Kronika obce

ZÁPIS DO KRONIKY ZA ROK 2016

 

Události v republice:

V roce 2016 si naše republika připomněla výročí 700 let od narození Karla IV., krále českého a císaře římského. Narodil se 14. května roku 1316. Pocházel z dynastie Lucemburků. Byl jedním z nejvýznamnějších panovníků v historii naší vlasti, proto byl také nazýván Otcem vlasti. Oslavy se konaly v tomto roce po celé republice. Na Pražském hradě bylo otevřeno několik výstav a také byly vystaveny vzácné korunovační klenoty.

 

Počasí:

Po teplém prosinci začalo na Silvestra z 31. 12. 2015 na 1. 1. 2016 mrznout a napadlo i trochu sněhu. Další sníh napadl až 13. ledna a konečně mohly děti sáňkovat a bobovat na kopci u rybníka a ve čtvrti Pod Nouzovem. Další sníh napadl 17. ledna. Silnice i chodníky byly vcelku uklizené. Přidal se i mráz, z celé zimy byl největší z 21. na 22. ledna, kdy ve Kbelích bylo 14 stupňů pod nulou. Na Šumavě v Rokytnické slati u Modravy bylo naměřeno ten den v 6.30 hodin 35,2 stupňů pod nulou. Zatím největší mráz ve Kbelích byl 10. února 1929, kdy na letišti bylo naměřeno 30 stupňů pod nulou. Po krátkých mrazech nastalo zase oteplení a 22. února bylo až 14 stupňů nad nulou.  Již začátkem února rozkvetly sněženky a postupně i bledule, kočičky, narcisy a barvínek. Na keřích se začaly objevovat první lístky. Z pondělí 29. února na úterý 1. března napadlo skoro 7 cm sněhu. Sníh byl těžký a mokrý a do dvou dnů roztál. Ze 13. na 14. dubna hodně pršelo a byla velká bouřka.

Celé léto bylo velmi teplé. Teplé až tropické počasí bylo i v první polovině září. Dne 14. září naměřili meteorologové v Řeži u Prahy 32,3 stupňů Celsia. Ve Kbelích bylo skoro 30 stupňů.

Jako mávnutím kouzelného proutku skončilo letní počasí v sobotu 17. září. Velmi se ochladilo a pršelo, což ale nezkazilo náladu návštěvníkům krásného kbelského posvícení.

Mrznout začalo 8. listopadu, všude byla krásná jinovatka. V sobotu 12. listopadu napadl první sníh nové zimy a byly 3 stupně pod nulou. V pondělí 14. listopadu se objevil na obloze Měsíc v úplňku, který byl největší za posledních 68 let. Měsíc byl větší a jasnější než obvykle. Nejvíce se přiblížil Zemi. V podobné pozici byl Měsíc naposledy v roce 1948.

 

Činnost zastupitelstva, hospodaření:

Zastupitelstvo městské části Praha 19 na svém 8. zasedání dne 23. března 2016 rozhodlo, tak jako v předešlých letech, o přidělení dotací spolkům a zájmovým klubům působících na území Kbel v celkové výši 1 052 000,- Kč. Schválené dotace pro rok 2016 jednotlivým organizacím:

Změření projektů

Název organizace

Název projektu

schválená částka / projekt

Sociální

Tichý svět, o.p.s.

 Sociální rehabilitace

0  

Farní charita Neratovice

Sociální služby pro občany Prahy 19

46 000  

Středisko křesťanské pomoci H. Počernice

Středisko křesťanské pomoci - Azylový dům

0  

Klub Kvítek

Paradrezura

15 000  

Výchovné

KRC CoByDup

Provoz KRC CoByDup v roce 2016

125 000  

Cestička

Kbelský přírodní komunitní spolek

50 000  

Hudební

Gaudium Cantorum

Celoroční provoz OS Gaudium Cantorum v r. 2016

8 000  

Sdružení pěveckého sboru Camerata

Čakovický festival sborového zpěvu v r. 2016

6 000  

Adventní koncert v kostele sv. Alžběty

3 000  

Soustředění DPS Kamarádi

8 000  

Zájmové kroužky

Skaut S.S.V.

Vodácké výpravy

37 800  

80. výročí skautingu ve Kbelích

6 700  

Skautský tábor

45 500  

Junák Athabaska

Den otevřených dveří - 25. výročí skautingu

0  

Víkendové akce

5 500  

Letní tábor

19 500  

Spolek Prima den

Divadelní představení Kbelywood

21 440  

Workshopy pro děti 8 - 15 let

10 560  

Divadelní představení MDDSSM

13 500  

Divadelní představení pro seniory 2016

10 500  

Sportovní závody

Kbely cycling team

Závod horských kol - Letňansko-kbelský pahorek

40 000  

PALESTRA

PALESTRA Kbelská 10

35 000  

Lipicán Kbely

Kbelský cyklokros (2. ročník)

20 000  

Sportovní kluby

TJ Sokol Kbely

Provoz sokolovny - úhrada energií v r. 2016

180 000  

Oprava havarijního stavu posilovny

30 000  

Podpora sportovních oddílů

25 000  

Spartak Kbely z.s. (fotbal)

Pronájem tělocvičny pro zimní přípravy mládeže

12 600  

Vybavení mužstev mládeže

2 050  

Startovné a pořádání turnaje mládeže

35 350  

ŠAKAL - školní atletický klub

Pořízení atletické sady pro dětský atletický klub

20 000  

Pořízení dresů pro dětský atletický klub

0  

Sportovní klub Kbely              

Materiální a provozní podpora klubům SK Kbely

45 000  

Provoz sportovního areálu Spartak Kbely

67 900

EURO 2016 ve fotbale

0  

Ples sportovců

19 000  

Dětský ples sportovců

10 500  

Mikulášská pro malé sportovce

10 000  

Sportovní web SK Kbely

15 600  

Účetní spravování pro SK Kbely

10 000  

Roční pronájem tělocvičny ZŠ Albrechtická

22 000  

Spejbl Gym

Výuka bojových sportů v obci

20 000  

 

 

CELKOVÁ SCHVÁLENÁ SUMA V KČ:

1 052 000

 

Při schvalování dotací se MČ Praha 19 rozhoduje podle předem stanovených kritérií, např. společenská prospěšnost pro občany MČ Praha 19, počtu osob, pro které je podpora určená, dále se přihlíží k výši poskytnuté podpory v minulých letech. Na poskytnutí dotace z rozpočtu není právní nárok a musí být řádně vyúčtována.

 

Zastupitelstvo MČ Praha 19 se sešlo celkem čtyřikrát. Zasedání se konala v Lidovém domě. Rada MČ se ke svému jednání sešla celkem dvacetkrát, a to na čtrnácti řádných zasedáních a šesti mimořádných. Zápisy ze všech jednání jsou součástí přílohy tohoto zápisu.

 

Veřejný, politický a spolkový život:

V pondělí 8. února 2016 se uskutečnila na kbelském letišti schůzka starostů městských částí a obcí, které leží v blízkém či vzdálenějším okolí letiště. Zástupci velení 24. základny dopravního letectva informovali zástupce veřejné správy o činnosti letecké základny a o hlavních úkolech pro rok 2016.

Setkání je velmi důležité. Pomáhá informovat občany o dění na letišti a přispívá k porozumění mezi zaměstnanci armády a občany. Letošního setkání se zúčastnilo dvacet starostů.

Průmysl, výstavba:

V březnu roku 2016 byla nad rybníkem odkryta bývalá pivovarská studna, která byla při stavbě bytových domů spolu se sklepy pivovaru zasypána. Odbor životního prostředí shromažďuje varianty řešení, a to jak z vizuálního hlediska, tak funkčnosti pro posílení zdroje vody pro kbelský rybník, do kterého je pramen vyveden a v posledních letech bylo množství vtékající vody stále nižší.

 

V souladu s plánovanou demolicí staré budovy hasičské zbrojnice v Toužimské ulici byly nejprve vypovězeny nájemní smlouvy na nebytové prostory. Na prázdném místě se počítá s vybudováním nové knihovny.

 

V souvislosti se záměrem ve věci vybudování nové tělocvičny a venkovního hřiště rada odsouhlasila zadání projektu přeložky plynu podél podniku LOM, parkoviště a nové budovy ZŠ.

 

Děti mají ve Kbelích k dispozici jedenáct venkovních dětských hřišť. Ta se musí pravidelně kontrolovat a nechat opravovat. Menší opravy zvládne sama technická četa městské části, ty větší opravy musí přenechat autorizovaným firmám. Bohužel se stává, že někdy nejde o běžnou únavu materiálu, ale pomohou tomu i neukáznění dospělí, kteří se například vozí na kolotoči, a městská část musí zbytečně platit za výměnu různých součástek.

 

Doprava, spoje:

V letošním roce pokračuje rekonstrukce plynovodu v ulici Mladoboleslavská, která si vyžádala různá dopravní opatření.

 

O stav komunikací se stará Technická správa komunikací Praha. Pracovníci odboru životního prostředí, dopravy a místního hospodářství Kbely zmapovali stav komunikací v MČ Praha 19 a po domluvě s vedoucím oblastní správy byl stanoven harmonogram oprav. Byla opravena např. komunikace před železničním přejezdem v ulici Jilemnická, přejezd ve směru na Vinoř, křižovatka v ulici Toužimská u školy a další problémové úseky na komunikacích.

 

Zlepšila se situace v parkování v severní části Kbel. Vzniklo nové parkoviště Novákova Zahrada (26 míst), rozšířeno bylo parkoviště u křižovatky ulic Semilská a Herlíkovická (12 míst) a sedm nových míst bylo vyznačeno v Zamašské ulici.

 

V létě byla vybudována nová stezka pro chodce a cyklisty podél Mladoboleslavské ulice mezi Knaufem a Beladovou ulicí. Do té doby se muselo chodit po silnici. Spolu s otevřením stezky byly vyznačeny nové cyklotrasy do Vysočan, Hloubětín, do Letňan a na Prosek, většinou po dosavadních chodnících.

 

Služby, obchod a životní prostředí:

Hned začátkem roku bylo několik změn i v obchodech. Místo prodejny Žabka na rohu Toužimské a Bakovské ulice byla v únoru otevřena nová prodejna potravin a textilu „U Aničky“. Ještě před Žabkou, která tam byla rok, se v těchto prostorech nacházela prodejna oken a dveří.

 

Lesy hl. m. Prahy, které spravují areál lesoparku a bývalého zahradnictví při Mladoboleslavské ulici směrem na Vinoř, zahájily přípravu projektu v lesoparku, který se stane oddechovou částí spojenou s akcemi věnovanými péči o životní prostředí, environmentální výuce nebo lidovým řemeslům. Celý areál je přístupný veřejnosti i přes prováděné stavební či terénní úpravy spojené s posláním lesoparku.

 

Ve Kbelích jsou rozmístěny nově nádoby na třídění kovových obalů, a to v ulicí Katusická u obchodů, na křižovatce Semilská x Svijanská a v ulici Tauferova. Nádoby jsou šedé barvy a označeny samolepkami, kde si občané zjistí, které druhy kovových obalů mohou vhazovat. V rámci třídění odpadu jsou po Kbelích již nádoby žluté na plast, modré na papír, oranžové na nápojové kartony, zelenobílé na bílé a barevné sklo, červené na drobné elektro a baterie, černé na komunální odpad a kontejnery na oblečení.

 

Na prostranství před obchodem BILLA byl v květnu vytvořen ostrůvek z kamenů a dřevin. Kruhové lavice poskytují příjemné posezení.

 

Rovněž v květnu byla zrušena prodejna Beruška (secondhand) na Mladoboleslavské ulici čp. 234. Byla přestěhována do menších prostor na Vrchlabskou ulici čp. 25. V prodejně na Mladoboleslavské ulici je Bazarprodej.cz.

 

O údržbu Kbel se starala firma Pražské služby, a.s. V říjnu roku 2016 byla uzavřena nová smlouva s firmou AKROP, s. r. o. Svoz komunálního odpadu zajišťuje firma AVE CZ.

 

V srpnu byly umístěny čtyři nové vysoké lampy veřejného osvětlení. Na rohu ulic Mladějovská a Nymburská, Nymburská a Mladoboleslavská, na Mladoboleslavské v blízkosti Motorestu a poslední rovněž na Mladoboleslavské před přejezdem naproti vinárně Rakvice.

 

Na sv. Martina otevíraly všechny tři kbelské vinotéky 11. 11. v 11 hodin 11 minut a pro nedočkavé návštěvníky byla připravena degustace svatomartinských vín. Svatý Martin však na bílém koni nepřijel, jak praví pranostika.

 

V listopadu byla také zahájena výsadba nových stromů – dubů. Především kolem komunikace Toužimská směrem k Letňanům, kolem cesty k nádraží od přejezdu na Vinoř a v dalších částech Kbel. Investorem výstavby je OSI MHMP zastoupené firmou Zavos s. r. o. a výsadbu provádí Lesy hl. města Prahy. Celková investice je v částce 598 tis. Kč.

 

Obyvatelstvo:

Český statistický úřad vydal publikaci Čísla z první ruky za rok 2016 Praha.

Podle uvedené statistiky o obyvatelstvu to ve Kbelích vypadá následovně:

 • živě narození 118
 • zemřelí   53
 • přistěhovalí 331
 • vystěhovalí 295
 • k 31. 12. 2016 činil celkový počet obyvatel 7 027.

 

Kultura:

LEDEN

Dne 9. 1. 2016 se konalo v Lidovém domě první představení amatérského divadla ve Kbelích. Divadelní spolek má název MDDSSM, což je „Mezinárodní dámský divadelní soubor s muži“. Hru s názvem „Přes přísný zákaz dotýká se sněhu“ sledoval se zájmen plný sál diváků a herci byli odměňováni častým potleskem. V hlavních rolí se představili Igor Zahradníček a Markéta Kilingerová, oba z Vinoře. Hru nastudovala a režírovala Barbora Marysková, rovněž z Vinoře, ale rodačka ze Kbel. Pro velký úspěch měla hra reprízu 16. dubna 2016.

 

I na Plese sportovců 15. ledna bylo veselo. Odpoledne se v Lidovém domě sešly děti a večer patřil zase dospělým. Jako host vystoupil na plese zpěvák Stanislav Hložek.

 

V Lidovém domě se 22. ledna 2016 konal odpoledne Dětský večerníčkový karneval, který si děti velmi užily.

 

ÚNOR

Již tradičně se konal 6. února v Centrálním parku Masopust tentokrát na téma „řemesla“, který pořádalo Kulturní a rodinné centrum CoByDup. Nechyběl veselý průvod plný masek. Zajímavé byly ukázky řemesel a pro návštěvníky byl připraven staročeský jarmark s řeznickými pochoutkami.

 

Jako každý rok uspořádala MČ Praha 19 dne 12. února v Lidovém domě svůj Reprezentační ples. Celý večer panovala slavnostní atmosféra, nechybělo šampaňské na přivítání, bohatá tombola s velmi zajímavými cenami a příjemná hudba. Akce byla zdařilá i díky sponzorům a zaměstnancům Místního úřadu Městské části Praha 19 – organizátorům plesu.

 

BŘEZEN

Velikonoční jarmark 19. března 2016 byl opět v Centrálním parku. Nechybělo divadlo, tvořivé dílny a mnoho zábavy nejen pro děti. Vše zpříjemnily stánky s dobrotami a drobnostmi k příjemnému prožití Velikonoc.

 

DUBEN

V Centrálním parku se konalo 30. dubna již na tradičním Pálení čarodějnic. Pro dětské účastníky bylo připraveno několik náročných disciplín. Všechny soutěžící děti byly odměněny panem starostou nebo dalšími zástupci radnice. Divadlo Prima den připravilo mnoho zábavných vstupů. Na zakončení zahrála kapela HOLOKRCI a část kapely Divokej Bill. Díky všem návštěvníkům, sponzorům, úředníkům a kbelským hasičům se den vydařil a dle ohlasů se všichni těší na Pálení čarodějnic v příštím roce.

 

KVĚTEN

Položení věnců u památníku kbelských občanů padlých nebo umučených ve druhé světové válce se konalo 5. května 2016 ve 14 hodin.

 

ČERVEN

Den dětí se konal v sobotu 4. června v Centrálním parku za velmi krásného počasí. Byl to tzv. Šmoulí den. Na děti čekaly různé disciplíny nazvané např. Farmářovo kolečko, Šmoulí překážková dráha, Kuchtíkova omeleta, Dovednosti taťky Šmouly i Šmoulinky. Do soutěží byli zapojeni rodiče i prarodiče. Počasí přálo, a tak se do parku vypravilo mnoho obyvatel. Do disciplín se přihlásil rekordní počet 520 dětí. Sobotní odpoledne se vydařilo a odcházelo mnoho spokojených dětí i dospělých, ale také organizátorů, kterým patří velký dík.

 

Zábavné odpoledne Rozloučení se školním rokem aneb Bezpečné prázdniny pořádal KRC CoByDup 11. června v Lidovém domě. Večer následoval „Charitativní koncert pro Kačenku“, tělesně postiženou 4letou holčičku ze sousedních Přezletic. Pořadem provázel herec Oldřich Navrátil, který se stal patronem koncertu. Podařila se vybrat částka, která umožnila rodičům poslat Kačenku na rehabilitační pobyt, který jí pomáhá, zdravotní pojišťovny však jej nehradí.

 

Závěrečný koncert žáků hudebních kurzů byl 14. června 2016 v Lidovém domě, který uspořádala MČ Praha 19 ve spolupráci s lektory hudby. Hudební kurzy navštěvovalo celkem 38 dětí, z toho 26 na klavír a 12 na kytaru. Děti svým vystoupením připravily přítomným příjemné odpoledne.

 

Dne 30. června v Centrálním parku pořádalo divadlo Prima den a MČ Praha 19 „Pohádku za vysvědčení“. Pohádka Malá mořská víla od Hanse Christiana Andersena se moc líbila. Do prosluněného parku dorazilo mnoho dětí s učitelkami a rodiči. Dětem byly rozdány odměny a dále je již čekaly dva měsíce prázdnin.

 

 

ZÁŘÍ

V novém školním roce přivítal děti, a nejen ty, prvního září slunný Pohádkový park. Děti plnily různé úkoly podle věku. Za každou disciplínu dostaly razítko a pak na každého čekala odměna. Hezkým ukončením akce byl koncert skupiny HOLOKRCI. Poděkování patří zaměstnancům MČ Praha 19, členům spolku Kbely - náš domov, agentuře Pohádková party a Partners Kbely.

První víkend po sv. Ludmile patří již tradičně kbelskému posvícení. Tento rok byl ve znamení oslav 700. let narození Karla IV. Celý den se vydařil, přestože byl trochu deštivý. Parkem se procházeli rytíři a sličné panny, zněla středověká hudba, nechyběly stánky s dobrotami a také samozřejmě kolotoče. Překvapením nebyla pouze návštěva známého zpěváka Bohuše Matuše, ale také muzikanti z brandýské hudební skupiny Klasickej Postup a vystoupení Majdy Šumpíkové, začínající dětské pěvecké hvězdy. Návštěvníci se těšili na ohňostroj, který byl opět úžasný, a hned poté byla připravena mystická ohňová show historického souboru Aurinko Félag.

 

ŘÍJEN

Pro malé i velké pořádalo Kulturní a rodinné centrum CoByDup 21. října „Drakiádu“ v letňanském lesoparku. Pro děti byly připraveny dračí úkoly a drobné odměny.

 

LISTOPAD

Dne 4. listopadu se v sále Lidového domu konala netradiční taneční zábava ve stylu retro 20. – 70. let, kterou uspořádala MČ Praha 19. Přítomní se velmi dobře bavili skoro až do ranních hodin. Nechybělo ani půlnoční překvapení – step show, kterou předvedly čtyři mladé mistryně Evropy ve stepu z Tap Academy Prague.

 

V sobotu 5. listopadu se konal v Centrálním parku Halloween. Děti si vyřezávaly dýně, byly pro ně připraveny soutěže, pohádka v provedení divadélka Romaneta a odpoledne bylo ukončeno lampionovým průvodem do strašidelného lesoparku.

 

Hasičským bálem 19. listopadu se Sbor dobrovolných hasičů Kbely rozloučil se slavnostním rokem, kdy byl roku 1881 založen hasičský sbor ve Kbelích. Na bále hrály dvě kapely a nechyběla ani bohatá tombola.

 

PROSINEC

První adventní neděli oslavili návštěvníci dne 27. 11. 2016 opět v Centrálním parku. V 11 hodin vítala návštěvníky dvojice moderátorek Prima divadla spolu s panem farářem, který přišel požehnat ozdobenému vánočnímu stromu. Parkem se linula vůně skořice a jiných dobrot a také vánoční písně. Sváteční den byl zakončen krásným ohňostrojem.

 

Knihovna:

Již tradičně vyhodnotila kbelská knihovna svoje nejpilnější čtenáře za uplynulý rok. V kategorii dospělých čtenářů svoje první místo opětovně uhájila paní Marie Samková s 289 zapůjčenými knihami. Na druhém místě je paní Milena Blaháková, která si půjčila 277 knih a třetí je paní Ivana Klánová s 239 knihami. Nejzdatnějším čtenářem v kategorii dětí se stala Ester Anna Krajdlová, která si půjčila 114 knih. Druhý byl Vojtěch Matušů se 109 knihami a jako třetí se umístila Tereza Jünglingová se 104 knihami. Všichni dostali malou pozornost. V knihovně se také pořádají literární programy pro mateřské školy.

 

Akce v knihovně:

 • V březnu byla v knihovně výstava obrazů od kbelského rodáka Petra Probsta s názvem Místa navštívená.
 • V dubnu jsme se mohli podívat na výstavu dětských prací keramického kroužku pod vedením paní Evy Jiskrové při ZŠ Praha-Kbely.
 • V říjnu se konala v knihovně vernisáž výstavy Českého klubu fotografů amatérů – Nekázanka. K vidění byla různorodá paleta fotografických záběrů. Mezi vystavujícími bylo i několik Kbeláků.
 • V říjnu oslavila kbelská knihovna 96. výročí svého trvání. Působení knihovny se datuje od 26. října roku 1920. První působiště měla knihovna ve sborovně obecné školy. V průběhu let se knihovna několikrát stěhovala, často do nepříliš vhodných prostor. V současné době má zázemí v prostorách budovy radnice.
 • V listopadu se konal výtvarný kurz, kde si zájemkyně pod vedením lektorky Andrey Říhové mohly vyrobit zajímavé a netradiční látkové tašky.
 • V prosinci proběhla další tvořivá dílna, tentokráte výroba adventních saní jako dekorace na vánoční stůl.

 

Kostel:

Také v letošním roce se kostel sv. Alžběty ve Kbelích zúčastnil 10. června akce „Noc kostelů“. Kostel byl pro návštěvníky otevřen od 17,30 do 23,00 hodin. Po celou dobu si mohli návštěvníci prohlédnout kostel a setkat se s duchovním správcem, františkánem P. Janem Marie Vianneyem Dohnalem. V programu byla Mše svatá, povídání o sv. Alžbětě pro děti i dospělé. Následoval koncert duchovní hudby a koncert sboru CANTA BUNDUS.

 

Nejsvátečnější bohoslužby jsou o Vánocích. Vždyť tajemství touhy slavit štědrost vánočních dnů má v sobě hluboké opodstatnění ve velkorysosti samotného Boha. V kostele se konaly např. tyto  bohoslužby:

 • Vigilie Narození Páně
 • Slavnost Narození Páně
 • Svátek svatého Štěpána
 • Svátek Svaté rodiny

 

Školství:

Základní škola Albrechtická

Vedení školy- ředitel                         Mgr. Tomáš Hušek

                       statutární zástupce      Mgr. Jana Drhová

                       zástupce                      Mgr. et Bc. Roman Möstl

                       zástupce                      Bc. Veronika Fenclová

 

Ve dnech 4. a 5. února 2016 proběhl v nové budově základní školy zápis do prvních ročníků školy. Děti k zápisu doprovázeli žáci druhého stupně. Každý budoucí prvňáček zazpíval písničku, nakreslil maminku nebo tatínka a plnil další úkoly. Důraz byl kladen na zjišťování úrovně výslovnosti, grafomotorických dovedností, matematických znalostí a sociální zralosti. Na památku si děti odnášely dárky a pamětní listy. K zápisu přišlo na sto padesát dětí. Pro školní rok 2016/2017 bylo přijato do ZŠ 105 dětí, 21 mělo odklad školní docházky.

 

V roce 2016 je ve škole:

 1. stupeň ZŠ 19 tříd                     471 žáků
 2. stupeň ZŠ 8 tříd                     203 žáků

Jedna přípravná  třída má 15 dětí.

Do prvních tříd nastoupilo 105 dětí.

Školní družina má 11 tříd, ve kterých je 316 žáků.

Počet pedagogických pracovníků je 54. Z toho 46 s odbornou pedagogickou praxí a 8 bez odborné praxe. Dále je na škole 6 asistentů pedagoga, 1 speciální pedagog.

Výroční zpráva je součástí přílohy zápisu do kroniky.

 

V pátek 1. dubna 2016 se již posedmé konala akce Noc s Andersenem. Letošní program se nesl v duchu pohádky Malá mořská víla. Uplynulo již 180 let od napsání tohoto krásného příběhu a 40 let od filmového zpracování režisérem Karlem Kachyňou.

 

Škola se aktivně zapojila do celostátní akce „Celé Česko čte dětem“ každodenní četbou dětských knih v rámci odpočinkových činností.

 

Na škole pracují kroužky: přírodovědný, keramický, florbal, hrátky s matematikou, historický seminář, vaření a taneční kroužek.

 

Na škole působí Spolek rodičů a přátel školy Praha – Kbely (SRPŠ). Rodiče se prostřednictvím spolku zapojují do výchovně vzdělávacího procesu a dalších aktivit školy. Pořádají vzdělávací akce pro rodiče na různá témata „Rodičovské kavárny“.

Další akce školy:

 • Pořádal se Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků.
 • Žáci školy se zúčastnili školní expedice – Kokořínsko 2016. Své výsledky z expedice úspěšně prezentovali veřejnosti v místním Lidovém domě na konci školního roku.
 • V březnu proběhlo školní kolo žáků vyššího stupně v biologické olympiádě.
 • Lékaři bez hranic - na půdě školy probíhaly přednášky, kde se prezentovala dětem práce lékařů. Byla uspořádána sbírka ve prospěch této organizace, která vynesla 13 000,- Kč.
 • Děti navštěvovaly představení v divadlech Hybernia, Gong, Na Fidlovačce a Minor. Také navštívily Vojenské letiště Praha – Kbely.
 • Pasování prvňáčků na čtenáře proběhlo ve dnech 21. a 22. června 2016, kdy všichni splnili „zkoušku čtenářství“. Akce proběhla pod záštitou MČ Praha 19.
 • V květnu a červnu se uskutečnily také školy v přírodě. Děti navštívily Krkonoše, Český ráj, Vysočinu, Český kras a Mělnicko.
 • Studijně poznávací zájezd do Anglie se konal v červnu pro žáky 2. stupně. Žáci navštívili Londýn, Dover, Stonehenge a další místa.
 • Škola organizuje dvakrát do roka také sběr papíru.
 • Zahradní slavnost „rozloučení se školním rokem 2015/2016“ se konala 23. června 2016 na zahradě školy.
 • V úterý 28. června jela třída 3. D s paní učitelkou Škořepovou navštívit kamaráda Péťu do dětského domova v Pyšelech. Péťa chodil s dětmi do třídy, ale po ukončení Klokánku ve Kbelích byl umístěn do dětského domova v Pyšelech. Děti mu přivezly tričko, na které se mu všechny podepsaly.
 • Školní rok byl z provozních důvodů ukončen již 29. června předáním vysvědčení.
 • Tak jako v předešlých letech uspořádala škola v Lidovém domě dne 21. prosince vánoční besídku pod názvem „Vánoční hvězdy“. Děti zatančily, zazpívaly a zahrály divadlo. Všichni odcházeli s krásnou předvánoční náladou.

 

 

Mateřské školy

 

Od 1. července 2016 jsou obě mateřské školy samostatnými právními subjekty. Mateřská škola Letců se jmenovanou ředitelkou Jiřinou Hamplovou a Mateřská škola Albrechtická s ředitelkou Ladou Leiblovou. Do roku 2001 byly obě mateřské školy organizační složkou městské části s přímým napojením na rozpočet. Tzn., že úřad účtoval o vybraných příspěvcích či poplatcích na obědy a zálohově vyplácel ostatní provozní náklady. Od roku 2001, pak z důvodu úpravy legislativy, vznikl právní subjekt Mateřské školy Kbely s dvěma pracovišti, avšak jako příspěvková organizace naší městské části, která je jejím zřizovatelem.

 

Mateřská škola Letců

V lednu děti navštívily Klub seniorů, kde předvedly tanečky a zazpívaly písničky. Za krásné představení byly odměněny potleskem a sladkou odměnou. Rovněž v lednu se děti z předškolních tříd šly podívat na žáky prvních ročníků základní školy. Děti zhlédly jednu vyučovací hodinu a viděly, co je ve škole všechno čeká.

 

Zápis do mateřské školy probíhal ve dnech 2. a 3. března roku 2016. Zápis byl primárně určen pro děti narozené do 31. srpna 2013.

 

Jarní jarmark „Spolu dětem“ se konal v MŠ již popáté. Výtěžek 30 059,- Kč školka darovala MŠ speciální Štíbrova na Praze 8, která dar využila na nákup muzikoterapeutických pomůcek. Děti ze třídy Kytiček měly možnost se do této speciální školky podívat.

Děti z mateřské školy předvedly na Velikonočním jarmarku v Centrálním parku pásmo písniček, tanečků a básniček s jarní tématikou.

 

Od počátku září pracuje školka podle nového školního vzdělávacího programu s motivačním názvem „Ve školce Letců chci si hrát, učit se a poznávat“.

 

Děti ve školce navštívili pracovníci záchranné služby, zástupci policie a hasičů. Cílem akce bylo děti seznámit s prací těchto důležitých profesí.

 

Mateřská  škola Albrechtická

Od listopadu 2015 vydává každý měsíc „Albrechtíček“, který informuje o aktuálním dění, zajímavostech a novinkách ze školky. Rodiče dostávají měsíčník v elektronické podobě.

V dubnu se třída Žirafek zúčastnila každoročního setkání mateřských škol ve vysočanském Gongu s názvem „Předškoláček“. Děti tam předvedly taneční vstoupení.

 

Děti se ve školce seznamují s tradicemi našich předků. Organizují vítání jara, Velikonoce, Svátek maminek, Den dětí, karnevaly, Mikuláše a vánoční nadílku. Hodně akcí probíhá také na zahradě MŠ.

 

Velký zážitek je pro předškolní děti i noční spaní ve školce, kdy večer putují za nočním skřítkem.

 

Po celý rok navštěvují školku různé divadelní společnosti, cirkusoví umělci a hudebníci. Děti vyjíždějí na poznávací výlety.

 

Velkou pozornost věnují ve školce i sestavování jídelníčku pro děti, aby měly hodně ovoce a zeleniny. Celý den je dodržován pitný režim. Rodiče mají možnost kdykoliv přijít a vařené jídlo pro děti ochutnat.

 

Sociální věci:

Kulturní a rodinné centrum CoByDup ve spolupráci s MČ Praha 19 se zapojilo do Sbírky víček pro handicapovanou čtyřletou Kateřinu Podrázskou z Přezletic. Výkupní cena za 1 kg víček od umělohmotných lahví je 7,- Kč. Tím se finančně podpořila léčba malé Kačenky.

 

Ve dnech 26. a 28. dubna se uskutečnilo již tradiční Vítání občánků ve Svatební síni Lidového domu. Byly přivítány děti, které se narodily ve druhém pololetí roku 2015. Paní místostarostka Ivana Šestáková a pan místostarosta ing. Vladimír Olmr přivítali 28 nových občánků Kbel. Slavnostní akce se opět zúčastnily s krátkým programem děti z Mateřské školy Letců s paní učitelkou Lenkou Srbovou. Druhé Vítání občánků proběhlo ve dnech 4. a 6. října opět v Obřadní síni Lidového domu. Dvacet tři nových občánků přivítal místostarosta ing. Vladimír Olmr a děti z Mateřské školy Letců.

Zdravotnictví:

Rada MČ Praha 19 se na svém zasedání zabývala také situací ohledně personální nestability v ordinaci dětské lékařky. Firma MediClinic, která ordinaci provozuje, přislíbila během června zajistit stálého dětského lékaře. Praktickou lékařkou pro děti a dorost je MUDr. Alla Tsymbalyuk.

 

Na zdravotním středisku je nová rehabilitace - RAF spol. s.r.o. (rehabilitace a fyzioterapie). O pacienty se stará rehabilitační lékařka MUDr. Zuzana Neumannová a  terapeutky Jana Švambergová a Bc. Kateřina Moravcová, DiS.

 

Lékaři v jednotlivých ordinacích se v tomto roce nezměnili.

 

Sport:

Ve dnech 30. 1. - 2. 2. 2016 se konal etapový MTB závod na Lanzarote (Kanárské ostrovy). Za KBELY CYCLING TEAM se závodu zúčastnili cyklisté Miroslav Svoboda a Luděk Kolesa. Miroslav Svoboda byl opět velmi úspěšný, podařilo se mu vyhrát tři etapy a na jedné byl druhý. Luděk Kolesa dojížděl okolo krásného desátého místa. Miroslav Svoboda byl velmi úspěšný také v roce 2013, kdy se na závodech v Grazu stal mistrem Evropy.

 

Tak jako každoročně patřila první březnová sobota běžeckému závodu Palestra Kbelská desítka. Tento rok 2016 byl jubilejní, konal se již po třicáté. Poprvé se běh pod názvem Kbelská desítka uskutečnil v březnu roku 1986 a u jeho zrodu stáli Kbeláci bratři Řápkové a Radomír Zelenka. Nový název dostal až v roce 2004, kdy jej převzala kbelská Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, proto i doplněný název. Běhu se účastní závodníci z celé republiky. Start i doběh byl v Centrálním parku. Byl zde i doprovodný program.

Dne 23. dubna 2016 se v Lidovém domě konala zajímavá akce - vyhlašoval se sportovec roku a otevřela se síň slávy v oblasti kbelského sportu. Akci pořádal SK Kbely a TJ Sokol Kbely. Moderování se ujal pan Štěpán Škorpil a akci provázela hudební skupina Rabaka. Kbelským sportovcem roku 2015 byli vyhlášeni: Kadlecová Marcela – volejbal ženy, Skoč Čeněk – fotbal, Kubík Petr – malá kopaná, Podskalský Václav – pozemní hokej, Svoboda Vladimír – stolní tenis, Šedivý Jan – orientační běh, atletika, Hanzlík Jan – basketbal, Svoboda Jiří – cyklistika, Hutník Ondřej – bojové sporty, Černoch Vít – šachy. Do síně slávy vstoupili: Žďárský Pavel – podpora sportu, Zálužanský Ladislav – fotbal, Hruška Karel – fotbal, Bendl Václav – basketbal, atletika, Pazdera Arnošt – fotbal, Šedivý Václav – basketbal, atletika, turistika, Černý Jiří – fotbal, Libánský Vladimír – fotbal, Šedivý Zdeněk – basketbal, Trsek Václav – cyklistika, Škorpil Štěpán – atletika.

 

Závod Knauf Pahorek MTB 2016 se uskutečnil v květnu za velmi chladného a větrného počasí. Pořadatelé Kbely cycling team, MČ Praha 19 a společnost Knauf zajistili výborné podmínky pro již 5. ročník závodu horských kol. I přes nepřízeň počasí se dostavilo na závody i 192 dětí. V odpoledních závodech pro dospělé Elite a Masters potvrdili kbelští bikeři vysokou sportovní úroveň. Vybojovali 1x 1. místo, 2x 2. místo a 1x 3. místo.

 

Do popředí se dostává také kbelský žákovský basketbal. Přestože má basketbal ve Kbelích tradici spadající již do roku 1944, stál vždy i přes skvělou reprezentaci Kbel, tak trochu v pozadí. Mužské družstvo A v sezoně 2013/14 vybojovalo postup do 2. ligy a začalo se dařit i basketu v žákovských kategoriích. Tým U11 vedl v poháru předsedy PBS 3x3 (hod na jeden koš se třemi hráči v poli). Také B-tým vybojoval první místo ve své skupině.

 

Kbelský fotbal je tradiční součástí sportu v naší obci. Jeho historie se začala psát již v roce 1911, kdy první fotbalový plácek byl vlevo od silnice do Vinoře, a protože byla lemovaná kaštanovou alejí, říkalo se hřišti „V alejíčkách“. V té době neměl klub žádný název. Teprve v roce 1921 byl založen klub AFK, což je atleticko – fotbalový klub. Kbelský fotbal zažil spoustu slavných chvil. V současné době je ve Kbelích několik žákovských a dorosteneckých fotbalových oddílů rozdělených podle věku. Děti fotbal baví, zúčastňují se různých turnajů a podnikají i výlety.

                                                                                                                        

V pátek 23. září byla v Centrálním parku zajímavá akce – Sportem ke zdraví a proti drogám. Cvičení na Workout hřišti vedl Ondřej Šťastný a mohli se ho zúčastnit cvičenci od 15 let.

 

Pražské cyklozvonění se uskutečnilo 25. září. Start byl v 9,00 hodin v Centrálním parku ve Kbelích.  Kratší trasa měřila 8 km a delší 20 km. Cíl cesty byl v A-parku v Ledařské ulici na Praze 4. Otevřela se nová cyklotrasa Kbely – Vysočany.

 

Dne 25. září se jel finálový závod Pražský MTB pohár v  Letňansko – Kbelském lesoparku. Hezké počasí a možnost se setkat s olympionikem Ondřejem Cinkem a paralympionikem Jiřím Ježkem přilákalo na start velký počet dětských i dospělých závodníků.  

 

Jedním z oddílů TJ Sokol Kbely je pozemní hokej. Letošní prázdninové soustředění se konalo v Liticích. Zúčastnil se ho rekordní počet 36 dětí od 7 do 14 let. Děti byly spokojené, přestože pozemní hokej je sport náročný.

 

Radnice MČ Praha 19 nechala zhotovit a nainstalovat nářadí, na kterém je možné si venku zacvičit. Jsou to tři samostatné prvky odpovídající sestavě workout neboli venkovní posilovna. Toto nářadí (v pořadí již druhé) najdeme u bytových domů Pod Nouzovem. První je v Centrálním parku.

 

Ve Kbelích máme i méně známého, ale úspěšného sportovce pana Vladimíra Srba (1951), který začínal s atletikou v roce 1964. Věnoval se běžeckým disciplínám, skoku do dálky, ale po odchodu do důchodu se soustředil na svoji oblíbenou disciplínu – hod oštěpem. Dařilo se mu a v listopadu 2016 se zúčastnil v australském Perthu Mistrovství světa v atletice veteránů, kde byl přihlášen do závodu hodu oštěpem. Hodem 39,09 m obsadil skvělé 5. místo.

 

Spolky a kluby:

 

Svaz tělesně postižených (STP)

Na své první schůzce 6. 1. 2016 si přítomní připomněli svátek Tří králů a jeho biblický příběh. Zpestřením schůzky bylo vystoupení dětí z MŠ Letců. Na další schůzce bylo na programu povídání o kbelském fotbalu. Vyprávění bylo provázeno promítáním dobových fotografií. Na dalším setkání jsem jako kronikářka vyprávěla o dřívějších dobách, jak se Kbely postupně rozvíjely. Rovněž se promítaly staré fotografie, které všichni se zájmem, a i trochu nostalgií, sledovali.

 

Rekondiční pobyt si anketou vybrali senioři sami. Zvítězila na celé čáře Šumava. O zájezd do Zadova byl velký zájem, musely se přiobjednat místa v hotelu a problém s autobusem byl nakonec vyřešen autobusem patrovým. Senioři odjížděli velmi spokojeni. Poděkování patří nejen vedení hotelu, ale také městské části, která na pobyt přispěla z rozpočtu nemalou částkou.

 

Svaz připravil i další výlety např. do Kutné Hory, Nových Dvorů a na zámek Březnice. Výlety jsou spojeny s prohlídkami a návštěvami historických míst. Členové klubu poděkovali MČ Praha 19 za poskytnutou asistenci a doprovod méně pohyblivým účastníkům i za finanční podporu.

 

Konec roku byl spojen s krásným vánočním koncertem v Lidovém domě, kde vystoupil Josef Oplt a Pavla Břinková.

 

Klub seniorů:

Výbor Klubu seniorů pracoval v roce 2016 v tomto složení:

předsedkyně   - Zdenka Ježková

pokladník        - Ludmila Francová

zapisovatelka  - Lydie Kaňovská

člen výboru     - Milan Šeliga (kultura)

člen výboru     - Ludvík Kokeš

 

Také Klub seniorů organizoval v tomto roce mnoho akcí. Některé přímo v klubovně Domu seniorů, dalšími akcemi byly různé výlety a pobyty.

 

Úřad MČ Praha 19 pro seniory zajistil přednášku o poskytování první pomoci, věnovali se srdečním chorobám a skupina diabetiků obdržela zdarma od zdravotníků glukometry na měření hladiny cukru v krvi.

Jednou z činností Klubu seniorů je činnost poznávací. Letošní rok se vydali senioři nejdříve na zámek v Mníšku pod Brdy. Také navštívili Starou Huť u Dobříše, kde si prohlédli dům Karla Čapka.

 

Výlet na hrad Loket a zámeček Chýše se všem moc líbil.

 

Velice kladně byl hodnocen ozdravný pobyt v penzionu Metuje v Teplicích nad Metují. I tam se senioři seznamovali s okolím a měli přednášku odborníka včelaře.

 

Ještě v říjnu absolvovali senioři procházku lesem, přestože jim počasí nepřálo.

 

Klub seniorů, dříve Klub důchodců, oslavil v tomto roce již 50 let svého trvání. Na setkání k tomuto výročí byla vyhodnocena činnost a byly nastíněny plány do budoucna. MČ Praha 19 zabezpečuje finančně akce klubu, a proto mohou jezdit na poznávací výlety i na týdenní pobyty.

 

Nízkoprahové centrum aktivit MČ Praha 19

I v letošním roce neustala činnost Nízkoprahového centra aktivit. Působí zde Klub jehlička, Klub malé kopané, Klub deskových her, Střelecký klub a paintball, Klub přátel filmu, Klub finanční gramotnosti, Stigma hokej klub, Fotografický klub a Žurnalistický klub.

 

V polovině srpna nainstalovalo Nízkoprahové centrum u zastávky autobusu Bakovská mini knihovnu, která je na principu bezplatného půjčování knížek otevřená celých dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu.  Knihovničku – skříňku si otevřete a půjčíte si knihu, kterou po přečtení vrátíte nebo vrátíte jinou.

 

V NCA se pořádají různé turnaje. Ve stolním tenise, ve stolním Stiga hokeji, X-Box Kinect, Hru AZ kvíz nebo Šipkový turnaj.

 

Účastní se různých soutěží, např. přeboru Prahy osmičlenných šachových družstev nebo Mistrovství Středočeského kraje ve střelbě, kdy se žák 6. třídy Adam Humeš umístil na třetím místě ve střelbě ze vzduchové pušky.

 

Nízkoprahové centrum již připravuje turnaje na příští rok, jako první bude turnaj jednotlivců v bleskovém šachu.

 

KRC CoByDup

Klub byl iniciátorem charitativní akce, sbírání víček pro Kačenku. V Lidovém domě ve Kbelích zahrálo na koncertě pět kapel a patronem celé akce byl herec Oldřich Navrátil. Výtěžek ze vstupného a dobrovolných příspěvků činil 37 353,- Kč. Nadace Partners přidala dalších 11 500,- Kč, peníze byly předány rodině Kačenky Podrázské na jejich transparentní účet.

 

V centru rodinného klubu se stále něco děje. Rodinnou poradnu „Co dělat, když ….? téma Dítě a pes vedla pedagožka a kynoložka Mgr. Gabriela Varodi. Klub pořádá každým rokem také bazárek dětského oblečení tradičně v Lidovém domě.   

 

O prázdninách se konaly čtyři týdny příměstských táborů, které se uskutečnily v centru CoByDup s různými náměty a názvy. V prvním zvaném Cestování na souši, po vodě i vzduchem zvládly děti dva výlety na dopravní hřiště. V dalším týdnu ve hře Prstem po mapě putovaly kolem světa. Ve třetím týdnu si děti vyzkoušely pomocí her různé tvoření, týden nesl název Řemesla a povolání. Poslední čtvrtý týden byl určen pro předškoláky a mladší školáky. Byl trochu náročnější a nesl název Cestování, aneb Na výletech hravě získám info o dopravě. Program byl zaměřen na tematické výlety po Praze – jízda parníkem po Vltavě, návštěva Pražského hradu, jízda lanovkou na Petřín. Táborové týdny se líbily jak dětem, tak i rodičům a vedoucí se již chystají na nový Letní Ježkův klubík na příští rok.

 

Skauti Kbely – Junák stř. Athabaska, oddíl Poljana

Letošní rok je pro junáky trochu slavnostní, před osmdesáti lety byl založen Skaut ve Kbelích. Na oslavu založení skautingu přijal pozvání i hudebník Jiří Suchým, který byl členem kbelského katolického oddílu v letech 1943 – 48. Skautský oddíl byl ve Kbelích založen 17. června 1936. V pozdějších dobách byl zakázán a zrušen. K jeho částečné obnově došlo v roce 1968, kdy skauti zasadili také skautské Lípy svobody. Jedna je na zahradě zdravotního střediska, další dvě jsou na Novákově náměstí ve druhém sídlišti. V roce 1969 byla činnost Junáka zrušena, obnovila se až v roce 1990.

 

Oddíl Roveři tvoří nejstarší výchovnou skautskou kategorii.  Svůj program si převážně tvoří sami.

V letošním roce se rozhodli obnovit program pro mladé patnáctileté rovery. Schází se každý týden v klubovně a poprvé přespali i v týpí.

Nejmladší školáci v oddíle Vlčat pokračovali v celoroční hře inspirované příběhem Stínadel.

 

Junáci pořádají ve své klubovně ke konci roku výstavu betlémů.

 

Junák – český skaut, z.s. má od letošního roku nové logo. Vychází ze skautského znaku (zlatá lilie na modrém trojlístku a štít s chodským psem) doplněný o nápis SKAUT.

 

Organizaci Junák ve Kbelích vedou Milena Aschenbrennerová, Jan Hazlbauer, Jitka Viktorová, Lucie Pytlová a Kateřina Škořepová.

 

Skaut – S. S. V.

Skauti ve Kbelích si připomněli 80. výročí založení skautingu ve Kbelích. První skautský oddíl vznikl 17. června 1936 a byl to 14. oddíl katolických skautů pod vedením bratra Pavla Viléma Škody. Na oslavu se sešlo ve skautské klubovně na 60 hostů. Hostem setkání byl i pan Jiří Suchý, principál divadla Semafor. Při oddíle skautů byla založena skupina předškoláků od 4 do 5 let. V současné době sdružuje oddíl 62 dětí, 3 mladé od 15 do 18 let a 10 tzv. Old skautů, všichni nad 18 let. Klub přátel skautů – S.S.V. má 27 členů.

Skauti uspořádali vzpomínkovou akci Výsadek Anthropoid v Nehvizdech, v místech kde seskočili Jan Kubiš a Josef Gabčík.

I v letošním roce se uskutečnil o prázdninách v obci Vysoká na Sedlčansku již 26. letní skautský tábor - Po stopách Franka Alexandra Elstnera. Děti si zde dělají vše samy. Posekají louku, postaví tábor, vaří v kuchyni. V blízkém okolí hrají různé hry. Děti se již těší na příští prázdniny.

Na podzim skauti vyrazili na výpravu do Drážďan, kde si prohlédli muzeum Karla Maye.

Jako každý rok si na kbelském hřbitově připomněli 12. listopadu Den válečných veteránů.

K dalším akcím pořádaným ke konci roku jsou Dárky pro zvířátka, na které děti nezapomínají a přinesly do satalické obory např. semínka, mrkev a lojové kuličky. Také se vypravily do tajemných Stínadel na Den světel a navštívily i kbelské seniory.

K tradici skautů patří před Vánocemi rozdávání Betlémského světla v přízemí radnice MČ Praha 19.

 

Rodinný klub Mašinka

Klub je umístěn v areálu kostela ve Kbelích a nabízí celodenní program pro děti od 15 měsíců. Vedoucí klubu Kateřina Gebauerová se svými spolupracovnicemi připravovala pro děti bohaté programy a učila děti různým dovednostem.  Celodenní docházka za celý měsíc stála 7 200,- Kč.

 

Cestička, spolek

Spolek Cestička od roku 2014 využívá suterénní byt v Radvanické ulici pro tvořivou dílničku. V roce 2015 MČ Praha 19 k jejich potřebě zakoupila maringotku a umístila ji do lesoparku. Spolek postupně maringotku zařídil a od roku 2016 zde mají děti útulný prostor k zahřátí a odpočinku, protože děti jsou převážně venku na expedičních výpravách. Cestička provozuje lesní  klub s montessori výukou pro děti od 3 do 6 let.

 

Sbor dobrovolných hasičů

V letošním roce oslavili kbelští hasiči 135. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Kbelích.

Sbor byl založen 1. května roku 1881. Slavnost byla dne 8. října zahájena průvodem po Kbelích a průjezdem hasičské techniky, pokládal se věnec u pomníku v Mladoboleslavské ulici. Zájemci si mohli prohlédnout techniku v hasičské zbrojnici. Slavnostní den byl ukončen taneční zábavou. Vstupné bylo dobrovolné, výtěžek šel na činnost Sboru dobrovolných hasičů Kbely.

 

Sbor Gaudium Cantorum

Komorní pěvecký soubor GAUDIUM CANTORUM absolvoval výjezd do Holandska na pozvání MANNENKOOR ST. CAECILIA  LINNE, kde se zúčastnil slavnostního koncertu k 95. výročí vzniku souboru. V prosinci vystoupil sbor v Kostele sv. Alžběty ve Kbelích na tradičním vánočním koncertu.

 

Různé:

            Dne 14. ledna 2016 náhle zemřel ve věku 60 let radní Jindřich Petrnoušek, který tuto funkci vykonával 14 let, když byl opakovaně od roku 2002 zvolen zastupitelem. Rada mu za jeho svědomitou práci udělila medaili I. stupně in memoriam a vzdala čest jeho památce.

            Dne 23. listopadu zemřel ve věku 72 let dlouholetý pracovník Úřadu MČ Praha 19 pan Pavel Opletal, který pracoval na odboru životního prostředí a aktivně dobrovolnicky vypomáhal při akcích radnice. Čest jeho památce.

            Čtvrtého února se vrátilo z Libanonu letadlo, které přivezlo pět našich občanů, kteří tam byli v zajetí. Z kbelského letiště startoval dne 3. února odpoledne AIRBUS A-319CJ  a vrátil se zpět 4. února odpoledne na kbelské letiště. Zajatci byli vyměněni za Libanonce, který byl v naší republice ve vězení. Stalo se tak i proti vůli USA, které chtělo Libanonce do vězení ve Spojených státech. Z letiště odjeli postranním vchodem, protože na ně čekalo plno novinářů a zvědavců.

            V letošním roce se konal již 16. ročník celostátní akce Tříkrálová sbírka. Farní charita Neratovice je do tohoto projektu také zapojena a děkuje všem, kdo vlídně přijali koledníky a přispěli do jejich pokladniček, ale také MČ Praha 19 za pomoc a podporu při konání sbírky. Ve Kbelích se podařilo získat 4 163,- Kč.

            V televizních novinách byla dne 19. března reportáž o stěhování letadla SIEBL z hangáru Vítkovického z kbelského letiště do hangáru muzea Aero, které je součástí Leteckého muzea Kbely.

            Letošní sezona v Leteckém muzeu začala 30. dubna a trvala do 31. října 2016. Vstup byl opět volný. Muzeum je hojně navštěvováno rodinami s dětmi, ale i školami a jednotlivci.

 

            K další zajímavosti z kbelského letiště patří stěhování dvou vládních letadel, která byla v roce 2007 vyřazena z provozu a stála na ploše kbelského letiště. Dne 23. září se po silnici Mladoboleslavské vydalo letadlo Tu – 154 M do muzea v Kunovicích a dne 17. prosince druhé letadlo Tu – 154 M po silnici Polaneckého do soukromého muzea Air Park ve Zruči u Plzně.

            V letošním roce byla u železniční zastávky umístěna další, již sedmá, informační tabule k naučné stezce Svaté cesty. Na území Kbel stávalo celkem osm kapliček. Jinak jich bylo po celé poutní cestě z Prahy do Staré Boleslavi vystavěno po roce 1674 celkem čtyřicet čtyři. Ve Kbelích se dochovaly pouze dvě kapličky. Tabule jsou již nainstalovány v místech, kde kapličky stávaly:

 1. Kájovská, tabule je při Mladoboleslavské ulici proti majáku, zachovaná kaplička stojí za podnikem Knauf
 2. Kladrubská, tabule je v ulici Hůlkova
 3. Krupecká, tabule je před vchodem na parkoviště Leteckého muzea, zachovaná kaplička stojí v areálu parkoviště v kasárnách
 4. Chlumecká, tabule je na cyklostezce u světelné křižovatky Mladoboleslavská x Polaneckého
 5. Kutnohorská, tabule je ve Vrchlabské ulici u sochy sv. Vojtěcha
 6. Hájecká, tabule je v Toužimské ulici vedle Lidového domu
 7. Litomyšlská, tabule je v Toužimské ulici u železniční zastávky při cestě do Centrálního parku

 

            Dne 16. července z kbelského letiště odletěly armádním speciálem do Mongolska čtyři klisny koně Převalského. Koně byli umístěni do transportních beden, kde dostali uklidňující injekce, aby zvládli let. Koně byli převezeni do národního parku Gobi B a vypuštěni do volné přírody.

            Rovněž v červenci odletěla z kbelského letiště 1. část českých sportovců do Ria de Janeiro, kde se zúčastnili Olympijských her 2016.

            K poskytování informací kbelským občanům patří již neodmyslitelně mimo dvouměsíčníku Kbelák také Kbely TV. Občané se tak mohou živě seznámit s různými akcemi konanými ve Kbelích a zároveň také vyslechnou rozhovory s účastníky akcí. Kbely TV natočila za dva roky svého trvání více než 500 reportáží. Reportáže se najdou na webu www.kbely.tv nebo na stránkách městské části www.praha19.cz. Dále jsou občané informováni již od 1. 4. 2008 také o dění v obci prostřednictvím krátkých textových zpráv na mobil (SMS Infokanál).

            Také v letošním roce se sešli pamětníci na deseti Letopiseckých setkáních. Schází se stále první pondělí v měsíci (mimo červenec a srpen) v zasedací místnosti Místního úřadu MČ 19.

V tomto roce byla následující téma:

 1. - 11. 1. 2016, Kbely a sport – první část (první sportovní kluby, fotbal, basketbal)
 2. - 1. 2. 2016, Kbely a sport – druhá část (atletika, pozemní hokej, stolní tenis)
 3. - 7. 3. 2016, Kbely a sport – třetí část (box, turistika, orientační běh, cyklistika, současné spolky)
 4. - 4. 4. 2016, Studna Barborka a kapličky Svaté cesty
 5. - 2. 5. 2016, 50 let působení Klubu seniorů ve Kbelích
 6. - 6. 6. 2016, Tradice kronikářství v obcích, kronikáři ve Kbelích
 7. - 5. 9. 2016, Doprava ve Kbelích z historie po současnost
 8. - 3. 10. 2016, Klub seniorů a Svaz tělesně postižených, zdravotnictví až po současnost
 9. - 7. 11. 2016, Komunikace a inženýrské sítě z historie po současnost
 10. - 5. 12. 2016, Zvyky a tradice o Vánocích

 

Na Letopisech se schází přes 20 pamětníků a jejich vzpomínky jsou velkým přínosem při mapování historie Kbel. Historii doplňují a upřesňují i čtenáři „Kbeláku“. Podle potřeby se schází ke svým jednáním také Komise pro kroniku a historii.

Zápisy z Letopiseckých setkání jsou součástí přílohy tohoto zápisu.

 

Zapsala Ivana Engelová, kronikářka

 

Městská část Praha 19

 • IČO: 00231304
 • Datová schránka : ji9buvp
 • Email: podatelna@kbely.mepnet.cz
 • Ústředna: 284 08 08 11
 • Email: info@kbely.mepnet.cz
© Copyright 2017 . Všechna práva vyhrazena ÚMČ Praha 19 Praha 19

Search