v oblasti dopravy 1 552 přestupků. Celá přehledová zpráva bude součástí Přílohy tohoto zápisu.

Ceny některých potravin

Pro zajímavost uvádím porovnání cen některých potravin, kolik stály v lednu roku 2017 a v lednu roku 2018.
potravina                                      rok 2017                    rok 2018
vajíčka, 10 ks                                       34,13                         46,51
máslo, l kg                                         125,32                       148,20
ovocný jogurt, 150 g                           10,15                          12,35
chleba konzumní, 1 kg                          21,00                         27,00
hovězí maso, 1 kg                              213,14                        221,34
kuřata, 1kg                                         42,69                         42,33
cukr krystal, 1 kg                                 20,01                         18,67
jablka, 1 kg                                         29,96                         36,69
česnek, 1 kg                                     135,38                        100,90
květák, 1 ks                                        43,50                         38,34
brambory, 1 kg                                    15,07                         13,46

Údaje jsou vzaty ze zpráv Statistického úřadu, protože různé obchody mají také různé ceny, takže toto jsou uvedeny průměry cen.

Na letošní rok připadá i několik výročí, která se týkají především Kbel.

Před 100 lety se začalo na okraji Kbel budovat nové letiště. V prosinci roku 1918 zde stály již dva hangáry. Letiště bylo první leteckou základnou vybudovanou po vzniku republiky v roce 1918. Postupně se budovaly další hangáry a domy pro vojáky i zaměstnance – kasárna. V roce 1920 zde bylo i civilní letectví a to až do roku 1937, kdy bylo otevřeno civilní letiště v Ruzyni. Kbelské letiště zůstalo nadále vojenské.

Kbely se mohou pochlubit i prvním radiovým vysíláním. Dne 18. května 1923 začala vysílat stanice Radiojournalu z plátěného stanu poblíže vojenského letiště na nynější Mladoboleslavské ulici. Je to 95 let. Dnes je na místě prvního vysílání památník z roku 1975, vystavěný k 50. výročí zahájení pravidelného rozhlasového vysílání.

V roce 1928 (90 let) byl na letišti dán do provozu maják s vodárenskou věží – dominanta Kbel. Autorem projektu byl ing. arch. Otakar Novotný. Maják vysoký 43 m byl využíván svým silným reflektorem na otáčivém rameni při řízení leteckého provozu. Objekt sloužil ještě do poloviny sedmdesátých let minulého století i jako vodárna. Maják byl v roce 2004 prohlášen kulturní památkou.

Rovněž v roce 1928 byl dostavěn a otevřen Lidový dům (90 let). Se stavbou se započalo v roce 1926. Do dnešní doby prošel několika dostavbami a rekonstrukcemi a stále slouží jako kulturní stánek.

V roce 1968 k 1. lednu, byly Kbely připojeny k Praze a staly se součástí Prahy 9. Je to 50 let.

V areálu letiště bylo před 50ti lety v roce 1968 otevřeno Letecké muzeum ve Kbelích. Počet sbírek se neustále rozšiřuje a rovněž přibyly k původnímu muzeu další historické hangáry Staré Aerovky, které byly v roce 2011 prohlášeny kulturní památkou. Muzeum je součástí Vojenského historického ústavu Praha. Několik let byl ředitelem muzea i první a jediný československý kosmonaut plukovník Vladimír Remek. Do vesmíru vyletěl 2. března 1978, kde strávil 7 dní. Je to 40 let.

O dění ve Kbelích informuje časopis Kbelák, který vydává Úřad MČ Praha 19. V roce 2018 bylo vydáno 6 čísel a celkem již bylo vydáno 74 čísel. První číslo pod názvem Kbelák bylo vydáno 16. září 2005. Před tím vycházel od roku 1962 Zpravodaj. Informace je možné také najít na webových stránkách na adrese www.praha19.cz a na internetové televizi, kterou provozuje MČ na adrese www.kbely.tv. Občané dostávají také důležité zprávy formou SMS do svých mobilních telefonů.

Zapsala: Engelová Ivana, kronikářka Kbel

Městská část Praha 19

 • IČO: 00231304
 • Datová schránka : ji9buvp
 • Email: podatelna@kbely.mepnet.cz
 • Ústředna: 284 08 08 11
 • Email: info@kbely.mepnet.cz
© Copyright 2017 . Všechna práva vyhrazena ÚMČ Praha 19 Praha 19

Search