Kronika obce

ZÁPIS DO KRONIKY ZA ROKY 2007 – 2009

Zápis do kroniky je psán retrospektivně. Poslední zápis je za rok 2006, protože Kbely neměly od roku 2007 kronikáře. Posledním kronikářem byl pan Leoš Biskup. Teprve v roce 2012 jsem byla schválena já (Ivana Engelová) do funkce kronikářky. Proto je následující zápis psán i v bodech, jak se mi povedly jednotlivé události nashromáždit. Nebylo to jednoduché, ale snad se mi podařilo zaznamenat ty nejdůležitější události a informace.

Hlavní události v ČR za roky 2007 – 2009

ROK 2007
Nejvýznamnější firmou roku je automobilka Škoda Auto v Mladé Boleslavi.
V některých krajích a obvodech proběhly doplňující volby do Senátu.
Prezident Václav Klaus jmenoval druhou koaliční vládu Miroslava Topolánka.
V soutěži na stavbu nové budovy Národní knihovny zvítězil projekt (ve tvaru chobotnice) architekta Jana Kaplického.
Prahu navštívil americký prezident George Bush.

ROK 2008
V tomto roce se ve dnech 24. a 25. října konaly volby do Senátu.
Koncem roku 2008 měla Česká republika 10 467 542 obyvatel.

ROK 2009
Hlavní událostí roku byla návštěva papeže Benedikta XVI. Odsloužil mše v Brně a ve Staré Boleslavi.
Ve dnech 9. a 10. října se konaly volby do Poslanecké sněmovny.
V Evropském parlamentu byla Česká republika předsednickou zemí. Parlamentu předsedal Miroslav Topolánek.
V tomto roce zemřel architekt Jan Kaplický a zpěvák Waldemar Matuška.
Koncem roku 2009 měla Česká republika 10 506 816 obyvatel.

 

Počasí

ROK 2007
V lednu se přehnala přes naši republiku bouře Kyril. Ve Kbelích nedošlo k žádnému poničení přírody ani majetku.
Celé období se vyznačovalo teplotním nadprůměrem a vydatnými srážkami. Nejvyšší maximální denní teplota byla naměřena 20. července 2007 a to 39,3 stupňů Celsia.

ROK 2008
I v tomto roce se přehnala první dva dny v březnu přes republiku vichřice zvaná Emma. Ve Kbelích bouře vyvrátila stromy u rybníka.
Nejvíce sněhu napadlo v lednu. Nejvíce srážek bylo v červenci a nejméně v únoru.

ROK 2009
V tomto roce nedošlo k žádnému velkému krupobití ani vichřici. Rok patřil mezi nejteplejší za poslední období. Byl teplotně i srážkově nadprůměrný.

Hospodaření MČ za roky 2007 – 2009
Závěrem roku 2006 došlo ke snížení počtu zaměstnanců úřadu MČ Praha 19.  V roce 2007 pracovalo na úřadu již 69,5 zaměstnanců z původního počtu 81,5 pracovníků. Stalo se tak v důsledku zkrácení a přerozdělování dotací pro jednotlivé městské části. Kbely byly kráceny o 3,2 mil. korun, a proto muselo dojít k reorganizaci úřadu a snížení o 12 zaměstnanců, čehož se docílilo zejména zrušením detašovaného pracoviště OV (Odbor výstavby) a OSVZ (Odbor sociálních věcí a zdravotnictví) v Čakovicích a sloučením odboru majetku s odborem bytového a nebytového hospodářství do jednoho odboru OMIBNH (Odbor majetku, investic, bytového a nebytového hospodářství). MČ Praha 19 přestala spravovat MČ Čakovice, které přešly pod MČ Praha 18 (Letňany).

ROK 2007
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo ze svého rozpočtu pro naši městskou část z pěti podaných požadavků pouze dva:
- dokončení fasády na základní škole a vybudování letních šaten u venkovního hřiště
  ve výši 10 mil korun
- nákup bezpečnostních prvků, serverů, SW a jejich instalaci
  ve výši 1,1 mil korun.

V tomto roce byl dokončen projekt Centrálního parku v místech bývalých zahrádek pod I. sídlištěm.
Na prosincovém jednání Zastupitelstva MČ Praha 19 byla schválena pravidla hospodaření v období rozpočtového provizoria pro naši MČ zatím jen pro první čtvrtletí roku 2008, vzhledem k velkým dotačním ztrátám, zejména ze strany rozpočtu hl. m. Prahy.

ROK 2008
Městská část obdržela 32 mil. korun na realizaci Centrálního parku Kbely ze strukturálních fondů EU.
Rada vydala kladné stanovisko ke stavebnímu povolení na výstavbu služebny městské policie v areálu bytových domů nad rybníkem a nové budovy Hasičské zbrojnice v ulici Vrchlabské.
Rada schválila na svém zasedání finanční příspěvek ve výši 70 000,- Kč pro TJ Sokol Kbely oddílu pozemního hokeje na provoz a vybavení klubovny.
Městská část obdržela v rámci svých požadavků dotaci na zvukové a světelné vybavení sálu Lidového domu.
Stavbu nové Hasičské zbrojnice vyhrála při výběrovém řízení fy. Stavounio s.r.o. částkou 19,8 mil. korun. Stavět se začne v říjnu roku 2008.

ROK 2009
Městská část obdržela pro Sbor dobrovolných hasičů Kbely dotaci ve výši 200 tis. korun, která byla určena na nákup dýchací techniky.
Rada schválila finanční příspěvek pro spolek Model Klub Kbely, který se zabývá sestavováním závodních aut v poměru 1:8, a to na nájemné klubových prostor ve výši 7 500,- Kč měsíčně.
Na prosincovém zasedání Zastupitelstva byl schválen rozpočet MČ na rok 2010 v objemu příjmů ve výši 45, 986 mil. korun a s objemem výdajů ve výši 50, 899 mil. korun.

Průmysl, obchod, výstavba v roce 2007 – 2009

ROK 2007
Dne 15. 2. 2007 byl slavnostně představen rekonstruovaný maják s vodárnou na kbelském letišti. Maják je od 24. března 2004 památkově chráněn.
Základní kámen pro výstavbu III. etapy projektu „Na zelené louce“ firmou EXCON byl položen 7. 3. 2007 (Pod Nouzovem).
V centru Kbel začal archeologický výzkum, který musel předcházet výstavbě nových bytových domů (objekt po bývalém pivovaru a dvoru nad rybníkem).
Začala rekonstrukce komunikací pokládkou nového asfaltu: I. etapa – Železnobrodská, Žacléřská, Vrchlabská a Bakovská.
I v tomto roce pokračovala další etapa budování cyklostezky v Toužimské ulici, která byla dokončena v listopadu 2007.
Po Kbelích byly rozmístěny velkoobjemové kontejnery. Pražské služby zajišťují ve Kbelích odvoz i bioodpadu.

Nové obchody:
V Katusické ulici byl otevřen nový obchod „Řezník a uzenář Radek Černý“.
Na Vrchlabské ulici je obchod Pizzerie s názvem PICASO.
Svatební salon „Reja“ v ulici Svijanská čp. 36 -  Mgr. Jana Minaříková.
Kosmetický salon v ulici Martinická čp. 987 - Zuzana Fucimanová.
Nábytek na zakázku, Divišova čp. 501 - Milan Vojáček
Květinářství, Vrchlabská čp. 4 – znovuotevřeno – Jitka Fialová
Vinotéka „U soudku“ Vrchlabská čp. 4 – Jan Zahrádka

ROK 2008
Rada MČ odsouhlasila pojmenování nově vzniklých ulic v areálu bytových domů v centrální části Kbel nad rybníkem, a to Vágnerova (podle Josefa Vágnera) a Tauferova (podle Matěje Taufera). Oba jmenovaní bojovali v první světové válce v boce Kotorské a bydleli ve Kbelích. Také pro nové bytové domy na konci Jilemnické ulice byl navržen název dle historického pojmenování „Rackova zahrada“.
Byla dokončena rekonstrukce ulice Huntířovská – zavedena voda, plyn a kanalizace. Také byla dokončena rekonstrukce povrchu v ulicích Semilské a Toužimské.
V tomto roce byla zahájena výstavba Centrálního parku v místech dosavadních zahrádek pod I. sídlištěm, které zde byly od roku 1941. Městská část obdržela na výstavbu finanční příspěvek na 1. část ve výši 32 mil. korun z prostředků EU, 2. část bude financována z prostředků OMI MHMP (Odbor městského investora Magistrátu hl. m. Prahy).
V listopadu 2008 byla zahájena první etapa realizace lesoparku Letňany – Kbely podél Toužimské ulice, kde se počítá také s cyklostezkou.
Koncem roku rada schválila návrh rozpočtu na rok 2009.

ROK 2009
Začátkem roku byl zahájen prodej bytů Luštěnická z rekonstruovaného domu zvaného ERKO. Dům byl postaven s výstavbou II. sídliště v roce 1960 jako hotel. V jedné části byl hotel s restaurací a sálem, ve druhé části byty a v přízemí bylo kadeřnictví. Kolem roku 2000 byl v celém objektu jen hotel. Nyní je zde k prodeji 37 bytů. Restaurace byla zrušena.
Začíná se se zateplováním obytných i rodinných domů. Je možné se zapojit do Dotačního programu Ministerstva životního prostředí zvaného „Zelená úsporám“.
Stále probíhají jednání ohledně realizace sběrného dvora ve Kbelích.
Rada vyslovila poděkování firmě Knauf Praha s.r.o., která věnovala 600 tis. korun na péči o zeleň a ekologii a 450 tis. korun na projekty kbelské kultury a akcí v Lidovém domě.
Byla dokončena renovace tzv. Husova parku v ulici Sojovická, kde je i nové dětské hřiště.
V říjnu tohoto roku byly slavnostně otevřeny nové ulice Vágnerova a Tauferova v areálu bytových domů Kbely.
Velkou a krásnou událostí pro Kbely bylo otevření nového Centrálního parku. Dělo se tak 24. října, kdy velká společenská akce s názvem „Středověké slavnosti“, otevřela lidem nový kulturní stánek uprostřed přírody pod širým nebem.
V listopadu byla zahájena výstavba nové komunikace, která bude spojovat ulice Mladoboleslavskou a Toužimskou a povede mezi zahrádkami u kasáren a podnikem Pal.
V prosinci byl v areálu bytových domů nad rybníkem otevřen obchod BILLA.

 

Doprava v roce 2007 – 2009

ROK 2007
V tomto roce jezdí přes Kbely tyto autobusové linky:
110 – Dolní Počernice – Jilemnická – Za Avií
185 – Letecké opravny – Palmovka
186 – Sídliště Bohnice – Jilemnická – Černý Most
202 – Poliklinika Mazurská – Jilemnická – Vinoř
259 – Vinoř – Českomoravská
280 – Vinoř – Jilemnická – Českomoravská

Od 12. 12. 2007 vstoupil v platnost nový jízdní vlakový řád. Vlaky příměstské dopravy se začaly označovat novým modro-bílým symbolem „S“ - „Spojení pro město“.  Přes Kbely jezdí vlak S 3 Praha-Vršovice – Všetaty.

ROK 2008
V roce 2008 byla otevřena nová stanice metra C v Letňanech, a proto byly upraveny i autobusové linky. Byla zrušena linka 280 a nahrazena linkou 302 a dále přidána linka 375 a   noční autobus  513.
Uvedené autobusové linky jezdí všechny přes Kbely:
185 – Letecké opravny – Palmovka
186 – Nádraží Holešovice – Černý Most
202 – Poliklinika Mazurská – Jilemnická
259 – Letňany – Vinoř
302 – Letňany – Přezletice
375 – Českomoravská – Brandýs nad Labem -Stará Boleslav

ROK 2009
V roce 2009 byla přidána autobusová linka 269 – Letňany – sídliště Rohožník.

 

Kultura v roce 2007 – 2009

ROK 2007
Jako každým rokem, tak i v roce 2007 se konal v Lidovém domě Hasičský bál.
V červnu zahrály v Lidovém domě na závěrečném koncertu děti z kurzů klavíru a hry na
zobcovou flétnu.          
Dne 8. září na fotbalovém hřišti TJ Sokol Kbely bylo uspořádáno zábavné odpoledne
pro děti „Zpátky do školy“.
V říjnu byla v Místní knihovně výstava pana Tomáše Perglera – sochaře tvořícího z
přírodního materiálu.

ROK 2008
V Lidovém domě se tradičně konal Hasičský bál,  na kterém zahrála kapela Kosí bratři.
V Místní knihovně se pořádají besedy a vzdělávací akce pro děti z obou mateřských škol a žáky základní školy, ale také vernisáže obrazů, fotografií a jiné výstavy.
I v letošním roce bylo v knihovně připraveno několik akcí:

 • výstava „Paličkovaná krajka“ v obrázcích paní Jitky Šlosárkové
 • výstava fotografií pan Vladislava Vrby
 • výstava textilní výtvarnice paní Iris Kolářové
 • loutkové představení pro malé děti, které pak dostaly mikulášský balíček přímo od Mikuláše.

Pomocí čárových kódů, jimiž jsou označeny všechny knihy v Místní knihovně, byla provedena evidence čtenářů a vypůjčených knih. Knihovna se stala plně automatizovanou.
Od roku 2008 má Místní knihovna nové logo, které ztvárnila paní Alena Nezbedová.
Na fotbalovém hřišti TJ Spartak Kbely se uskutečnilo již tradiční „Pálení čarodějnic“ a v květnu dětský den pod názvem „Pohádková olympiáda“.

ROK 2009
Rada schválila plán kulturních akcí pro rok 2009 pořádaných a zajišťovaných Městskou částí Praha 19 (např. plesy, karnevaly nebo tvořivé dílny).

V Lidovém domě se konaly následující akce:

 leden

 • „Veselice k utužení dobrých sousedských vztahů“

únor

 • „První plesová veselice“ pořádaná MČ Praha 19
 • karnevalový rej pro děti i dospělé

březen

 • muzikálová pohádka „O dobru a zlu“ v podání divadelního souboru Julie Jurištové

duben

 • taneční večery, hrála kapela JAM BAND
 • první kbelský velikonoční jarmark s tvořivou dílnou
 • své evropské turné zahájila v LD skotská skupina NAZARET

květen

 • vystoupila zpěvačka Zorka Kohoutová

červen

 • závěrečný koncert dětí z kurzů klavíru a zobcové flétny

říjen

 • vystoupila britská skupina The Sweet

prosinec

 • vystoupila britská rocková skupina Uriah Help

V Místní knihovně se opět konaly různé výstavy, vernisáže, besedy a literární besedy pro mateřské školy a žáky základní školy:

 • výstava výtvarné skupiny DANAE
 • vernisáž výstavy „Afrika“

 

V Domě seniorů Mladoboleslavská se bezplatně poskytoval prostor pro výuku počítačových dovedností.
Na fotbalovém hřišti TJ Spartak Kbely se sešli v dubnu rodiče i děti na pálení čarodějnic a v červnu na oslavě Dne dětí s názvem „Pirátománie“.
Na začátku roku byla vyhlášena soutěž s názvem „Soutěž o nejzajímavější…
- staré a nově vzniklé kbelské pověsti
- kbelské bajky a pohádky
- kbelské groteskní příběhy.“

Již podruhé se lidé sešli v novém Centrálním parku. Tentokrát v prosinci, kdy je čekala zajímavá událost. V Centrálním parku se konal první předvánoční jarmark.  Mnoho lidí se přišlo podívat nejen do parku, ale hlavně na rozsvěcení vánočního stromu. Není to všude obvyklé, ale my máme krásný rostlý smrk (vysazený v roce 1968), který se bude každým rokem rozsvěcet a po ostatní dny bude ozdobou parku.

 

Sociální a zdravotní záležitosti v roce 2007 – 2009

ROK 2007
K 1. lednu 2007 došlo ke změně v systému poskytování sociální služeb. O novém příspěvku na péči budou rozhodovat obecní úřady s rozšířenou působností podle místa trvalého bydliště a vyplácet jej. Tato změna se týká i úřadu ve Kbelích, který má rozšířenou působnost.
První vítání občánků v tomto roce bylo 17. dubna. Týkalo se nově narozených dětí ve druhé polovině roku 2006.
Ve dnech 23. a 25. října se uskutečnilo druhé vítání nových občánků. Z 50 pozvaných se zúčastnilo 37 dětí. Všechny přivítal místostarosta Ing. Vladimír Olmr a celý akt zpříjemnily děti z MŠ Letců svými básničkami a písničkami.
V polovině roku proběhlo několik kontrol strážníky MP zaměřených na čistotu dětských hřišť. Výsledkem akce byl nález střepů na pískovišti mezi hotelem Erko a tratí. Na dalších hřištích nebyly nalezeny žádné závadné předměty. Při kontrole prostoru u garáží v Železnobrodské ulici se našlo několik použitých injekčních stříkaček, které strážníci předali k odborné likvidaci. Strážníci budou i nadále v kontrolní činnosti pokračovat.
Svůj manželský slib si zopakovali na Zlaté svatbě manželé Jaroslav a Marie Duškovi a manželé Bohuslav a Helena Rostovi.

ROK 2008
Rovněž v tomto roce na jaře i na podzim se konalo za přítomnosti místostarosty Ing. Vladimíra Olmra a dětí z MŠ Letců vítání občánků.
I v tomto roce se na radnici konala Zlatá svatba. Svůj manželský slib si zopakovali manželé Emanuel a Milada Provazníkovi.

ROK 2009
Městská část zakoupila ze svých prostředků tři automatické defibrilátory. Jsou pro občany k dispozici na recepci v hlavní budově úřadu, na zdravotním středisku u MUDr. Anýžové a v Domě seniorů na Mladoboleslavské ulici.
Na jaře i na podzim se uskutečnilo již tradiční vítání nových kbelských občánků.
V tomto roce bylo založeno ve Kbelích mateřské centrum pro rodiče na mateřské dovolené. Je to občanské sdružení CoByDup pro aktivní trávení volního času s nejmenšími dětmi. Sídlí v přístavbě Lidového domu a za jeho vznikem stojí Alena Nezbedová, Kateřina Srbová, Markéta Varga Beladiová, Ivana Hulešová a Martina Lacinová.
Farní charita Neratovice nabídla svoje služby i občanům Kbel. Dosud jejich služeb využívali jen obyvatelé DPS Mladoboleslavská i Borovnická. Pečovatelská služba je sociální a klienti si služby platí sami. Jsou to např. nákupy, úklid, pomoc s osobní hygienou, donáška obědů nebo léků.
V říjnu se uskutečnilo v Lidovém domě veřejné setkání občanů se zástupci radnice. Setkání bylo zaměřeno na „Plánování rozvoje sociálních služeb v Praze 19“.

Kbelská statistika:

v roce 2001 - se narodilo 38 dětí
                       přihlásilo se k trvalému pobytu 128 občanů
                       zemřelo 57 občanů
v roce 2005 - se narodilo 46 dětí
                       přihlásilo se k trvalému pobytu 375 občanů
                       zemřelo 45 občanů
Kbely mají k 31. lednu 2009 celkem 6 104 obyvatel s trvalým pobytem v naší MČ.

Školství v roce 2007 – 2009

Kbely mají i v těchto letech dvě mateřské školy (Albrechtická a Letců) a jednu Základní školu Albrechtická.

Mateřské školy
Každým rokem v březnu probíhá zápis do obou mateřských škol. V roce 2007 se rozšířila kapacita MŠ Letců o jednu třídu. MŠ měla 103 dětí.
V roce 2008 rada stanovila novou výši úhrady za docházku do předškolního zařízení na částku 480,- Kč za kalendářní měsíc.
V únoru v roce 2009 se prošel po Kbelích první masopustní průvod, který pořádaly obě MŠ.

Základní škola
Ředitelkou základní školy je Mgr. Jana Kocmanová a zástupkyní Mgr. Alena Benešová.

ROK 2007
V roce 2007 proběhla v ZŠ kontrola, kterou provedla Česká školní inspekce. Cílem bylo zjišťování a hodnocení podmínek a průběhu vzdělávání v oblasti čtenářské gramotnosti. Naše škola dosáhla v hodnocení vynikající úrovně. Stejné úrovně dosáhly pouze 3% škol v celé republice.
V tomto roce měla škola následující kurzy – gymnastika, vaření, ekologická praktika, keramika, historický seminář a klavír.
V Lidovém domě, tak jako každým rokem v červnu předvedli žáci kurzů hraní na klavír a zobcovou flétnu své vystoupení za účasti rodičů, dalších příbuzných a občanů Kbel.

ROK 2008
Již v roce 2006 vznikl na ZŠ školní parlament. Také v roce 2008 má každá třída své tři zástupce, kteří se účastní schůzí a sdělují ostatním spolužákům důležité informace, nové nápady a aktuální problémy školy.

Školní parlament je rozdělen do těchto komisí:

 1. Životní prostředí
 2. Sport
 3. Mezilidské vztahy
 4. Nápady a zlepšováky
 5. Prezentace a reprezentace školy
 6. Kultura
 7. Adopce Afrika (učitelé a žáci financují v rámci tohoto projektu vzdělání dvou afrických chlapců).

Celý parlament vedou učitelé -  Mgr. Rostislav Švec, Mgr. Jarmila Stejskalová, Mgr. Romana Zikmundová a Mgr. Marie Nováková.
I v tomto roce se konal v Lidovém domě závěrečný koncert žáků z kurzů hraní na klavír a zobcovou flétnu.

ROK 2009
Také v tomto roce uspěli kbelští žáci ve srovnávacích testech. Obsahem testů byly znalosti z českého a anglického jazyka, matematiky, prvouky a klíčových kompetencí. Dvě žákyně se umístily na prvním místě mezi pražskými školami a zároveň na jednom z prvních míst v celé republice.
V projektu „Sedmero krkavců“ se děti seznamovaly se životem krkavcovitých ptáků.
V březnu se konal ve školní družině tzv. „Prezentační den ve školní družině“, kdy děti prezentovaly vše, co v družině dělají.
V Místní knihovně proběhlo první tzv. „Pasování prvňáčků na čtenáře“. Pasování provedla místostarostka MČ Ivana Šestáková.
V tomto školním roce byly na škole tyto kroužky- angličtina, ekologické praktikum, florbal, zobcová flétna, historický seminář, informatika, karate, keramika, konverzace v ruském jazyce, míčové hry, moderní gymnastika, klavír, tanec pro děti a vybíjená.
Ve škole proběhla beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou.
Školní rok ukončili také žáci kurzů hraní na klavír a zobcovou flétnu svým vystoupením v Lidovém domě.

Spolky v roce 2007 – 2009

ROK 2007
Na svých pravidelných schůzkách se scházeli senioři v Domě seniorů na Mladoboleslavské ulici. Jezdili na výlety i rekondiční cvičení.
Český zahrádkářský svaz ve Kbelích obhospodařuje pozemek podél tratě v Nymburské ulici. Občanům byla prodloužena nájemní smlouva na zahrádku na dobu neurčitou.

ROK 2008
Sbor dobrovolných hasičů Kbely má i své nástupce – dvě dětská družstva Soptíků. Družstva se zúčastnila závodů v uzlování (vázání předepsaných uzlů na čas). Družstvo A vybojovalo 3. místo a tím postoupilo do druhého kola, kde se umístilo na krásném 2. místě. Děti získaly stříbrnou medaili. Soutěž proběhla také v kategorii jednotlivců, kde náš Jan Horáček obsadil 2. místo. V požárnické všestrannosti získala Klára Vondřichová 1. místo. Všichni Soptíci se těší na další kamarády.
Naši hasiči se zúčastnili hašení jednoho z největších požárů poslední doby – hořel Průmyslový palác na Výstavišti Praha Holešovice. Za účast obdržela jednotka SDH Kbely z rukou ministra vnitra ČR „Plaketu záchranného sboru ČR“ a písemné poděkování primátora hl. m. Prahy MUDr. Pavla Béma.
Spolek Lipican u příležitosti 250 let založení pivovaru ve Kbelích se rozhodl uspořádat 1. ročník „Kbelské pivní tour“. Dne 8. 8. 2008 členové navštívili všechny kbelské restaurace a zjišťovali kvalitu poskytovaných služeb a rozličnost chutí devíti čepovaných značek piva. Navštívili hotel Erko, Lidový dům, Deltu, Spartak, U Marešů, Čínu, hotel Marie – Luisa, Sport bar – U tří volů a Motorest.
Před Vánocemi lovili místní rybáři ve kbelském rybníku kapry. S úlovky byli spokojeni.
Klub seniorů měl v roce 2008 přes 100 členů. Pořádají různé besedy, např. s Městskou policií, pracovníci místního úřadu je informují o nových zákonech nebo o aktualitách ve Kbelích. Klub navštěvují děti z MŠ a ZŠ. Senioři pořádají výlety, jednou za rok jezdí na ozdravný pobyt, scházejí se každý týden na svých schůzkách.

ROK 2009
Klub seniorů má od roku 2007 stejné vedení. Předsedkyně –Fojtíková, místopředseda –Stuchlíková, kulturní referent – Želásková, pokladní – Janečková.
Klub navštívil zámek Zbiroh, rybník Svět v Třeboni, Hřensko. Senioři byli na týdenní rekreaci ve Štikově. Předvánoční zájezd se uskutečnil do Berouna.
V Domově seniorů proběhla krásná beseda s Karlem Fialou a Věrou Vlkovou s veselým povídáním a zpíváním známých operetních melodií.
Spolek Lipican Kbely uspořádal cyklistický výlet na bájnou horu Říp.
Hasiči vzorně reprezentovali MČ na 16. ročníku soutěže o Putovní pohár zasloužilých členů Hříměždice.
V září byla otevřena nová Hasičská zbrojnice při ulici Vrchlabská a Vágnerova.

Sport v roce 2007 – 2009

ROK 2007
První sobota v březnu patřila běžeckému závodu Palestra – „Kbelská 10“.
V roce 2007 získali mladí dorostenci pozemního hokeje TJ Sokol Kbely titul „Mistra České republiky v halovém hokeji“. Předsedou oddílu pozemního hokeje je Ing. Jiří Kačmařík.
V srpnu byl přidělen grant TJ Sokol Kbely na vybudování hřiště pro pozemní hokej na fotbalovém hřišti ve výši 6,4 mil. korun.
Rada MČ schválila pro basketbalový klub TJ Sokol Kbely na činnost částku 50. 000 Kč.

ROK 2008
V roce 2008 se nekonal závod Palestra - „Kbelská 10“ díky orkánu Emma. Orkán těsně před startem závodu smetl celé organizační zázemí i s vyznačením tratí. Běžecký závod se koná vždy první březnovou sobotu.
Rada schválila finanční příspěvek TJ Sokol Kbely pro oddíl pozemního hokeje.

ROK 2009
Tradičně první březnovou sobotu se konal běžecký závod Palestra – „Kbelská 10“.
Ve Kbelích sídlí od roku 2004 Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA. Na této akademii studoval i Ondřej Hutník, který je mistrem světa v thajském boxu. Trénuje oddíl thajského boxu pod názvem „Spejbl Gym Praha Kbely“. Šedesát členů tohoto oddílu trénuje v tělocvičně vedle Lidového domu.
Mezi sportovní organizace patří také TJ Sokol Kbely, který má tyto oddíly a vedoucí oddílů:
aerobik – Bezkočková Zuzana, Zárubová Helena, Hájková Jana, Šimáková Lucie
zdravotní cvičení žen – Engelová Ivana
stolní tenis muži – Bartoňová Eva
cvičení dětí 3 – 8 let – Sládková Věnceslava
odbíjená muži – Minařík Oldřich
odbíjená ženy – Kyralová Kamila
pozemní hokej – Ing. Kačmařík Jiří
fotbal – sekretář Minařík Tomáš
cyklistika – Svoboda Miroslav
atletika a turistika – Šedivý Zdeněk st.
košíková – Šedivý Zdeněk ml.

Různé 2007 – 2009

ROK 2007
V únoru se na vojenském letišti ve Kbelích křtilo nové letadlo – AIRBUS A-319 CJ. Náčelník Generálního štábu Armády České republiky pokřtil první ze dvou letounů, které budou sloužit pro cesty ústavních činitelů a přepravu českých vojáků do zahraničních misí. Druhé letadlo by mělo být na letišti v září.
Dne 4. května k 62. výročí osvobození rozhodl prezident republiky Václav Klaus propůjčit bojový prapor 24. základně dopravního letectva společných sil ve Kbelích.
Pátého listopadu se konal poslední let letadla TU 154 B – 2 a byl umístěn na stojánce směrem k Satalicím, než bude prodán. Druhý letoun TU 154 ukončil svůj provoz koncem toho samého týdne.
V prosinci byl ve kbelském rybníku předvánoční výlov. Rybáři byli spokojeni. Správní poplatek pro vydání rybářského lístku je 100,- Kč na jeden rok, 200,- Kč na tři roky, 500,- Kč na deset let.
V tomto roce byl vyhlášen druhý ročník soutěže „Nejkrásnější strom Kbel 2007“. První roční byl v roce 2006 a nejkrásnějším stromem se stala lípa srdčitá v Krnské ulici.

Pořadí stromů za rok 2007 bylo následující:

 1. tis červený v Rokytnické ulici
 2. lípa srdčitá na Nouzovském náměstí
 3. akát bílý v Hůlkově ulici
 4. švestka domácí v Albrechtické ulici
 5. mahalebka obecná v okrasném zahradnictví Kbely

ROK 2008
Dne 1. dubna byla spuštěna nová služba pro kbelské občany, která umožňuje přihlášeným uživatelům nechat se informovat v mobilním telefonu pomocí krátkých textových zpráv – SMS- o dění v MČ.
Byla dokončena rekonstrukce zeleně v Katusické ulici a celém sídlišti.
V roce 2008 se soutěž o nejkrásnější strom Kbel neuskutečnila.
Před prázdninami proběhla ve škole a v Klubu senioru série preventivních besed o bezpečnosti na ulicích, ale i prevence proti zlodějům, které pořádala Městská policie hl. m. Prahy.
Od 1. července 2008 platí novela živnostenského zákona č. 130/2008, která mění některá ustanovení dosud platného živnostenského zákona.

ROK 2009
Praha bojuje proti fenoménu dnešní doby, sprejerství. Sprejery, kteří ničí svými kresbami domy, ploty a různé zdi, pomáhají odhalit kamery i všímaví občané.
V lednu proběhlo jednání v Lidovém domě o přesunu podniku LOM na Letiště Kbely.
Kbely získaly v krajském kole pod záštitou primátora MUDr. Pavla Béma nejlepší ohodnocení mezi podnikateli.
Byl vyhlášen další ročník soutěže o nejkrásnější strom Kbel.

Soupis příloh:
Budou dopsány dodatečně.

Tímto zápisem za rok 2009 se uzavírá druhá kbelská kronika, která je psaná od roku 1955. Kronikářem v té době byl pan Antonín Krampera. Některé zápisy podle jeho předlohy psaly školní děti nebo učitelé.

Další zápisy od roku 2010 jsou již ve třetí kronice, kdy první dva zápisy za roky 2010 a 2011 jsou rovněž psány retrospektivně. Teprve od roku 2012, kdy jsem byla zvolena do funkce kronikářky, jsou zápisy psány řádně po roce.

První kronika byla psaná od roku 1918 do roku 1955.  Prvním kronikářem byl učitel pan Karel Kupka. Některé zápisy jsou rovněž psány retrospektivně, jak je z nich patrné. Za druhé světové války se musely všechny obecní kroniky odevzdat a byly uloženy v archívech. Teprve po skončení války si je mohly obecní úřady po roce 1946 vyzvednout. Válečné období bylo dopisováno. Bohužel se první „Obecní kronika“ asi v roce 2006 ztratila a zůstal jen krátký opis od tehdejšího kronikáře pana Zbyňka Česáka. Poslední zápis v kronice je od kronikáře Josefa Zvánovce v roce 1955

Jména kronikářů:

 1. kronika – Karel Kupka
               Josef Zvánovec

 

 1. kronika – Antonín Krampera
               Ivana Engelová
               Zbyněk Česák
               Karel Votava
                Leoš Biskup

 

 1. kronika – Ivana Engelová

Všechny tři kroniky jsou psané ručně a ke každé jsou přiloženy přílohy.
Zapsala: Ivana Engelová, kronikářka Kbel

Městská část Praha 19

 • IČO: 00231304
 • Datová schránka : ji9buvp
 • Email: podatelna@kbely.mepnet.cz
 • Ústředna: 284 08 08 11
 • Email: info@kbely.mepnet.cz
© Copyright 2017 . Všechna práva vyhrazena ÚMČ Praha 19 Praha 19

Search