Kronika obce

ZÁPIS  DO KRONIKY  ZA  ROK  2015

 

Velká kbelská událost – Výročí 885 let od první písemné zmínky o Kbelích

 

U rybníka stál malý poplužní dvůr a to místo se nazývalo „Kbel“. První písemná zmínka o Kbelích se objevila v roce 1130 v písemných pramenech v latinském textu darovací listiny, kterou věnoval kníže Soběslav I. kustodovi Vyšehradského kostela tento poplužní dvůr se šesti voly a zrním. Za to musel kustod jednou ročně pohostit vyšehradské kanovníky. Od té doby se začala psát písemná historie naší městské části, dříve obce a v letošním roce uplynulo již 885 let od první zmínky. Ovšem archeologové se domnívají podle nálezů, že k prvnímu osídlení obce došlo již ve střední době kamenné – tedy v letech 10 000 – 7 000 př. N. l. Většinou se jedná o lid kultury nálevkovitých pohárů.  Kbely měly v historii různé názvy, např. Quell, Gbell nebo Kbele. Všechny názvy mají něco společného s vodou. Význam slova „kbel“  se  uvádí v některých písemných pramenech jako vykotlaný pařez, kterému byly odřezány kořeny, a vkládal se do studánky proti sesouvání břehů, také označuje studánku či rybník, později se začal tento výraz používat i pro škopek či nádobu na vodu. V němčině se takto označoval pramen. Teprve od roku 1854 se ustálil název Kbely. Výročí 885 let Kbel od první písemné zmínky o Kbelích jsme oslavili 19. září 2015 na posvícení. 

 

 

Události v České republice

 

Celá Česká republika si připomněla 70. výročí od skončení druhé světové války.

V 88 letech zemřel Ludvík Vaculík, autor mnoha knih, novinových fejetonů a manifestu Dva tisíce slov. V letošním roce 2015 uplynulo 500 let od upálení Mistra Jana Husa. Rok 2015 přinesl České republice ekonomický růst cca 2 %.

 

 

Události ve světě

 

Rovněž si i celý svět připomněl 70. výročí od skončení druhé světové války.

V Evropě probíhá uprchlická krize. Příliv téměř jednoho milionu uprchlíků z válčící Sýrie a dalších států, kteří se snaží dostat do Evropy, trápí všechny státy Evropské unie. Hrozbou pro všechny je tzv. Islámský stát, který se snaží ovládnout Evropu a prostřednictvím svých lidí provádí atentáty.  V Evropě byl nejhorší v Paříži, kdy ze 13. na 14. listopadu střelci zaútočili na šesti místech najednou. Zahynulo 130 lidí a 352 bylo zraněno. Zemřelo také sedm teroristů. Útoky jsou na Středním východě i v severní Africe. Při atentátu v Egyptě zahynulo 224 lidí. Migranti se dostávají do Evropy loděmi po Středozemním moři a mnoho z nich se na přeplněných lodích utopilo. Také jsou někteří pašováni do Evropy kamiony. To jim umožňují různé pašerácké gangy. Pro Evropu je to těžké období. Teprve čas ukáže, zda bylo správné povolit migraci v tak velkém rozsahu. Ani sami politici nejsou v této otázce jednotní.

 

 

Počasí

 

V celé historii měření teplot od roku 1775 v pražském Klementinu, byl rok 2015 tím nejteplejším. Většina měsíců byla teplotně nad normálem. Nejvyšší teplota 39,3 °C byla v ČR naměřena v Řeži dne 8. srpna.  Ve Kbelích bylo dne 7. srpna ve 20:30 hodin naměřeno 31°C. Teplé počasí bylo i na podzim. Na oslavě kbelského Halloweenu 7. listopadu bylo 18°C  a teplota se o moc nesnížila ani v noci, kdy bylo 15°C. Teprve 23. listopadu dopoledne začal poletovat první sníh a byl -1°C. Pak bylo zase teplo, až 13°C. Trochu se ochladilo až 30. prosince, kdy byl dokonce celodenní mráz a trochu sněžilo. Sněhová pokrývka byla podprůměrná v celé České republice.

 

Hospodářské poměry

 

Zastupitelstvo MČ Praha 19 se v roce 2015 sešlo celkem čtyřikrát a to 17. března, 15. června, 23. září a 16. prosince. Zasedání se konala v Lidovém domě a byla veřejná. Pětičlenná Rada MČ Praha 19 v tomto roce zasedala celkem 22x. Zápisy ze Zastupitelstva MČ Praha 19 a Zprávy o činnosti Rady MČ Praha 19 budou jako příloha zápisu do kroniky.

 

Městská část Praha 19, stejně jako v minulých letech, i v tomto roce 2015 přidělila v rámci rozpočtu veřejné finanční podpory pro 17 projektů v celkové výši 1,044 mil. Kč. Příjemci VFP zaměřují svou činnost na děti i dospělé. Jednotlivé organizace obdržely finanční podporu následovně:

 

Název organizace                                  Účel                                                                  Částka v Kč   

 

Gaudium Cantorum                    Celoroční provoz                                                                  8 000

KRC CoByDup                           Provoz KRC CoByDup                                                    125 000

CAMERATA                               Čakovický festival sborového zpěvu                                   3 000

CAMERATA                               Vánoční mše J. J. Ryby v kostele sv. Alžběty                      4 000

CAMERATA                               Soustředění DPS Kamarádi – Jizerské hory                       10 000

CAMERATA                               Adventní koncert v kostele sv. Alžběty                                4 000

TJ Sokol Kbely                           Podpora sportu                                                                  250 000

Cestička                                      Kbelský přírodní komunitní spolek                                    50 000

Klub Kvítek                                Paradrezura-jezdecký výcvik handicap. Osob                   15 000

Junák – Athabaska Praha            Celoroční činnost kbelských skautských oddílů                20 000

Kbely cykling team z.s.             Závod horských kol Letňansko-kbelský pahorek                40 000

ATVS Palestra                            Palestra Kbelská desítka                                                     30 000  

Spolek Prima den                        Dětský divadelní soubor Kbellywood +

                                                 amatérský divadelní soubor pro dospělé                               70 000   

Skaut – S.S.V.                             Celoroční činnost                                                                90 000

Sportovní klub Kbely o.s.           Podpora kbelského sportu                                                250 000

Farní charita Neratovice             Poskytování sociál služeb pro občany MČP 19                 45 000

Spejbl Gym o.s.                          Výuka bojových umění ve Kbelích                                    30 000

 

Cílem poskytování veřejné finanční podpory (VFP) je podpora projektů jednotlivých žadatelů z řad zájmových klubů a sdružení působících na území naší městské části.

 

Městské části Praha 19 se podařilo získat dotaci na pořízení vozu pro svoz bioodpadu. Celý projekt byl z převážné části spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Životního prostředí. Vůz Italského výrobce IVECO z modelové řady EUROCARGO tak bude pomáhat s údržbou naší městské části.

 

Rada Městské části Praha 19 udělila medaili I. stupně za celoživotní dílo ve prospěch Kbel panu Ing. Jaroslavu Knotkovi, který naprosto nezištně, po řadu desetiletí, působil ve prospěch městské části jako jeden z předních pražských vodohospodářských odborníků. Jeho přínos v tomto oboru je těžko ocenitelný a přinesl městské části značné úspory.

 

Naše městská část se připojila k jednání starostů ohledně zamítavého stanoviska k novele Pražských stavebních předpisů a připomínek ke způsobu projednávání tzv. Metropolitního plánu. Nejvíce připomínek je k zahušťování zástavbou a nedostatku parkovacích míst.

 

Ve čtvrtek 15. října 2015 se v Lidovém domě ve Kbelích uskutečnilo setkání starostů všech pražských městských částí. Jednání svolal a hostitelem byl náš pan starosta Pavel Žďárský.  Jednání navazovalo na setkání starostů v září roku 2015 na MČ Praha 11. Hlavním bodem setkání byly finance. Konkrétně dotační vztahy rozpočtu hl. m. Prahy vůči městským částem a příspěvek ze státního rozpočtu na výkon státní správy. Jednání probíhalo v duchu soudržnosti, protože jsou v jednotlivých městských částí podobné problémy a tak byla přijata i společná usnesení k podpoře zvýšení dotací z rozpočtu hl. m. Prahy a státu.

 

Vánoční osvětlení opět zajistila firma ELTODO. Na sloupech veřejného osvětlení bylo rozmístěno 64 dekorů a bylo osvětleno 7 stromů včetně stromu v centrálním parku. Vše bylo rozsvíceno od 29. listopadu 2015 do 6. ledna 2016 za cenu 112.117,- Kč.  

                                                                                                                                                                                                                              

 

Průmysl a obchod

 

Pro přehled uvádím seznam všech obchodů i s adresami, které byly ve Kbelích v roce 2015.

 

POTRAVINY:

prodejna BILLA, Žacléřská čp. 1040

Farmářský Krám-prodej regionálních a zdravých potravin, Žacléřská čp. 1040 

Potraviny ENAPO,  Katusická čp. 667

Žabka, Bakovská 892, ke konci roku prodejna uzavřena. Byla v provozu asi půl roku.

Prodejna smíšeného zboží - večerka, Mladoboleslavská čp. 516

Prodejna smíšeného zboží – večerka, Toužimská čp. 108

Prodejna smíšeného zboží – večerka, Toužimská čp. 760

KETER, s. r. o. – Radek Černý, Řeznictví a uzenářství, Žacléřská čp. 1040

KETER, s. r. o. – Radek Černý, Řeznictví a uzenářství, Katusická čp. 669

KETER, s. r. o. – jídelna, Katusická čp. 667

Pekárna Šumava, Katusická čp. 668

Kbelíno Pizza Italiana, Vrchlabská čp. 24

 

VINOTÉKY

„U Soudku“, Vrchlabská čp. 18

VÍNO Hruška, Tauferova čp. 1041

Firemní vinotéka Réva Rakvice, Mladoboleslavská čp. 958

 

CUKRÁRNY

AVANTI, cukrárna s jídelnou a pekárnou, Mladoboleslavská čp. 475

Kavárna u parku, Tauferova čp. 1041

Passion Chocolate, možnost výroby vlastní čokolády, Vrchlabská čp. 26

 

KVĚTINÁŘSTVÍ

Květiny Kateřina Strnadová, Tauferova čp. 1041/2

Květinářství Jitka Fialová, Vrchlabská čp. 18

Zahradnictví, Lesy hl. Města Prahy, Mladoboleslavská čp. 953

XIAN JU s. r. o. Prodej exotických rostlin, Vrchlabská čp. 9

 

LÉKÁRNY

Lékárna Kbely, Tauferova čp. 1041

Lékárna ROYALE s. r. o. Mladoboleslavská čp. 565

 

OSTATNÍ

Drogerie CYAN, Mladoboleslavská čp. 843

CYAN –  svět barev, barvy, laky, autolaky, Mladoboleslavská čp. 843

ZAOS. cz – vlasová kosmetika, Tauferova čp. 1041

 

Chovatelské potřeby, Mladoboleslavská čp. 968

Kynologické potřeby, Dogtech, Martinická čp. 987

Krmiva-pucalka.cz, Toužimská čp. 948 (v areálu Opraven)

 

Veselá Tkanička, obuv pro děti, Mladoboleslavská čp. 73 (nově místo půjčovny CD)

Familystyle, s. r. o. oblečení pro celou rodinu, Železnobrodská, čp. 148 (prodejna DUBÍSEK byla zrušena v létě roku 2015)

Bazárek Beruška, Vrchlabská čp. 25

Pracovní oděvy, Monika Marečková, Hornopočernická čp. 269

 

SEDAČKY - Pšenčík, prodej sedacích souprav, Mladoboleslavská čp. 234

 

Prodej autobaterií, Mladoboleslavská čp. 958

Prodej pneu, Mladoboleslavská čp. 73

Prodej pneu, Dětenická čp. 60

Prodej aut, Auto Güttl, Mladoboleslavská čp. 746

Míchání barev pro auta, Vrchlabská čp. 77

Auto – elektro, Vrchlabská čp. 25

Autosalon Kbely, Bakovská ul.

 

Instalatérství Junek, Semilská čp. 116

 

CykloVAPE, prodejna jízdních kol, Hanušova čp. 888

 

Zlatnictví Milan Augustin, Vrchlabská čp. 36

Zlatnická dílna Pavlína Milotová, Semilská čp. 116

 

Prodejna výpočetní techniky, Toužimská čp. 43

 

Optika Okoun, Ing Dagmar Potůčková, Semilská čp. 112

Optika Kbely s. r. o. Bakovská čp. 999

 

Tabák, Mladoboleslavská čp. 843

 

Stále je zavřený (nikdy nebyl otevřený) a je na prodej obchod The Cheesecake Shop na křižovatce na Mladoboleslavské ulici čp. 120, kde byl dříve několik let obchod s nábytkem Patrik. Původně byl v uvedených prostorách obchod potravin Odkolek.

 

RESTAURACE

Restaurace Delta, Toužimská čp. 423

L Bar, Semilská čp. 100

Lidový dům, Toužimská čp. 244

Herna, Vrchlabská čp. 51

Restaurace Štěstí, Vrchlabská čp. 32

Restaurace na hřišti Spartak Kbely, Železnobrodská čp. 961

Kavárna u Parku, Tauferova čp. 1041

Pivnice U tří volů, Mladoboleslavská čp. 844

Zastávka u srubu, Martinická čp. 1083

Útulek Club, Mladoboleslavská čp. 72

Restaurace v hotelu Marie-Luisa, Krnská čp. 350

 

Výstavba

 

V roce 2015 se nepostavil žádný bytový dům, staví se rodinné domy hlavně ve čtvrti pod dráhou na bývalé parcele Motorestu na Mladoboleslavské ulici.

 

Začíná přístavba ke škole Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA – VOŠ, s. r.o. v ulici Slovačíkova čp. 400.

 

V prostoru bývalého statku Vyhnálkových ve Vrchlabské ulici čp. 69 se zbourala velká stodola. Majitel zvažuje v prostou dvora postavit malý pivovárek.

 

Největší a nejdůležitější stavbou v roce 2015 byla stavba nové základní školy. Více bude rozepsáno v kapitole Školství.

 

Formou soutěže se uskutečnil prodej bytového domu v Hůlkově ulici čp. 301. Vítěz nabídl částku 18 mil. korun. Výtěžek z prodeje byl použit pro výstavbu základní školy.

 

Areál bývalého podniku PAL  Kbely je zatím prázdný. Čeká na nového majitele.

 

 

Doprava a spoje

 

Rada MČ projednávala návrh nové vlakové zastávky Praha – Kbely, Jilemnická. V zastávce by zastavoval vlak linky S34 Praha – Čakovice a Praha – Masarykovo nádraží. Návrh se prozatím neuskutečnil, ale byla zřízena nová midibusová linka č. 159, která propojuje v pracovní dny Kbely a Čakovice s návazností na vlakové spoje linek S3 a S34. Ve Kbelích má konečnou zastávku u nádraží Kbely.

 

Rovněž byla posílena autobusová linka 269 přes Kbely, která jezdí z Uhříněvsi k metru do Letňan. Byl ukončen provoz linky 259 z Vinoře do Letňan.

 

Ostatní linky jezdí následovně:

autobus 185 (Kbely – Letňany a některý spoj jezdí Vinořský hřbitov, přes Kbely na Palmovku)

autobus 201 (Kbely, Bakovská – Nádraží Holešovice)

autobus 202 (Černý Most – Poliklinika Mazurská)

autobus 302 (Přezletice – Letňany a některý spoj jezdí na Palmovku)

autobus 375 (Brandýs nad Labem, Stará Boleslav – Českomoravská, metro B)

autobus 376 (Brandýs nad Labem, Stará Boleslav – Letňany)

autobus 378 (Letňany – Jenštejn)

autobus 513 (Palmovka – Vinoř (noční spoj))

autobus 603 (Palmovka – Brandýs nad Labem (noční spoj))

 

vlak S3 (Praha, Vršovice – přes Kbely do Všetat)

vlak S34 (Praha, Čakovice – přes Kbely do Prahy - Masarykova nádraží)

Všechny uvedené linky jezdí celý týden, tzn. všední dny a v sobotu a neděli.

 

Od 1. července 2015 došlo k některým změnám v dopravě. Roční předplatní jízdenka na veřejnou dopravu v Praze se zlevnila o 1 100,- Kč. Dosud stála 4 750,- Kč, nová cena je 3 650,- Kč. Doprovod dětí do tří let nebude platit jízdenku a nebude se platit ani za psa. Toto platí pouze pro cestování po Praze a nevztahuje se na vlaky linky S. Doprovod dítěte bude potřebovat speciální průkaz Dítě do 3 let s aktuální fotografií, jménem a příjmením a datem narození dítěte. Vydání průkazu stojí 20,- Kč a platí jeden rok. Ostatní výhody se nezměnily. Za děti do šesti let a přepravu dětských kočárků se neplatí. Rovněž neplatí jízdné senioři nad 70 let. Senioři od 65 do 70 let zaplatí za vydání OPENCARD jednorázově 120,- Kč na celých pět let. Senioři nad 70let si pro jízdu vlakovými spoji S po Praze mohou zakoupit zvláštní průkazku za 20,- Kč, který jim platí stále. Senioři od 65 do 70 let mohou jezdit linkami S na OPENCARD.

 

Ostatní jízdné se platí následovně:

základní jízdné na 90 minut jízdy:

dospělí – 32,- Kč

dítě od 6 do 15 let  - 16,- Kč

junioři a studenti – 32,- Kč

senioři – 16,- Kč

 

krátkodobé jízdenky na 30 minut:

dospělí – 24,- Kč

dítě od 6 do 15 let – 12,- Kč

junioři a studenti – 24,- Kč

senioři – 12,- Kč

 

jízdné na 1 den (24 hodin):

dospělí – 110,- Kč

dítě od 6 do 15 let – 55,- Kč

junioři a studenti – 110,- Kč

senioři – 55,- Kč

 

jízdné na 3 dny (72 hodin):

dospělí – 310,- Kč

dítě od 6 do 15 let – jízdenka není

junioři a studenti – 310,- Kč

senioři – jízdenka není

 

 

Životní prostředí

 

Z osmi firem, které podaly nabídku na údržbu zeleně, chodníků a místních komunikací v MČ Praha 19 vyšla vítězně nejlevnější firma ATALIAN CZ s. r. o. - se sídlem v Mladé Boleslavi. Na podzim roku 2015 bylo vyhlášeno nové poptávkové řízení na údržbu zeleně a veřejných ploch. Přihlásilo se šest firem. Nejvýhodnější nabídku podala firma Pražské služby a. s. Byla s ní uzavřena smlouva na jeden rok. Vzhledem k tomu, že se v průběhu roku vyskytne rozmanitá řada prací, která je potřeba realizovat, podílí se další drobné firmy dle jejich konkrétní specializace či také jednotlivci.

 

MČ zpracovala návrh na vznik lesoparku na konci Hůlkovy ulice pod názvem „Aerovka“, který by měl sloužit jako rekreační zázemí pro obyvatele ve čtvrti okolo ulic Kosařova a Hůlkova. Do budoucna by ho měli využívat i obyvatelé nové zástavby při komunikaci Polaneckého.

 

S prvním sluníčkem vyrazili do terénu i cyklisté. Pracovníci odboru životního prostředí překontrolovali cyklostezky, cyklotrasy a cesty pro pěší. Byla upravena cesta od oplocení letiště ke komunikaci Panelová v Satalicích podél železniční trati. Cesta bude sloužit cyklistům i chodcům. Údržba cest byla prováděna celý rok.

 

Rozšíření čističky odpadních vod by mělo začít v roce 2017. Čistička by měla být třikrát větší. Současná čistírna je na hranici svých kapacitních možností. Slouží pro Kbely a Satalice. Čistička se nachází v poli mezi Kbely a Vinoří.

Zdravotní a sociální poměry

 

V prostorách svatební síně se konalo ve dnech 21. a 23. dubna 2015 první vítání občánků v tomto roce. Bylo přivítáno 27 dětí, které se narodily ve druhé polovině roku 2014. Při druhém vítání 8. a 10. října bylo 32 dětí, které se narodily v prvním pololetí roku 2015. Celkem se ve Kbelích v roce 2015 narodilo 98 dětí.

 

V obřadní síni si řeklo své „ano“ celkem 200 svatebních párů, většinou mimo kbelští občané. Oddací dny jsou čtvrtek a pátek.

 

Zdravotní služby se poskytují ve zdravotním středisku. Od minulého roku 2014 nenastala na zdravotním středisku žádná změna.

 

Nestátní zdravotnické zařízení Farní Charita Neratovice poskytuje klientům odbornou kvalitní službu jak v oblasti zdravotní péče, tak v sociálních službách. Klientem může být kdokoliv bez omezení věku, trvalého bydliště, zdravotního stavu a sociálního postavení. Pečovatelské služby si klient hradí sám. Charita nabízí pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (100,- /hod.), pomoc při osobní hygieně (100,-/hod.), poskytnutí stravy nebo její zajištění (donáška jídla 20,-, ostatní 100,-/hod.), pomoc při zajištění chodu domácnosti (100,-/hod.), zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (100,-/hod.). MČ poskytuje této organizaci každoročně příspěvek na provoz formou dotace.

 

Nejstaršími občany Kbel v roce 2015 byli pan Karel Blažek a paní Marie Fílová. Oběma bylo 96 let. Paní Pomahačová a pan Jandus se rovněž dožili 96 let, ale během roku 2015 zemřeli.

 

 

Kultura

 

Tak jako jiné roky, tak i v tom letošním se kulturní akce odehrávaly v Lidovém domě nebo Centrálním parku.

 

L e d e n

Sportovci a nejen oni si zatančili v sále Lidového domu na svém Plese sportovců, který pořádali ve spolupráci s MČ Praha 19. Odpoledne patřilo dětem a večer dospělým. Půlnočním překvapením bylo vystoupení známého moderátora Leoše Mareše.

 

Ú n o r

Každým rokem pořádá kbelská radnice svůj již tradiční Reprezentační ples v pěkně vyzdobeném sále Lidového domu. Vynikající muzika Brand New Band provázela přítomné celým večerem. Krásné předtančení a show dance po půlnoci vytvořilo slavnostní atmosféru.

 

Na Mlsném karnevalu uspořádaném kbelskou radnicí se sešly děti s rodiči 22. února. Programem provázelo Divadlo Prima den. Všichni mlsouni si pochutnávali na dortících, bonbónech a zmrzlině, tančilo se a zpívalo, ochotní zaměstnanci kbelského úřadu zde byli v rolích různých pohádkových postav, zkrátka bylo doopravdy spousta zábavy.  Krásné odměny čekaly na nejlepší karnevalové masky.

 

Za slunečného počasí se v Centrálním parku Kbely uskutečnil v sobotu 7. února 2015 již jubilejní pátý ročník Masopustu, s již tradičním masopustním průvodem po Kbelích. Tentokráte na téma Cirkus. Masopust pořádalo Kulturní a rodinné centrum CoByDup za podpory MČ Praha 19 a finanční podpory hl. m. Prahy. Ceny do soutěže daroval dětský obchod Dubísek. Soutěž o nejlepší buchtu realizoval Junák Kbely – rodinný oddíl Poljana. Celým odpolednem provázel masopust Honza a jeho máma a principál z cirkusu Berto. Návštěvníci mohli poslouchat písničky, které jim hrál jazzband Motovidlo a další muzikanti. Pro děti byly připraveny hry a soutěže. Všichni si pochutnávali na dobrotách a zabíjačce pořádané místním řeznictvím pana Černého.

 

B ř e z e n

Velikonoční jarmark na první jarní den 21. března 2015 přivítal všechny v Centrálním parku. Nevídaný jarní obřad – první kozí svatba, kterou připravilo Divadlo Prima den, Divadlo Vysmáto s Alešem Bílkem a mnoho zaměstnanců úřadu. Před zraky návštěvníků uzavřela sňatek koza Madlenka a kozel Matěj. Nechyběli muzikanti ze skupiny Rošáda. O pěknou zábavu se postaraly také učitelky a děti z mateřských škol, Základní školy Kbely a dětský folklorní soubor Furiant. Návštěvníci obdivovali a nakupovali různé řemeslné výrobky a dobroty. Pro malé návštěvníky byly připraveny i jarní soutěže, tvořivé dílničky a atrakce. Ke konci celé akce se společným průvodem učitelek a dětí z MŠ přítomní vydali vyprovodit a utopit Moranu – paní Zimu.

 

Tradiční Hasičský bál dne 14. března 2015 pořádal Sbor dobrovolných hasičů Kbely. O pěknou zábavu v Lidovém domě se postarala skupina Holokrci a host country zpěvák Tomáš Linka. Jako každým rokem nechyběla ani bohatá tombola.

 

Dne 18. března 2015 se v Lidovém domě pod záštitou starosty MČ P 19 konal Benefiční koncert na podporu obětí a pozůstalých masakru v Uherském Brodě. Na koncertě vystoupili např. Aleš Brichta, Ina Urbanová a další. Výtěžek z akce 28 000,- Kč si osobně převzal starosta Uherského Brodu pan Patrik Kunčar. (V úterý 25. února 2015 ozbrojený třiašedesátiletý místní obyvatel Uherského Brodu Zdeněk Kovář, zastřelil osm lidí a jednu těžce zranil, v místní restauraci Družba. Poté spáchal sebevraždu).

 

D u b e n

Letecké muzeum Kbely zahájilo svojí sezónu dne 25. dubna 2015 a přivítalo první návštěvníky. I v letošním roce je vstup zdarma. Muzeum je otevřeno každý den mimo pondělí od 10 do 18 hodin až do 31. října 2015, kdy se opět na zimu uzavře. O návštěvu muzea je stále velký zájem.

 

Tak jako každým rokem, tak i letos 30. dubna 2015 uspořádala MČ Praha 19 spolu se spolkem Kbely náš domov již po dvacáté šesté oblíbenou akci „pálení čarodějnic“. Přítomní se v Centrálním parku dobře bavili. Byla tu spousta atrakcí, stánků, dílniček, dobré jídlo, takže si každý mohl vybrat. Všem vyhrávala skupina Holokrci a po setmění předvedly tanečnice Ambrosie mystickou ohňovou show. Zábava končila hodně po půlnoci.

 

K v ě t e n

Dne 5. května 2015 se u pomníku padlých a umučených kbelských občanů v parčíku u trati na Mladoboleslavské ulici konalo položení věnců k uctění jejich památky. Aktem jsme si připomněli 70 let od skončení 2. světové války. Vzpomínkové akce se zúčastnili představitelé MČ Praha 19, zástupci armády ČR, Sbor dobrovolných hasičů, skauti a občané Kbel.  Skauti S. S. V. uspořádali ve své klubovně ve Srubu v Centrálním parku výstavu k 70. výročí Pražského povstání, která byla pro veřejnost otevřena od 5. do 8. května 2015.

 

Dětský den v Centrálním parku připadl na 30. května 2015. Poslední májovou sobotu uspořádala kbelská radnice s místními spolky oslavu Dne dětí s tématem „Čím budu, až vyrostu.“ Počasí oslavě moc nepřálo. Pršelo a byl vítr, a přesto v 11 hodin program začal. Děti si mohly vyzkoušet různé profese od kominíka, přes kuchaře, cirkusáka, finančního poradce, hasiče a mnohé další obory, které byly rozmístěny po parku. Při celé akci velmi pomohli zaměstnanci úřadu, studenti z VOŠ Palestra, místní Sbor dobrovolných hasičů, Pražské služby, Skauti S. S. V. Kbely, Spolek Kbely – náš domov, SŠ Aloyse Klara, (Aloys Klar 1736-1833 byl filolog, pedagog a profesor pražské univerzity. Byl prvním ředitelem Klárova ústavu pro slepce v Praze), promo team Pombean, KRC CoByDup, Partners Kbely-finanční poradce, Cabriolet klub Kbely a Vet serwis. Moderátorky z Divadla Prima den připravily celodenní show s názvem „Uvelebte se, prosím“ s prezentací různých oborů. Děti si mohly také zkusit vytesat svůj první výrobek z kamene. Dětský den zakončila skupina Stařenky, což je hudební odnož country-bluegrassové kapely Schovanky.

 

Č e r v e n

Závěrečný koncert dětí, které navštěvují hudební kurzy pořádané Městskou části P 19, se konal 2. června 2015. Vystoupilo 34 účinkujících, kteří se představili ve hře na klavír, kytaru a zobcovou flétnu. Děti byly odměněny zaslouženým potleskem.

 

Ve dnech 6. – 9. června přijel do Kbel opět Kinobus. Akce se děje ve spolupráci radnice a Dopravním podnikem Praha. V Centrálním parku mohli přítomní shlédnout filmy: Fair play, Zejtra napořád, Pojedeme k moři a Rivalové.

 

Prvním ročníkem air show „Legendy nad Prahou“ se v sobotu 13. června 2015 po více než dvaceti letech na kbelském letišti otevřelo nebe nejen pro armádní letouny, ale i historické skvosty. Své obdivuhodné akrobatické dovednosti předvedli úspěšní akrobaté Martin Šonka a Petr Kopfstein. Šonka je účastník Red Bull Air Race a Kopfstein je akrobat v kategorii Challenger. Návštěvníci zhlédli akci vyprošťování osob nebo přepravu břemen pomocí helikoptéry a lana. Zvláštní ocenění za zásluhy v letectví – zprovoznění proudového letounu Mig-15 UTI převzali piloti letounu Josef Miřácký a Roman Svoboda z rukou plk. Oldřicha Pelčáka. Bohužel se na několik tisíc diváků ve druhé polovině programu snesl déšť provázený bouřkou.

 

Po skončení air show se v 19 hodin otevřely brány Leteckého muzea k další muzejní noci. Diváci mohli shlédnout promítání filmů ze sbírek Vojenského historického ústavu Praha s leteckou tématikou, na plochu letiště přistáli výsadkáři, viděli ukázku vojenské kynologie, ukázky letecké techniky, armádní výzbroje a také byly připraveny soutěže pro děti. Po bouřce se vyčasilo a tak muzeum navštívilo několik tisíc návštěvníků, kteří si mohli prohlédnout i venku stojící exponáty letadel.

 

Pohádku za vysvědčení uspořádanou díky kbelské radnici a Divadlu Prima den mohly děti shlédnout 27. června v Centrálním parku. Byla to taková slavnostní tečka za dalším školním rokem a poté už jen: Hurááá na prázdniny!

 

Z á ř í

Dne 4. září 2015 rozzářil dětské oči „Pohádkový park“. Stovky rodičů s dětmi procházející Centrálním parkem navštěvovali jednotlivá pohádková stanoviště, kde pro ně byly připraveny čistě pohádkové dobrodružné soutěže.  Desítky pohádkových postaviček ztvárnili zaměstnanci úřadu a jejich přátelé. Kromě pohádkového dobrodružství s vyplněnou kartičkou čekala na děti na konci cesty malá sladká odměna. Pro všechny hrála pohádkově laděná hudba a bylo veselo. K pěknému zážitku nechyběly ani stánky s občerstvením. V 18 hodin se konal křest CD skupiny Holokrci.

 

Letošní posvícení, které se slavilo 19. září v Centrálním parku, bylo trochu netradiční. Kbely slavily 885 let od první písemné zmínky o Kbelích, a tudíž kbelská radnice zorganizovala přímo úměrně takto význačnému výročí i program. Celým dnem provázely moderátorky z Divadla Prima den tentokráte jako agentky 008 a 009, které znaly tajemství cestování časem, kdy se dostaly teleportací do míst, kde vznikaly Kbely. Návštěvníci parku přivítali vzácného hosta knížete Soběslava I. s jeho družinou. Všichni se mohli zúčastnit knížecího průvodu, který se prošel po Kbelích, aby se vrátil zpět do Centrálního parku, kde vladaře přivítal pan starosta. Zde pak bylo připraveno malé pohoštění, kam byli sezváni i mnozí návštěvníci akce. Po vystoupení hadí tanečnice a soubojů knížecích biřiců, předal Soběslav I. dekret o Kbelích panu starostovi Pavlu Žďárskému. V programu se prolínaly historické scénky, středověké bitky a dobové tančení. Také děti z MŠ i ZŠ svými krásnými vystoupeními přispěly ke krásné a slavnostní atmosféře celého dne. Přítomní se na pódiu postupně setkávali také se známými osobnostmi, např. archeologem Adamem Smolou, který hovořil o zajímavých nálezech -  vykopávkách ve Kbelích. Za jeho účasti byly postupně odhaleny čtyři informační tabule s názvem „ Po stopách historie Kbel“, které jsou umístěné na kraji Centrálního parku u cesty směrem k nádraží. Tabule připravili členové Komise pro kroniku a historii s kronikářkou Kbel. Při oslavě nechyběly řemeslné a další stánky, atrakce a hudba skupiny „Těžká pára“. Zpestřením byli „ohniváci“ z Aurinko Félag se svými ohnivými řetězy a svícny. Krásnou tečkou za celým dnem byl úchvatný ohňostroj spolu s podmanivou středověkou hudbou.

 

L i s t o p a d

Kulturní sdružení CoByDup ve spolupráci s MČ P19 připravilo v sobotu 7. listopadu 2015 již třetí ročník halloweenského vyřezávání dýní s lampionovým průvodem. Dýně a další odměny děti dostaly od městské části zdarma. Nechyběly stánky s občerstvením.  Po setmění na procházce tak trochu strašidelným lesoparkem stovky dětí s rodiči plnily různé úkoly. Za svou odvahu setkat se se strašidélky rozmístěnými po celém prostoru lesoparku a osvětlenými pouze několika plamínky svíček, děti dostávaly drobné odměny. Odpoledne i tajemný večer plný dobrodružství navštívilo přes 600 lidí.

 

Dne 14. listopadu se konal v tomto roce již podruhé Ples dobrovolných hasičů Kbely.

 

Poslední listopadová neděle 29. patřila tradičně příchodu adventu. Přestože počasí akci nepřálo, zaplnil se Centrální park lidmi. Předvánoční atmosféru přiblížili bytosti – Mikuláš, čerti, andělé, barborky a další bytosti adventu. Moc se všem líbil i živý betlém – Marie, Josef u kolébky, tři králové a živá zvířátka. Krásné bylo vystoupení dětí z MŠ a ZŠ a dětského tanečního souboru. Parkem zněly klasické, ale i nové koledy. Vánoční atmosféru umocnilo vystoupení nově vzniklého kbelského divadelního ochotnického souboru MDDSSM (Mezinárodní dámský divadelní soubor s muži). Před setměním zazněly melodie harfenistky Jany Maffet Šouflové. Děti z pěveckého sboru Broučci krásně zazpívaly. Pro zahřátí nechyběly dobroty ze stánků. Všem hodným dětem rozdával Mikuláš a další adventní bytosti (převlečení zaměstnanci kbelského úřadu a jejich přátelé) mikulášskou nadílku, s čímž každoročně pomáhají i zástupci radnice - pan starosta Pavel Žďárský, místostarostka Ivana Šestáková a tajemník JUDr. Josef Nykles. V 17 hodin se v Centrálním parku rozsvítil krásně vánočně ozdobený strom, kterému požehnal farář P. Jan Maria Vianney Dohnal, OFM a v parku svítil až do začátku ledna roku 2016. Celou předvánoční akci zakončil operní a muzikálový zpěvák Jaromír Adamec.

 

 

Lidový dům

 

V Lidovém domě se konají nejen kbelské akce. Například v lednu zde měla svůj maturitní ples Obchodní akademie Praha s. r. o. Satalice. V březnu zase ples Střední škola výpočetní techniky, Praha a VOŠ Palestra. Ve dnech 16. - 20. června se v LD konalo Mistrovství Evropy v silovém trojboji a benchpressu.

 

 

Knihovna

 

Dne 29. října 2015 oslavila Kbelská knihovna 95 let svého trvání. Její založení se datuje dne 26. října roku 1920. Na začátku měla 10 knih, dnes v knihovně najdeme kolem 12 000 výtisků. První knihovna byla umístěna ve sborovně obecné školy. V roce 1938 se přestěhovala do obecního domku čp. 43. V roce 1946 sídlila v hostinci u Trantů. V roce 1948 se přemístila do prostoru úřadoven ve dvoře čp. 5 nad rybníkem. Dnes na tom stojí obytné domy a obchod BILLA. Dalším místem, kam byla obecní knihovna přestěhována, byly místnosti v domě u Sládků na Mladoboleslavské ulici čp. 123. Od roku 2005 je knihovna v budově radnice MČ Praha 19. V letošním roce knihovna slavila také 10 let nové plně automatizované moderní knihovny. V knihovně se vystřídalo také mnoho knihovníků. Prvním byl Augustin Korejs, pak Karel Kupka, J. Kunstovný, J. Muller, pan Borovička, Marie Krejčíková, pan Votava, Milada Váchová a současná knihovnice Iveta Novotná. Knihovna tuto významnou událost oslavila v klubovně Skaut – S. S. V. ve Srubu v Centrálním parku. Slavnostní akce se zúčastnili zástupci MČ P19 - starosta Pavel Žďárský, místostarostka Ivana Šestáková a tajemník JUDr. Josef Nykles. Celý večer zajímavě a přímo na míru této slavnostní události uváděly členky divadelního spolku Prima den Barbora Marysková a Markéta Kilingerová. Příjemnou komorní atmosféru zpestřili svým vyprávěním i hudebním doprovodem hudebníci a literární tvůrci Jan Burian a Jiří Dědeček a knižní grafik Robert Rytina.

 

Akce pořádané v knihovně

 

LEDEN

Knihovna má kolem 800 čtenářů. Každým rokem se vyhodnocují ti nejlepší, kteří si vypůjčili nejvíce knih. Za rok 2014 bylo vyhodnocení následující:

 

Kategorie – Dospělý čtenář

 1. Samková Marie        384 vypůjčených knih
 2. Blaháková Milena 309 vypůjčených knih
 3. Klánová Ivana 299 vypůjčených knih

 

Kategorie – Dětský čtenář

 1. Matoušů Vojtěch 138 vypůjčených knih
 2. Řápková Karla 107 vypůjčených knih
 3. Drlík Daniel                 81 vypůjčených knih

Všichni byli odměněni malou pozorností.

 

BŘEZEN

Vždy ve středu 18. a 25. března 2015 byly v knihovně Velikonoční výtvarné dílny. První středu se tvořily velikonoční věnečky a druhou středu se vyráběly vajíčka z polymerové hmoty. Cena každého kurzu byla 200,- Kč za osobu.

 

Knihovna ve spolupráci se ZŠ Kbely připravila literární pásmo s básníkem, písničkářem a překladatelem Jiřím Dědečkem. Setkání se uskutečnilo v gymnastickém sále ZŠ Kbely a bylo určeno žákům 8. a 9. tříd.

 

Již pošesté se kbelská knihovna ve spolupráci s kbelskou radnicí 27. března 2015 zapojila do celostátní akce Noc s Andersenem. Nejprve děti zasadily v Centrálním parku u srubu strom „Pohádkovník“, jeho patronkou se stala místostarostka Ivana Šestáková. Po malém občerstvení ve srubu se děti přemístily do prostor školní družiny, kde sledovaly divadelní ztvárnění pohádky H. Ch. Andersena Císařovi šaty, které pro ně připravilo divadelní sdružení Kbelywood. Po vyprávění o knihách od Andersena a Jana Drdy na děti čekala „strašidelná bojovka“ na zahradě družiny. Pak děti plné dojmů usnuly. Ráno, po zaslouženém spánku, proběhlo vyhodnocení a odměnění účastníků. Po sladké snídani se všichni rozešli do svých domovů.

 

DUBEN

Dne 15. dubna 2015 proběhla v prostorách knihovny vernisáž výstavy Mirky Mádrové – Obrazy. Výstavu obrazu si mohli občané prohlédnout do 26. června 2015.

Od 23. dubna do 10. června 2015 byly v knihovně ke zhlédnutí krásné výtvory dětí z keramického kroužku, který v ZŠ Kbely vede vychovatelka Eva Jiskrová.

 

ČERVEN

Již tradičně pořádá ZŠ Kbely ve spolupráci s MČ Praha 19 a Místní knihovnou Kbely pod záštitou místostarostky Ivana Šestákové – Pasování prvňáčků na čtenáře. O akci je mezi veřejností, hlavně rodičů prvňáčků, velký zájem. Prvňáčci musí složit čtenářskou zkoušku. Všechny děti ve čtení obstály a mohly být pasovány paní královnou (Ivanou Šestákovou) v doprovodu nově i pana krále (ředitele ZŠ Mgr. Tomáše Huška) na rytíře a rytířky čtení. Celkem bylo pasováno 107 dětí, které dostaly knižní odměnu, šerpu s diplomem a sladkosti. Divadelní spolek Prima den připravil pro děti pohádkový příběh o Království abecedy. Dětem i všem přítomným se vše moc líbilo.  Akce proběhla vzhledem k velkému počtu prvňáčků ve dvou termínech v úterý 23. června a ve středu 24. června 2015.

 

ZÁŘÍ

Po prázdninách ve středu 23. září proběhla ve kbelské knihovně vernisáž výstavy obrazů malířky Aleny Vitákové – Kbely a okolí. Výstava byla ke zhlédnutí do konce října 2015.

 

LISTOPAD

Další výstava obrazů byla připravena na 4. listopadu 2015, kdy v knihovně vystavoval své obrazy Pavel Filip pod názvem „…..půjdem krajinou“.  K vidění byly do 18. prosince 2015.

 

Tvořivá dílna se v prostorách knihovny uskutečnila ve středu 18. listopadu 2015, kde se přítomní naučili vyrobit domácí mýdlo a ve středu 2. prosince měla dílnička název Výroba adventní štoly, kde se zájemci naučili vyrobit adventní věnec trochu netradičně. Cena prvního kurzu byla 250,- Kč za osobu a druhého byla 290,- Kč za osobu.

 

V rámci projektu Metropolitní knihovna je ve kbelské knihovně nová služba – vracení vypůjčených knih z fondu Městské knihovny v Praze.

 

 

Kostel

 

Vznik římskokatolické farnosti Praha – Kbely. Dne 18. února 2015 byla ustavena Římskokatolická farnost u kostela sv. Alžběty Praha – Kbely. Farnost vznikla z kvazifarnosti, která byla ve Kbelích ustavena 27. ledna 1997. Rozhodnutí o změně podepsal kardinál Dominik Duka OP arcibiskup pražský. Do té doby patřily Kbely pod farnost ve Vinoři, protože zde byla pouze kaple sv. Alžběty přestavěna z bývalé stodoly. Vzhledem k nevyhovujícímu stavu musela být počátkem 21. století zbořena. Současný kostel podle návrhu architekta Bernarda ď Ambrose a projektu Jana Korenčíka byl vysvěcen 13. června roku 2004 kardinálem Vlkem.

Kostel je zasvěcený sv. Alžbětě Durynské, patronce III. Řádu sv. Františka. Již od počátku byla duchovní správa kvazifarnosti a nyní farnosti svěřena františkánům z kláštera Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí v Praze.

Duchovním správcem kostela se v roce 2004 stal P. Jiří Jiljí Přibyl OFM a byl jím až do roku 2013.

V současné době (od roku 2014) je duchovním správcem P. Jan Maria Vianney Dohnal OFM. V kostele se pravidelně slouží mše (v neděli a ve čtvrtek), vyučuje se zde náboženství, schází se schola – pěvecký kroužek a několik modlitebních skupinek. Kostel navštěvuje množství rodin s dětmi, a to nejen ze Kbel. Vyhovuje jim bezbariérový přístup do kostela a možnost využití hřiště rodinného klubu. Pouť se ve Kbelích slaví na svátek sv. Alžběty Durynské 17. listopadu.

 

Zajímavé akce a události z kostela v roce 2015:

 

Modlitby Taizé byly uspořádány 6. února a 6. června. Vesnice Taizé leží na jihu Francie, je sídlem ekumenické mezinárodní komunity a společná setkání k modlitbě se zde konají i během roku. Tyto modlitby probíhají ale i v našich kostelech. Každého roku od 28. prosince do 1. ledna se tato setkání konají setkání v některém evropském městě. V roce 2014 to byla Praha. Do Svatého týdne před Velikonocemi jsme vstoupili podle liturgického kalendáře na Květnou neděli 29. března. Noci kostelů, která připadá na 29. května, se kbelská farnost zúčastnila i tentokrát. Připojila si i ke Dnům víry od 30. května do 6. června. Slavnost Nejsvětější Trojice se konala o den později, tedy 31. května. Pro děti byly odpoledne 5. června pořádány Dny víry. Akce prvního pololetí uzavřela 6. června opět již zmíněná modlitba Taizé.

Také kostel se musí uklízet, a tak po mši 3. září myli věřící okna a uklízeli prostory kostela. Další úklid probíhal v úterý 10. listopadu navečer. Na začátek školního roku, 6. září, požehnal školákům farář P. Jan Maria Vianney Dohnal. V neděli 15. listopadu se přesně ve 12 hodin rozezněly zvony ve všech kostelech po celé zemi na památku obětí útoků v Paříži. K vyzvánění a následné krátké modlitbě za oběti se připojil samozřejmě i náš kostel. Smíšený pěvecký sbor Camerata vystoupil v kostele v pátek 4. prosince při adventním koncertu. Další vánoční koncert scholy a sólistů byl v kostele na pořadu 20. prosince a přinesl krásné zážitky, umocněné výbornou akustikou kostela. Na půlnoční mši 24. prosince se v kostele setkali věřící i nevěřící. Skladbami sboru Gaudium Cantorum se kostel rozezněl 26. prosince, a tento koncert byl poslední akcí roku.

 

Divadlo Prima den

 

Divadlo začalo v roce 2015 již svou pátou sezonu. Jeho aktérky Barbora Marysková a Markéta Kilingerová provázejí většinu kbelských kulturních akcí konaných v Lidovém domě nebo Centrálním parku. Vedou dětský divadelní kroužek Kbellywood a rozhodly se vrátit do Kbel amatérské divadlo. První vystoupení pro dospělé se chystá již na příští rok. Zatím nebyl problém sehnat amatérské herce. Jejich zázemí je zatím v Toužimské ulici v bývalé hasičárně vedle Lidového domu.

 

Klub seniorů

 

Dne 21. ledna se sešli členové Klubu seniorů na výroční schůzce, aby zhodnotili svou činnost za uplynulý rok a také se si řekli o připravovaných akcí na rok 2015.

 

Pro první akci v novém roce 2015 využili senioři nabídky kulturního programu ve Ctěnickém zámku. Prohlédli si hned dvě výstavy. Řemesla v pořádku a Cukráři a cukrárny. Na výstavě řemesel se seznámili s historií profesního sdružování řemeslníků od středověku až po současnost. Druhá expozice zachycovala historii cukrářského řemesla. Výletu, který se uskutečnil 18. února, se zúčastnilo 43 seniorů. Mezi nejstarší výletníky patřila pí M. Fílová a pí M. Vorlická. Všichni byli spokojeni, protože se dověděli mnoho zajímavostí.

 

Měsíc duben začali senioři zájezdem do skanzenu Polabského národopisného muzea v Přerově nad Labem. Výstava Jaro na vsi byla zaměřena na motivy a zvyky o Velikonocích. Všech 46 účastníků bylo spokojeno, jenom počasí jim moc nepřálo.

 

Hned druhý den 2. dubna nasedli senioři do autobusu MHD č. 375 a dojeli do Brandýsa nad Labem, kde si prohlédli zámek.  Hodinová prohlídka se všem velmi líbila.

 

Jen uplynulo několik dnů a byl tu 15. duben. V 7 hodin ráno čekal na seniory autobus a odvezl je do Pelhřimova a Humpolce. Prvním cílem cesty bylo Muzeum rekordů a kuriozit. Viděli stovky exponátů, které se pyšní přívlastky největší, nejmenší, nejdelší, nejrychlejší, atd. Druhým cílem výletu byla exkurze v pivovaru Bernard v Humpolci. Unaveni z velmi zajímavého i zábavného výletu všichni nastoupili do autobusu a vraceli se domů do Kbel.

 

Setkání v klobouku si připravili senioři na 29. dubna. Do klubovny přišla většina seniorů v kloboucích, ale i v patřičném oblečení. Předsedkyně klubu přítomné seznámila s dlouholetou historií vývoje pokrývek hlavy. Na zakončení se všichni prošli jako na promenádě po překrásně rozkvetlé a sluncem rozzářené zahradě spolu s focením a video reportáží pro TV Kbely. Akci přišel podpořit i JUDr. Josef Nykles, tajemník ÚMČ a jeho tým zaměstnanců.

 

Posledním výletem v prvním pololetí roku 2015 byla cesta do Lidic. Dopolední část byla věnována návštěvě dolu Mayrovka na Kladně. Ve skanzenu ve Vinařicích u Kladna se seznámili s historií dolu. V Lidicích místo kytičky k památníku předali za Klub seniorů Kbely peněžní dar ve výši 1 500,- Kč vedoucímu Památníku na obnovování růžového sadu. Výlet byl zakončen zastávkou na „kafíčko“ pod Okořským hradem.

 

V září po prázdninách někteří senioři odjeli na týdenní ozdravný pobyt do rekreačního střediska „Oáza srdce“ v obci Horní Bradlo. S ubytováním i stravou byli všichni velmi spokojeni. Také personál si zasloužil poděkování. Během pobytu navštívili Sečskou přehradu, město Seč se sklárnou, zámek ve Slatiňanech, hřebčín v Kladrubech a dřevěnou zvonici, most v obci Kočí a město Chrudim s Muzeem loutek. Domů všichni odjížděli spokojeni a plní zážitků.

 

Poslední den v září se senioři vydali na houby. Byl zvolen rovinatý kraj v okolí Staré Boleslavi. Na závěr výletu navštívili kolibu „4 kameny“, kde si dali dobré jídlo. Výlet se všem líbil, přestože hub bylo „pomálu“.

 

V říjnu navštívili senioři lyžařské středisko Harrachov. Bylo velmi nepříznivé počasí a pro sněhovou kalamitu dorazili do Harrachova se zpožděním proti plánu. Navštívili nejstarší sklárnu na světě, která byla na Jilemnickém panství založena před rokem 1712 hrabaty Harrachy. I přes špatné počasí viděli senioři plno zajímavostí.

 

Poslední setkání Klubu seniorů se konalo v klubovně Domova seniorů ve Kbelích 9. prosince 2015. Vánoční posezení bylo s hudbou i tancem. Na setkání zavítal starosta MČ Pavel Žďárský, místostarostka Ivana Šestáková a tajemník JUDr. Josef Nykles. Předvánoční atmosféru zpestřily svým vystoupením děti z MŠ Albrechtická oddělení Lvíčat, pod vedením paní učitelky Kožíškové. MČ Praha 19 se snaží trvale finančně podporovat akce seniorů a věnovala jim nový šicí stroj a přislíbila i zajištění kurzu k seznámení se strojem.

Senioři si podpory MČ Praha 19 velmi váží.

 

Senioři bydlící v DS se sešli na silvestra 31. 12. 2015 v klubovně, kde se příjemně popovídali a připili na zdraví do nového roku.

 

 

Svaz tělesně postižených (STP)

 

Klub invalidů byl založen ve Kbelích v roce 1980. Později přejmenován na Svaz tělesně postižených. Svaz tělesně postižených se schází pravidelně jednou za čtrnáct dnů v klubovně Domově seniorů vždy v lichý týden. Výbor organizace je ve složení: předsedkyně Jitka Pelikánová, místopředsedkyně Věra Svárovská, hospodářka Anna Zborníková a členové Jaroslava Vrbová, Věra Bartůňková, Vladimír Vrba a Ladislav Dvorský. O všech aktivitách vede takovou malou kroniku paní Jaroslava Vrbová. Svaz tělesně postižených pořádal pro své členy různé akce. Některé byly spojené s Klubem seniorů.

 

Na první schůzku v novém roce 14. ledna přišel mezi seniory pan starosta Pavel Žďárský a popřál všem do nového roku vše nejlepší a hodně zdraví. Také přítomné varoval před podvodnými nabídkami, které dostávají občané do schránek, a radil jim, aby je neotvírali a rovnou vyhazovali.

Rovněž v lednu si senioři vyslechli zajímavou přednášku paní Heleny Kratochvílové o koních a o paradrezuře, které se sama věnuje.

V únoru si připravila zajímavé povídání paní Anna Zborníková o kapličkách Svaté cesty, která procházela také přes Kbely.

 

V dubnu podnikl Svaz tělesně postižených výlet do Ondřejova na hvězdárnu. Měli možnost si prohlédnout zajímavé exponáty, otevírání kopule a samozřejmě velký dalekohled. Bylo krásné počasí, tak se mohli projít krásně upravenou zahradou kolem hvězdárny.  Navštívili také Klub Kvítek v Ondřejově, za který řadu let závodila na koních paní Helena Kratochvílová.

 

V květnu i přes nepřízeň počasí navštívilo 46 seniorů zámek Žleby a oboru s bílými jeleny. K večeru déšť ustal, ale to se již vrátili zpátky do Kbel.

 

Další setkání proběhlo za krásného počasí 3. června na zahradě v DS Mladoboleslavské čp. 20. Někteří si vyzkoušeli cvičení na cvičebních strojích, které jsou umístěny na zahradě.

 

V červnu se senioři sešli ještě jednou a to 17. Hlavním bodem setkání bylo grilování na zahradě, za kytarového doprovodu členky STP Heleny Kratochvílové. Byla to velmi milá a příjemná schůzka.

 

Ve dnech 28. června až 5. července 2015 se přihlášení členové STP zúčastnili rekondičního pobytu v Poděbradech. Každý den probíhalo rekondiční cvičení, masáže a různé procedury. Všem se líbila prohlídka Poděbrad, výlet do Kouřimi, plavba lodí do Nymburku i návštěva Keramického studia Exner v Poděbradech. Senioři poděkovali za finanční podporu MÚ Praha 19, konkrétně panu starostovi a panu tajemníkovi, protože ne každý z účastníků by si mohl pobyt dovolit.

 

V závěru léta se sešel Svaz tělesně postižených na pracovní schůzce, kde řešili program na druhé pololetí roku 2015.

 

Začátkem září se zúčastnili někteří členové STP ozdravného pobytu v Horním Bradle společně se členy Klubu seniorů.

 

Dne 23. září navštívilo 49 seniorů STP i Klubu seniorů zámek Ploskovice. Prohlídka byla velmi zajímavá. Počasí se umoudřilo a tak na závěr mohli všichni společně navštívit zámeckou oboru.

 

Dne 7. října jsem se sešla jako kronikářka se členy STP i některými členy Klubu seniorů na jejich pravidelné schůzce. Povídali jsme si o historii Kbel, ale i o časech, které řada z nich ještě pamatovala, vzhledem k jejich věku. Nad 80 let je skoro 50% členů. Všichni si rádi zavzpomínali na časy jejich mládí.

 

Na konci října se vydali senioři na výlet do Polska za nákupy. Výlet spojili s návštěvou Muzea Boženy Němcové v České Skalici.

Listopadová schůzka se nesla v duchu zdravotní přednášky, kterou si pro ně připravily bývalé zdravotní sestry Blanka Minaříková a Libuše Zahradníčková. Bylo to velmi příjemné a zajímavé povídání.

 

Na dalším listopadovém setkání v klubovně si senioři vyslechli přednášku Mgr. Terezy Kučerové pod názvem „ Architektonický otisk Františka Maxmiliána Kaňky na památkách Vinoře“.

 

Koncem listopadu se někteří členové zúčastnili představení „Polib tetičku, aneb nikdo není bez chyby“ v divadle U Valšů v Praze. Hra od Simona Williamse je velmi pobavila.

 

Dne 2. prosince 2015 se senioři sešli v tomto roce naposledy. Nálada byla nostalgická, předvánoční. Na setkání přišel pan starosta Pavel Žďárský, místostarostka Ivana Šestáková a tajemník JUDr. Josef Nykles a pracovnice úřadu Šárka Egrtová. Povídání bylo velmi zajímavé a příjemné. Členové Svazu tělesně postižených si velmi váží podpory, hlavně finanční, která se jim ze strany MČ Praha 19 dostává.

 

Členové Svazu tělesně postižených se zúčastňují také kbelských akcí, které se pořádají v Lidovém domě nebo Centrálním parku. Jejich schůzky nemají v žádném případě formální ráz, program je různorodý a setkávají se, aby si mohli popovídat a nebýt sami.

 

Již třetím rokem MČ Praha 19 organizuje a financuje kurzy práce s počítačem pro kbelské seniory.

 

 

Školství

 

Základní škola

 

Další velká událost pro Kbely bylo otevření nové školy. V pořadí kbelských škol to byla již čtvrtá. První Obecná škola byla otevřena v roce 1892, druhá škola Měšťanská v roce 1932 a třetí Experimentální škola se otevírala v roce 1961.

 

Vzhledem k nové výstavbě bytových domů ve Kbelích, zaznamenala naše městská část i značný nárůst počtu žáků v obou mateřských školách (Albrechtická a Letců), jejichž je MČ Praha 19 zřizovatelem. Z tohoto důvodu začala MČ připravovat výstavbu nové budovy základní školy. Byly zvažovány dvě varianty. První byla přestavba bývalé měšťanské školy ve Slovačíkově ulici a druhá umístění učeben do budovy bývalých jeslí, které se nachází v Albrechtické ulici proti současné základní škole. Obě varianty se ukázaly jako nevyhovující. Jako nejlepší řešení bylo vystavění nové budovy. Prověřovací studie, kterou zpracoval v roce 2013 Ing. Arch. Václav Chum, prokázala, že je možné novou budovu vystavět jako součást areálu stávající základní školy v ulici Albrechtická. V roce 2014 byla podle této studie zpracována dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a po výběru zhotovitele stavby, kterým se stalo sdružení firem Geosan Group a.s. a Syner s.r.o., byla ještě na podzim v roce 2014 stavba zahájena. Termín dokončení byl stanoven na červen 2015. Přestože to byl velmi krátký čas, termín dokončení byl dodržen.

 

Nová budova základní školy je monoblok s centrální hmotou ukončenou plochou střechou, v jejímž středu je lucernový světlík. Vchod do školní budovy je z Toužimské ulice. Budova je částečně podsklepena a má čtyři nadzemní podlaží. Je zde umístěno 16 učeben, které jsou komfortně navrženy pro komunitní školské činnosti s kapacitou pro minimálně 430 žáků. V přízemí je vstupní hala, šatny a především kuchyně a jídelna se 120 místy u stolu. Stavba budovy včetně provozního vybavení kuchyně a jídelny stála 125 mil. Kč, za dalších 10 mil. Kč byly pořízeny: archeologický průzkum, projekty, výběrová řízení, napojení sítí a horkovodu, terénní úpravy a nakonec vybavení a mobiliář v hodnotě necelých 7 mil. Kč. Městská část zafinancovala dosud z vlastních zdrojů 30 mil Kč, ze zdrojů hl. m. Prahy obdržela dotaci 60 mil Kč. Z programu MŠMT je přislíbena dotace v částce 15 mil. Kč a kofinancování z rozpočtu HMP také 15 mil Kč.

 

Před zahájením výstavby nové školní budovy probíhal záchranný archeologický výzkum pod vedením Bc. Adama Smoly, kterého se v rámci probíraného učiva, mohli zúčastnit i žáci šestých tříd s vyučující Mgr. Marií Novákovou. Viděli postupné odkrývání zvířecích kostí i kamenné artefakty i dno zoomorfní nádoby (nádoba se zvířecími tlapkami).

 

V předvečer zahájení školního roku se uskutečnil dne 31. srpna 2015 v nové školní budově Den otevřených dveří, o který byl mezi veřejností velký zájem. Po dlouhodobém vyjednávání, shánění a přemlouvání, mohl nastat ten slavností okamžik. Stříháním pásky a vysvěcením celé budovy byl zahájen v nové školní budově školní rok. Kromě prvňáčků se do budovy přestěhovali i druháci a zatím zbylé volné třídy se využívají pro družinu a tzv. výchovné předměty např. pohybové. Současný ředitel Mgr. Tomáš Hušek je ředitelem pro obě školní budovy. Ve školním roce 2014/2015 bylo v ZŠ 17 tříd prvního stupně a 408 žáků. Na druhém stupni bylo 7 tříd se 170 žáky. Ve školní družině bylo 246 dětí. Vyučování zajišťovalo celkem 43 učitelů. Ve školním roce 2015/2016 je v obou budovách celkem 26 tříd, první stupeň má 18 tříd a druhý stupeň 8 tříd. Na prvním stupni je 471 žáků, na druhém stupni 203, což je dohromady 674 žáků. Školní družina má 11 tříd a navštěvuje jí 316 dětí. Do školní jídelny chodí 680 dětí. O výuku se stará 49 pedagogických pracovníků. Z toho má 37 učitelů odborné pedagogické vzdělání, 12 učitelů je bez odborné kvalifikace.

 

 Při škole vznikl nový spolek zvaný Spolek rodičů a přátel školy, který představil některé své nové projekty. Jedním z projektů pod názvem Profesím pod pokličkou jde o pomoc dětem při výběru povolání, kde mohou jednotlivci vyprávět o svém povolání.

 

Den otevřených dveří 13. ledna 2015 tradičně přilákal do školy řadu návštěvníků především rodičů z řad budoucích prvňáčků. Mohli si vyzkoušet některé chemické pokusy, překážkovou dráhu v tělocvičně, pohladit exotická zvířata i si zazpívat.

 

Zápis žáků do prvních tříd probíhal ve dnech 22. a 23. ledna 2015. Den před samotným zápisem strávili předškoláci z mateřských škol Kbely jednu hodinu výuky v opravdové škole. K zápisu přišlo téměř 130 budoucích žáků prvních tříd. Z kapacitních důvodů byli přijati pouze žáci s trvalým pobytem ve spádové oblasti kbelské školy.

 

Školní aktivity

 

Žáci historického kroužku navštívili zajímavou výstavu Zapřažená krása na Pražském hradě. Ojedinělá byla i výstava Poklady staré Číny, kde nejvíce času strávili u soch vojáků terakotové armády. Všechny akce si zaznamenávají do pracovních listů s fotografiemi, aby se mohli kdykoliv k výpravám vracet.

 

Ve dnech 20. - 23. dubna 2015 pořádala Základní škola Praha – Kbely sběr papíru. Finanční prostředky získané sběrem byly použity především na vybavení školní knihovny.

 

V březnu 2015 navštívily školu dvě studentky stomatologie s připraveným vzdělávacím programem o dentální hygieně. Děti z prvního stupně si tak mohly ověřit své znalosti a zároveň si vyzkoušet správné čištění zubů. Celý program byl velmi zajímavý a poučný.

 

Rovněž v březnu se na ZŠ uskutečnil kurz první pomoci pro žáky 8. ročníků, které zorganizovalo Soukromé gymnázium Přírodní škola. Dopoledne se žáci učili co dělat při resuscitaci, krvácení, šoku a pneumotoraxu. Odpoledne byl připraven závod s odbornými znalostmi co dělat při autonehodě, popáleninách nebo infarktu. Po skončení se všichni zúčastnili hodnocení a již se těší na další spolupráci.

 

Dne 31. března 2015 se ve škole uskutečnila beseda se spisovatelem, fejetonistou, překladatelem, písničkářem a předsedou českého PEN klubu Jiřím Dědečkem. Besedu zorganizovala Místní knihovna Kbely. Žáci sedmých, osmých a devátých tříd se zájmen vyslechli vyprávění a vzpomínky, které autor prolínal svými písněmi.

 

Velmi zajímavá akce proběhla v šesté třídě, kdy žákyně Markéta Steiglová připravila pro své spolužáky projekci, kdy se všichni přenesli do světa lidí, kteří nevidí a musejí využívat Braillovo písmo. Luštili své jméno, údaje na lécích, či texty knih. Markéta byla za zajímavou projekci spolužáky odměněna potleskem. Naše škola je stále otevřena všem dětem i těm tělesně postižením.

 

Ve dnech 10. - 12. dubna 2015 se žáci, kteří se ve volném čase věnují dějepisu a přírodopisu, vypravili do Lužických hor. Seznámili se např. s historií hradu Starý Fulnek. Přírodopisci se věnovali odchytu ptáků a jejich kroužkování. Všichni si vyzkoušeli některé tábornické dovednosti a již se těší na další výpravy.

 

Na konci dubna navštívily děti ze třídy 1. D v Národním technickém muzeu dětskou chemickou laboratoř (Kids´ Lab Abrakadabraka), kde si mohly vyzkoušet dva pokusy v rámci programu „Voda miluje chemii“. První měl název „Čištění vody“, kde se děti naučily, jak ze znečištěné vody dostat zase vodu čistou. Ve druhém pokusu připravovaly SLIZ (hmota), který je pro děti skvělým zdrojem zábavy i poučení. Dětem se v muzeu moc líbilo.

 

Po několika měsících příprav se ve dnech 4. - 9. května 2015 uskutečnila velká cesta žáků z 2. stupně do Anglie. Noční přejezd trajektem byl pro většinu dětí velkým zážitkem. Děti v Londýně navštívily slavné muzeum voskových figurín, viděly roubené domy ve městě Chester, stadion v Manchesteru a také Liverpool s památkami na slavnou skupinu Beatles. Všichni mají krásné vzpomínky na pěkné ubytování, plno jídla, na rušné londýnské ulice a obchodní domy.

 

Několik žáků 2. stupně se zúčastnilo matematické soutěže Pythagoriády. Úspěch byl 4. místo v obvodním kole.

 

I v letošním roce se žáci Základní školy Kbely zúčastnili odborné expedice. Tentokráte navštívili Posázaví, konkrétně Podhradí u Ledče nad Sázavou. Pracovali ve čtyřech oborech – přírodopis, dějepis, český jazyk a občanská výchova. Všechny čtyři skupiny představily na veřejné prezentaci v Lidovém domě své výsledky, které diváky poučily i pobavily. Přírodovědná skupina zkoumala situaci, jak by dnešní člověk přežil ve volné přírodě.  Dějepisná výprava zpracovala materiály k hradní zřícenině Chřenovice a hradu v Ledči nad Sázavou. Skupina českého jazyka se vypravila po Foglarových stopách. Žáci, kteří se přihlásili na občanskou výchovu, prováděli terénní výzkum v Ledči nad Sázavou a vyrazili na výlet do Čihoště.

 

V červnu se čtyři žákyně základní školy zúčastnily finále vědomostní soutěže Za tajemstvím Pražského hradu 2015. Závěr soutěže byl zaměřen na dílo architekta Josipa Plečníka na Hradě. Za správné vypracování testu získali zúčastnění odměnu – hru Ať žijí rytíři a také diplom.

 

Žáci dvou prvních tříd vyjeli na školu v přírodě do Hotelu Ort v obci Nepřívěc u Sobotky. Pobyt byl zaměřený na sport a turistiku. Během celého týdne plnili úkoly zadané Rumcajsem, Mankou nebo Cipískem. Velkým zážitkem pro děti byla návštěva Muzea hry, kde si mohli sami zahrát loutkové divadlo.

 

Třída 7. A navštívila v závěru školního roku výstavu o řemeslech v zámku ve Ctěnicích. Na konci výstavy si mohli žáci vyzkoušet cechovní znamení, pracovat se vzorníkem látek a stát se na chvíli učni.

 

Letošní deváťáci zorganizovali na závěr roku několik rozlučkových akcí. Diskotéku pro mladší spolužáky, vyzkoušeli si roli učitelů v 1. a 2. třídách, poslední den si zahráli na lupiče a policisty a večer se sešli v Lidovém domě na diskotéce. Velký dík za akci v Lidovém domě za sponzorský dar a finanční podporu patří hlavně MČ Praha 19 a panu Černému.

 

I na podzim se konala akce Sběr papíru. Bylo sebráno 8 120 kg papíru, za které škola obdržela 18 676,- Kč.

V listopadu proběhla ve škole nezvyklá akce – Skupinové bubnování. Metoda Drum Circle je forma skupinové komunikace. Bubnování děti velmi bavilo. Říká se, že kruh lidí, kteří bubnují, měl a má velkou sílu.

 

Na konci listopadu si žáci 3. D vyzkoušeli centra aktivit. Cílem center je podpořit žáky ve skupinové spolupráci. V centru čtení děti zjistily, podle čeho se propast v Moravském krasu jmenuje Macocha, v centru psaní si vyzkoušely napsat pozvánku pro kamaráda, v objevech se seznámily s mapami. Posledním centrem byl ateliér, kde si děti vytvořily svůj vlastní lapbook (je to něco mezi knihou a sešitem shrnující na jednou místě mezipředmětové informace týkající se společného tématu).

 

Kroužek historického semináře se na podzim vypravil do Vinoře, kde kdysi stávalo slovanské hradiště. Navštívili Muzeum hlavního města Prahy, kde v oddělení pravěku objevili nálezy ze Kbel.

 

Žáci devátých tříd navštívili v pátek 27. listopadu veletrh Schole Pragensis. Tato přehlídka a nabídka oborů vzdělání pražských středních škol proběhla v Kongresovém centru Praha již po dvacáté. Pomáhá žákům orientovat se v jednotlivých studijních oborech.

 

Zájmové kroužky při základní škole:

 • Hrátky s matematikou
 • Keramika
 • Historický kroužek

 

Novým kroužkem je Školní Atletický Klub Albrechtická – ŠAKAL, který vznikl ve školním roce 2015/2016 z iniciativy rodičů – členů SRPŠ. Je určen pro žáky prvního stupně ZŠ s cílem umožnit dětem všeobecnou atletickou průpravu nad rámec školní tělesné výchovy. V plánu klubu je rozšíření i na druhý stupeň. Předsedou klubu je pan Pavel Karbulka.

 

Školní družina

Měsíc leden byl pro děti v družině ve znamení Ameriky. Povídali si, jak byla objevena Amerika, o zlaté horečce, městech, zvířatech, Niagarských vodopádech, středisku NASA. Nejvíce je zaujalo vyprávění o indiánech.

 

Dalším zajímavým tématem pro děti byl vesmír a planety. Povídali si co je to vesmír, sluneční soustava, jaké jsou planety. Na konci měsíce si uspořádali „Vesmírný karneval“.

 

Po prázdninách v září čekala na děti ve školní družině tajemná noční bojová hra. Děti procházely kolem blikajících svíček, hledaly listinu, na kterou se musely podepsat a hledaly pohádkové bytosti. Pak již na ně čekaly připravené spacáky. Ráno po snídani ještě vyrobily létající draky, kterými vyzdobily třídu. Domu děti odcházely spokojené.

 

V úterý 1. prosince se vydali prvňáčci se školní družinou na výlet do muzea čertů v Úštěku. V muzeu byl pohyblivý čertí betlém. V podzemí na děti čekal čert Kleofáš. Děti přednesly připravené básničky. V některých byla malá dušička, ale nakonec to všechny zvládly.

V posledním týdnu družiny žily děti přípravou na vánoční jarmark. Část svých výrobků na stromek věnovaly nemocným dětem do Motolské nemocnice, které ani o vánocích nemohou být doma.

 

Kroužky v družině

 • Keramika
 • Přírodovědný
 • Výtvarný
 • Vaření

 

 

 

Mateřské školy

 

Ředitelkou obou mateřských škol Letců i Albrechtická je Jiřina Hamplová, která vyhrála konkurz a v únoru 2015 nastoupila za dosavadní ředitelku Kamilu Kyralovou. Zástupce ředitelky v MŠ Letců je Bc. Jaroslav Ptáčník, DiS. a zástupkyně ředitelky pro MŠ Albrechtická je Lada Leiblová. Zřizovatelem je Městská část Praha 19 – Kbely.

 

V každé budově školy je šest tříd, ve kterých je 318 dětí. Každá školka má dvanáct pedagogických pracovníků a tři bez odborné kvalifikace, jednu školnici, dvě uklízečky a tři kuchařky. Pro obě MŠ pracuje jedna ekonomka a jedna vedoucí školní jídelny.

 

Školky mají školní vzdělávací program (ŠVP), který nese název „Barevné kamínky“. Má pět vzdělávacích oblastí:

 • Dítě a jeho tělo
 • Dítě a jeho psychika
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět

                       

Každý vzdělávací program je sestaven z 10 tematických bloků s motivačními názvy, např. Kdo přišel do školy, Těšíme se na Ježíška, Objevujeme svět kolem nás, Co už umím.

 

Ve školkách probíhá také výuka anglického jazyka.

Ve školkách mimo dětí s českou příslušností jsou i dvě děti ze Slovenska, jedno dítě z Ruska, šest dětí z Ukrajiny a jedno dítě z Vietnamu.

 

I pedagogičtí pracovníci se musí vzdělávat a navštěvují různé semináře, např.:

 • Poskytnutí první pomoci
 • Dívej se, tvoř a povídej
 • Jóga s dětmi
 • Řemesla a povolání – hudba
 • předškoláci v MŠ

 

Školní aktivity – MŠ Letců

V únoru pořádala MŠ Karneval, na kterém se nejen děti, ale i pedagogové proměnili v různé pohádkové a nadpřirozené bytosti, které si pochutnávali na dobrotách, které napekly maminky a babičky.

Jarní jarmark „Spolu dětem“ je charitativní akce, která děti učí ohleduplnosti, toleranci dobrosrdečnosti a laskavosti. Děti ve všech třídách vyráběly se svými učitelkami výrobky, které bylo možné zakoupit, a přispět tak na nákup didaktických pomůcek MŠ Holečkova pro sluchově postižené děti. Ceny za výrobky byly dobrovolné a MŠ Holečkova bylo věnováno 40 000,-Kč.

 

MŠ Letců připravila pro děti, které půjdou po prázdninách do školy závěrečnou besídku. Děti na konci dostaly knihy s věnováním, fotografie a medaile. Na zahradě byl připravený táborák, kde se zpívalo, hrálo na kytaru a opékaly se buřty. Celý program skončil v podvečerních hodinách.

 

Sluneční paprsky provázely děti z předškolních tříd Sluníčka a Kytičky celým výletem do podzimního lesa, kam se vypravily 16. září 2015. Jejich cílem byl les za Starou Boleslaví. Házely šiškami, povídaly si o houbách a postavily pro lesní skřítky a zvířátka domečky. Po výletě je ve školce čekal vydatný oběd. Třída Motýlků měla strašidelný týden. Povídali si o čarodějnicích, duchovi a o Bílé paní a vše skončilo ve vydařenou „Bubudiskotékou“. 

 

Třídy Sluníčka a Kytičky se již podruhé setkaly s MŠ Čakovice. Tentokrát se setkání konalo v rámci halloweenských oslav. Během setkání se bavili nejen děti, ale i dospělí a všichni se shodli, že toto setkání není zdaleka poslední.

 

MŠ Letců slavila v tomto roce 55. výročí otevření školky. Dne 26. září 2015 si návštěvníci mohli v prostorách MŠ prohlédnout historii školy ve fotografiích, dobové hračky a oblečení.

 

Školní aktivity – MŠ Albrechtická

Děti ze školky se vydaly na exkurzi do Srubu v Centrálním parku. V prvním patře si prohlédly klubovnu skautů. Prohlédly si odznaky a totemy, ale nejvíce je zaujal lapač zlých snů.

 

Tak jako každý rok na jaře se děti loučily se zimou. Celý dopolední slavností program si děti užily na zahradě. Průvodem za zpěvu písně „Už Morena leží a zubama škeří“ vyprovodily Morenu, kterou zapálily. Dětem se opravdu podařilo paní Zimu zahnat, protože celý den svítilo a hřálo sluníčko.

 

V pondělí 15. června nastal slavnostní den, kdy se mateřská školka loučila s nejstaršími dětmi, které půjdou po prázdninách do školy. Děti s rodiči se sešli na zahradě školky, kde celým odpolednem provázeli Inka Rybářová a pan „Rybička“. Slavnost vyvrcholila pasováním dětí na školáky. Díky rodičům bylo i bohaté občerstvení, na kterém si všichni pochutnali.

 

Také děti z MŠ Albrechtická si pro oslavu 885. výročí od první zmínky o Kbelích připravily své vystoupení. Třída Žirafek pečlivě nacvičovala pohybové vyjádření na hudbu Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře zvanou Mateřinky. Velký úspěch děti měly s tancem ke skladbě Mamma Mia od skupiny ABBA.

 

Koncem října se na zahradě školky pořádala slavnost „Skřítek Podzimníček“. Děti zábavným dopolednem provázeli různí skřítci – Mlhovníček, Kaštanovníček a Šikovníček, které dětem zadávali různé úkoly.

 

Na podzim třída Včeliček jela na koloběžkách na výlet do letňanského lesoparku, předškoláci navštívili ZOO a IQ park, další třída Berušek jela na celodenní výlet na Staré Hrady a třída Kuřátek se vypravila do ctěnického parku pozorovat podzimní přírodu.

 

Ve středu 4. listopadu se sešly děti z celé školky na zahradě, kde probíhala první Michaelská slavnost – pohádkové dobrodružství s drakem. Kdy si vyzkoušely střílet z luku, podbíhat lano nebo vylézt na pohyblivý žebřík. Všem se slavnost moc líbila.

 

 

Kulturní rodinné centrum CoByDup

 

Také Kulturní rodinné centrum CoByDup připravuje pro malé děti spoustu kroužků a různých zájmových činností, ale také přednášky a semináře pro dospělé, o kterých každým rokem informuje ředitelka klubu Lenka Maršálková.

 

Již pět let pořádá KRC CoByDup semináře nejen s rodinnou, ale i právní a finanční tématikou. Dalším rokem pokračuje projekt za podpory MPSV pod názvem „Co dělat, když …?“. Letošní novinkou je rozšíření rodinných seminářů o tematickou řadu pod souhrnným názvem Prevence. V interaktivních seminářích určených pro rodiče a děti ve věku 2 – 6 let, budou témata jako Umění odmítat, Každý není teta a strýc nebo Co mi hrozí ve virtuálním světě. Během přednášek je zajištěno hlídání dětí ve vedlejší místnosti. Symbolické vstupné je 50,- Kč. 

 

Od ledna roku 2015 se KRC CoByDup zařadil se svou Atletickou přípravkou do databáze Českého atletického svazu. Stali se součástí projektu Atletické přípravky a školky. Patronkou je oštěpařka Barbora Špotáková. Cílem přípravek není vychovat budoucí atlety, ale to, aby se děti naučily pravidelnému a zdravému pohybu.

 

Kroužky a kurzy otevřené v KRC CoByDup otevřené od září 2015:

 

Přípravka do školky – Ježkův klubík

 

Rodiče s dětmi

 • Hudebka-YAMAHA
 • Poznáváme svět
 • Cvičení batolat
 • Mimi klub
 • Cvičení děti

 

Děti (bez doprovodu rodičů)

 • Dětský atletický klub
 • Kouzelná keramika
 • Pohádková angličtina
 • Veselá jóga
 • Muzikálová přípravka
 • Hudební studio Čmelda
 • Pěvecký sbor Ježeček
 • Dramaticko - hudební kroužek

 

Dospělí (bez dětí)

 • Power jóga
 • Jóga pro ženy – ženský kruh
 • Angličtina pro každého
 • Cvičení Fitmami

Dětské kurzy jsou rozdělené podle věku dítěte od čtyř měsíců do osmi let.           

 

Před Velikonoci vystoupilo pro děti i jejich rodiče Divadélko Romaneto s velikonoční pohádkou „Jak pan Slepička a paní Slepičková malovali vajíčka. Všichni si pohádku užili.

 

V dubnu proběhl v Lidovém domě již tradiční jarní Bazárek dětského oblečení, kde mohly maminky oblečení nejen prodat, ale i koupit. MČ Praha 19 umožňuje kulturnímu centru akce v Lidovém domě konat zdarma, za což jí patří poděkování.

Již po sedmé mohly děti přespat v KRC CoByDup a zažít dobrodružství. Děti byly „vyzbrojené“ potápěčskou výbavou a šnorchly a ponořily se do podmořského světa. Naučily se, jak se dorozumívají potápěči, hledaly mušle a podvodní živočichy. Unavené se odebraly ke spánku, ale ještě si poslechly pohádku na dobrou noc. Ráno po snídani ještě nalezly láhev s depeší od trosečníka, který uvízl na opuštěném ostrově.

 

V červnu byl v Centrálním parku pro děti závod kol a koloběžek.

 

V sobotu 27. června 2015 se KRC CoByDup za podpory MČ P19 rozloučilo se školním rokem v prostorách Lidového domu a jeho okolí. Kromě bohatého programu, pohádky v podání divadla DAMM, vystoupení Ferdy a dalších či diskotéky, mohly děti plnit úkoly, za které byly sladce odměněny. Rozdalo se 100 zmrzlin, kubíků (pití pro děti).

 

Od července pořádalo kulturní centrum čtyři týdny příměstský tábor Letní ježkův klubík v prostorách KRC CoByDup a dva přídavné týdny v prostorách MŠ Chaberáček  v Dolních Chabrech – Praha 8. Téma příměstských táborů bylo následovné:

 1. týden - Čtvero ročník období (pro děti ve věku 3 – 5 let)
 2. týden – Letní hrátky se zvířátky (3 – 5 let)
 3. týden - Svátky, zvyky a tradice (5 – 8 let)
 4. týden – Oči, uši, pusa, nos aneb hravé smysly (3 – 5 let)

 

V MŠ v Chabrech:

 1. týden – Cestou necestou (3 – 5 let)
 2. týden – Z pohádky do pohádky (3 – 5 let)

O tábory je mezi rodiči velký zájem.

 

Mateřská školka a jesličky Činelky

 

Je to soukromá školka s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy. Školka nabízí nadstandardní citlivou péči v rodinném prostředí o děti již od 15 měsíců věku. Školka se nachází v Mladějovské ulici čp. 358. O děti se starají Mgr. Kamila Krajíčková, registrovaná zdravotní sestra, vystudovala Filozofickou fakultu UK v oboru Sociální pedagogika a Mgr. Adéla Semecká, vystudovaná učitelka výtvarné kultury na ZČU v Plzni.

 

Rodinný klub Mašinka

 

RK Mašinka je rodinný klub, který nabízí celodenní program pro děti od 15 měsíců. Je umístěn v areálu kostela v MČ Praha 19 a byl nově otevřen v únoru roku 2015 po bývalém klubu Sluníčko. Velkou předností klubu je prostorná herna a vlastní zahrada. Vedoucí klubu je Kateřina Gebauerová.  Klub pořádá pro děti sportovní dny, Noční jízdy s Mašinkou, kdy si děti hrají, poslouchají pohádky a přespí v klubu. Děti mohou chodit do výtvarného a pohybového kroužku.

 

Sport

 

TJ Sokol Kbely. V současné době je ve Kbelích jeden mužský tým atletiky. Pod hlavičkou TJ Sokola Kbely může startovat na závodech pořádaných Atletickým svazem – přespolní běhy, maratony apod. V roce 2015 bylo přihlášeno 20 atletů do celé sezony. Kontaktní osobou je Ondřej Šedivý.

 

Dalším oddílem Sokola je pozemní hokej. Má oddíly seniorů, starších žáků, mladších žáků, přípravku, benjamínky a kroužek pozemního hokeje při ZŠ. Předsedou oddílu je Václav Podskalský, organizační pracovník Ing. Jiří Kačmařík.

Předsedkyní oddílu stolního tenisu je Eva Bartoňová, místopředseda Vladimír Svoboda. Mimo běžných turnajů pořádají také Vánoční turnaj pro obě skupiny A a B.

 

Oddíl všestrannosti zahrnuje cvičení dětí, žen a zdravotní cvičení. Cvičitelky se od minulého roku nezměnily.

 

Dalším sportovním klubem ve Kbelích je fotbalový Spartak Kbely z.s. Na hřišti Spartaku Kbely hřiště Václava Sajfrta hrají a trénují týmy mužů A a B, mladší dorost, starší žáci, mladší žáci, starší přípravka, mladší přípravka a předpřípravka. Vedoucím klubu je Michal Odvárka. V období listopad – březen, kdy nemohou být venku, trénují v tělocvičně ZŠ Kbely, tělocvičně Sokolovny Kbely, tělocvičně ZŠ Fryčovická Letňany a tělocvičně ZŠ Satalice.

 

Také fotbalový klub A. F. C. Spartak Kbely začal trénovat na celou sezonu. Trénují dvě mužstva dospělých. Účastní se, a sami pořádají různé zápasy a turnaje.

 

Ve Kbelích žije šermíř Pavel Pitra, který má 26 let a již získal 2. místo na Světovém poháru ve Vancouveru, byl 3. na Velké ceně v Budapešti a je 12. nejlepším šermířem na světě. Od mala se mu líbili Tři mušketýři a chtěl se stát jedním z nich. Místo historického šermu začal v jedenácti letech se sportovním šermem, u kterého zůstal dosud.

 

Ve kbelské tělocvičně u Lidového domu „Spejbl Gym Praha“ trénuje český boxer Tomáš Špičák. Narodil se v Budapešti, ale většinu života prožil v Praze. Na 24. ročníku mezinárodního turnaje Memoriál Julia Tormy, který se konal v říjnu 2015 v Praze, získal krásné druhé místo. Turnaje se zúčastnilo osm evropských států.

 

Mezi MČ Praha 19 - Kbely a MČ Praha – Vinoř vzniká nový sportovní a rekreační areál Golf Vinoř. Projektantem hřiště je významný golfový architekt Jonathan Gaunt. Má za sebou řadu realizací hřišť v různých zemích světa. Na ploše bude možnost hraní golfu pro veřejnost, bude zde klubový dům s restaurací a dětským hřištěm. Součástí projektu je také výsadba dřevin s úkryty pro zvěř, vybudování vodních ploch a mokřadních ploch. Je také plánováno vybudování pěšin v okolí areálu a cyklostezky. V zimním období může být golfové hřiště využíváno pro běžecké dráhy.

 

Radnice MČ Praha 19 nově vybudovala venkovní tréninkový park – pouliční cvičení  STREET WORKOUT. Cvičiště je umístěno v horní části Centrálního parku pod bytovými domy. Jde o cvičení výhradně venku pomocí různých cviků – kalisteniky, v překladu to znamená cvičení s vlastní tělesnou vahou. Je určeno pro mládež od 13 let. Tím radnice přispěla k dalšímu pozitivnímu vyžití naší mládeže. Další podobné zařízení se plánuje v oblasti Pod Nouzovem.

 

Palestra Kbelská desítka se uskutečnila v sobotu 7. března 2015. Závod pořádala Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA za podpory MČ Praha 19 a dalších partnerů. Trať hlavního závodu 10 km i doplňkového závodu 5 km je vedena v okolí městských částí Kbely a Satalice s cílem v Centrálním parku. Hlavní závod na 10 km běželo 1 700 účastníků. Startovné činilo 350,- Kč. V Centrálním parku proběhly také dětské závody a doprovodný program.

 

Čtvrtý ročník KNAUF Pahorek MTB jehož pořadatelem je Kbely Cycling Team ve spolupráci s firmou Knauf, MČ P18 a MČ P19 se jel v sobotu 8. května 2015 v Lesoparku Letňany. Trať pro dospělé měřila 25,5 km a vedla kopcovitým i rovným terénem parku. Děti měly trať zkrácenou a zjednodušenou. MTB je zkratka z anglického „mountain biking“ a označuje druh jízdy na horském kole.

 

Cyklokrosový závod se jel 22. listopadu 2015 v Centrálním parku a Semčické ulici.

 

V sobotu 24. ledna 2015 opustil řady fotbalistů výborný člověk pan PhDr. Miroslav Blahout. Zemřel ve věku 84 let.

 

Dne 17. dubna 2015 náhle zemřel uprostřed aktivního života ve věku 85 let pan Zdeněk Šedivý, který se věnoval sportu ve Kbelích, a to basketbalu a atletice v TJ Sokol Kbely.

 

Za týden po něm zemřel jeho bratr profesor Václav Šedivý, který se v mládí rovněž aktivně věnoval sportu ve Kbelích.

 

 

 

 

 

Zájmové spolky

 

Nízkoprahové centrum aktivit Městské části Praha 19 - NCA

Nízkoprahové centrum se nachází v jedné části Lidového domu s vchodem z Bakovské ulice.  Je zde několik kroužků. Klub Jehlička, Klub malé kopané, Šachový klub, Žurnalistický klub, Střelecký klub a paintball, Klub přátel filmu, Klub finanční gramotnosti, Stiga hokej klub, Fotografický klub, klub her jako jsou Dáma, Šipky a Stolní tenis.

 

Mezi významné patří šachisté. Na pěkném sedmém místě mezi šestnácti týmy pražských základních škol skončilo družstvo I. stupně Základní školy Kbely ve školním kole Mistrovství ČR školních týmů v šachu pro školní rok 2014/2015. Kbelská šachová reprezentace do poloviny únory 2015 na Přeboru Prahy vyhrála všech čest zápasů. Dařilo se jim i v dalších zápasech. Oddíl usiluje hlavně o mladé šachisty v dětském věku, kteří by byli pokračovateli současných šachistů. Do soutěží v sezoně 2015/2016 nastoupí již tři týmy A – B – C. Turnaj 17. listopadu se konal v NCA již pošestnácté. Turnaje se zúčastnilo 34 hráčů z 16 oddílů. Z domácích hráčů se nejlépe dařilo Ladislavu Zámorskému, který obsadil pěkné 6. místo.

 

Také Klub Jehlička láká stále víc zájemkyň. Vznikl v loňském roce pod vedením Anny Domnosilové.  Dívky se učí různé techniky šití, vyšívání, korálkování  a zdobení.

 

Klub finanční gramotnosti učí zacházet s penězi podle sedmi zlatých pravidel řízení financí. Ta říkají, jak a v jakém pořadí své osobní finance spravovat a teoretická pravidla se při setkání v klubu trénují. Lektorka Ing. Irena Šlajerová dětem vysvětluje jak dosáhnout finanční nezávislosti.

 

Dalším kroužkem je Fotografický klub. Členové klubu se učí fotografovat lidi, přírodu, architekturu i zvířata. Vedoucím klubu je pan Petr Váňa a snaží se, aby focení šlo dětem co nejlépe. Fotografie členů klubu prezentují na facebooku.

 

NCA zůstává otevřeno i o prázdninách. Je k dispozici ping-pong, Stigma hokej, šachy, deskové a stolní hry.

 

Na konec října připravil kbelský Stigma hokej klub turnaj s účastí předních českých hráčů.

 

V sobotu 5. prosince se v prostorách NCA uskutečnil turnaj ve hře Tabu. Jedná se o hru, která prověřuje schopnost hráčů popisovat a vysvětlovat pojmy.

 

Další prosincovou akcí byl turnaj ve stolním tenise.

 

Poslední akcí před vánočními svátky bylo „Vánoční kouzlení“. Zájemci zdobili perníčky, vyráběli trička technikou Decoupage a také originální vánoční přání.

 

 

Skaut S.S.V.

Organizace (správněji spolek) Skaut – S.S.V. Skauti a skautky Vpřed, dle Foglarova časopisu má dvě odnože – pěšáky a vodáky. V současnosti má spolek 56 členů. Předškoláky Bobříky, mladší skauty – Vlčata a Žabičky, starší skauty – Skauty a Skautky. Vodní skauti vydávají časopis Maják a pěšáci zase časopis Vpřed. Společně pořádají mnoho akcí.

Např. Skautský den (úklid Centrálního parku), Kuličkiádu, Zborovský závod, Oslavy Dne osvobození, Vzpomínka v Lidicích, Čištění studánky, Den válečných veteránů, Oslavy vzniku republiky, Sbírka pro děti z dětského domova v Dolních Počernicích a na závěr roku opět přivezli Betlémské světlo. 

 

Při Skautském dnu uklízeli v Centrálním parku a po 90 minutách naplnili 15 pytlů různého odpadu.

 

První jarní přenocování pod indiánskými stany se uskutečnilo hned v březnu.

 

Ve dnech 5. - 8. května uspořádali ve své klubovně pro veřejnost výstavu k 70. výročí pražského povstání. Dne 5. května stáli u pomníku obětem 2. světové války, kde se pokládají věnce.

 

I letos se skauti vydali do Plzně připomenout si již 70. výročí osvobození.

 

V červnu si skauti připomněli v Lidicích smutné 73. výročí od vyvraždění jejich občanů a následné vyhlazení.

 

Snaží se také zdokonalovat okolí klubovny vyřezáváním plastik, orla, vlka, anděla a dalších.

 

Koncem června podnikli výpravu se staršími členy oddílu do Českosaského Švýcarska.

 

Každým rokem se scházejí u pomníčku mistra Jana Husa v Sojovické ulici a v listopadu na kbelském hřbitově u pamětní desky obětem 1. světové války.

 

Před Vánoci 22. prosince předávali skauti všem zájemcům betlémské světlo v přízemí vánočně vyzdobené radnice úřadu.

 

MČ Praha 19 podporuje i finančně činnost skautů ve Kbelích. Dík patří za podporu také Sboru dobrovolných hasičů ve Kbelích.

 

 

Junák – český skaut, středisko Athabaska Praha z.s.

Skautské oddíly ve Kbelích mají velkou tradici, která sahá až do třicátých let minulého století. V době 2. světové války byl skaut zakázán. Po válce jeho činnost pokračovala do roku 1948, kdy byl opět zakázán. V roce 1968 vzniklo středisko s názvem Maják, jehož členem byl i učitel kbelské školy Vladimír Rubeš. Pak byl opět zakázán. Při jeho opětovném obnovení v roce 1990 byla obnovena i činnost kbelských oddílů, u které stál opět Vladimír Rubeš. Vznikla nová organizace Český junák – svaz skautů a skautek, která slaví v letošním roce 25 let od svého obnovení. Od 1. dubna 2015 změnila zastřešující organizace svůj název. Po sto letech se vrátili k původnímu názvu „Junák – český skaut.“

 

Děti se opravdu nenudí.

V sobotu 15. ledna se děti z oddílu benjamínků s rodiči vydaly na orientační výlet po Kbelích, který se jim moc líbil. Schází se v klubovně, kde začali etapovou hru věnovanou lidským smyslům. Děti (jde o děti od čtyř do osmi let) na každé schůzce formou her testují svůj zrak, sluch, čich i hmat. Chodí na různé procházky, starší skautky se účastní Květinového dne (prodávají žluté kytičky při Českém dnu proti rakovině jako partneři Ligy proti rakovině c. z.).

 

Již potřetí vyrazil oddíl rodinného skautingu Poljana na oblíbené tábořiště kbelských junáků poblíž Police nad Metují. Děti si mimo jiné vyzkoušely jízdu na koních střelbu z luku, prošly noční stezkou odvahy, podívaly se na kroužkování ptáků.

 

Pro děti z oddílu benjamínků a jejich sourozence byl připraven na poslední srpnový týden příměstský tábor. Rodiče ráno děti přivedli a navečer zase vyzvedli. Děti se vydaly na Vyšehrad, Karlův most, procházely se po Praze, ale také po klánovickém lese. Poslední noc přenocovaly v klubovně, oběd si uvařily v kotlíku a večer společně s rodiči poseděly u táboráku.

 

Výstavu betlémů uskutečněnou ve spolupráci se kbelskou radnicí mohli obdivovat návštěvníci v prosinci ve skautské klubovně v Bakovské ulici. Bylo vystaveno 91 betlémů dřevěných, papírových, voskových, sádrových, keramických a jeden byl i perníkový.

 

Cestička, spolek

Spolek organizoval v roce 2015 pro děti od 3 do 6 let Lesní klub a Montessori klub. Pidicestička byla pro rodiče s dětmi do 3 let. Montessori dílny navštěvovali rodiče s dětmi, kterým bylo od 1,5 do 3 let a předškolní děti od 5 do 6 let. Přírodní skupina byla pro děti od 6 let. Spolek organizuje také letní příměstské tábory pro děti od 3 do 7 let. MČ P 19 podporuje činnost Cestičky.

 

Sbor dobrovolných hasičů

Kbelští hasiči nechybí na žádných akcí pořádaných v Centrálním parku. Zúčastnili se také 22. ročníku soutěže o putovní pohár zasloužilých členů v Hříměždicích. Za vzornou spolupráci získali krásný pohár. Členskou základnu tvoří 47 dospělých členů a 19 mladých hasičů.

 

Smutná událost potkala i hasiče. Dne 23. dubna 2015 zemřel po delší těžké nemoci ve věku 59 let pan Jaroslav Šulc, který několik let působil jako aktivní hasič ve Sboru dobrovolných hasičů Kbely.

 

R ů z n é

 

Zlatý erb – je soutěž o nejlepší webové stránky a služby měst a obcí. Ve dvanáctém ročníku krajského kola hl. m. Praha uspěla v sekci nejlepší elektronická služba i naše Kbelská TV. Získala krásné druhé místo.

 

Kbely TV oslavila v letošním roce 2015 první výročí od počátku vysílání. Původně vznikla z žurnalistického kroužku fungujícího pod Nízkoprahovým centrem aktivit MČ P 19. Reportáží bylo málo, ale postupně se z Kbely TV stal informační kanál. Přibyli noví externí pracovníci. To, že si Kbely TV našla své diváky, potvrzují nejlépe čísla. Každou reportáž si pustí na internetu zhruba 240 lidí. Některá reportáž má i kolem 1 000 diváků. Kolektiv pod vedením pana Jana Spilky se snaží naplňovat motto „Kbely sobě“.

 

Je to již také deset let co vychází v současné moderní podobě, kterou mu dává redakční rada ve složení: Pavel Žďárský, Ing. Vladimír Olmr, Ivana Šestáková, Jindřich Petrnoušek a JUDr. Josef Nykles, dvouměsíčník MČ Praha 19 – KBELÁK, který je pokračovatelem kbelského „Zpravodaje“, jehož první číslo vyšlo v únoru roku 1973.

 

Mimo Kbely TV a Kbeláku jsou občané Kbel informováni o různých událostech prostřednictvím tzv. SMS Infokanálu. Každý občan se může mobilem zaregistrovat na příslušné telefonní číslo a pak mu již do mobilu chodí všechny užitečné zprávy zaslané radnicí. Tak jsou lidé informováni např. o extrémech v počasí, dopravních omezeních, ztracených zvířatech nebo připravovaných akcí.

 

I ve Kbelích se bohužel vyskytují 3 bezdomovci, které pravidelně monitoruje pracovník sociálního odboru na pozici ochrana zaměstnanců, pan Ondřej Šťastný. Většinou se schází na lavičkách u rybníka. Pro jednoho se stal rybník osudným, 17. října byl nalezen v rybníce utopený.

V listopadu roku 2015 byla na ÚMČ již oficiálně zřízena funkce pracovníka prevence sociálně patologických jevů, kterou vykonává pan Ondřej Šťastný. Má na starosti dohled nad bezdomovectvím, podílí se na prevenci kriminality a provádí dohled nad dodržováním čistoty a veřejného pořádku v rámci správního obvodu MČ Praha 19 (tzv. streetworker). Pan Šťastný je absolventem několika kurzů sebeobrany a získal osvědčení jako Instruktor sebeobrany II. třídy.

 

Je to již také pět let, co byl ve Kbelích otevřen a vysvěcen tunel pod tratí, který spojuje Centrální park a lesopark.

Přehledová informace o činnosti MP na Praze 19 za rok 2015

 

Na území Prahy 19 jsou ze strany městské policie zřízeny tři okrsky městské policie pro jednotlivé městské části, tedy Kbely, Vinoř a Satalice. Společně jsou potom zařazeny pod obvodní ředitelství OŘ MP Praha 9. Strážníci zařazeni do těchto okrsků samostatně zajišťují plnění úkolů městské policie a komunikaci s příslušnými úřady městských částí. Strážníci začínají službu vždy na okrskové služebně ve Kbelích v Tauferově ulici. V průběhu dne mají okrskáři z Vinoře a ze Satalic k dispozici zázemí na služebnách zřízených přímo v těchto okrscích. Práci okrskářů koordinuje vedoucí okrsků pro Prahu 19.

 

V současné době zajišťuje městská policie na Praze 19 výkon služby těmito silami a prostředky:

Městská část Praha Kbely – okrsková stanice Kbely ul. Tauferova

Prostředky k zajištění výkonu služby:

1x osobní automobil Škoda – zajišťuje pro Prahu 19 výjezdy na linku 156

1x motocykl Honda

Strážníci jsou do výkonu služby standardně vybaveni záchranářským batohem pro poskytnutí první pomoci včetně defibrilátoru, komunikačními prostředky a dalšími pomůckami nezbytnými k úspěšnému provedení zásahu nebo zákroku a také k dokumentaci zajištěných přestupků.

Ve Kbelích trvale slouží celkem devět strážníků, z toho osm strážníků je zařazeno v nepřetržitém výkonu služby (dva strážníci na denní a dva strážníci na noční směnu) a jeden jen formou pochůzek v průběhu denních směn. Výkon služby probíhá u motorizovaných hlídek tzv. kombinovanou formou s důrazem na pochůzkovou službu. Na okrskové služebně ve Kbelích je umístěna také kancelář vedoucího okrsků pro Prahu 19.

 

Městská část Praha Vinoř – okrsková služebna Vinoř ul. Bohdanečská

Prostředky k zajištění výkonu služby: 1x motocykl Honda.

Ve Vinoři slouží dva strážníci v průběhu denních směn. V době nepřítomnosti vinořského okrskáře a v průběhu nočních směn zajišťuje hlídkovou službu a úkoly v okrsku Vinoř kombinovaná hlídka z okrsku Kbely.

 

Městská část Praha Satalice – okrsková služebna Satalice ul. K Cihelně

Prostředky k zajištění výkonu služby: 2x motocykl Honda

V Satalicích slouží obdobně jako ve Vinoři dva strážníci v průběhu denních směn.

 

V podmínkách MČ Praha Kbely se strážníci soustředili především na tyto úkoly:

Zajišťovali dohled u přechodů pro chodce blízko ZŠ Albrechtická v Semilské ulici a na křižovatce Toužimské a Pelnářovy ulice v době, kdy děti chodí do školy. V rámci celoměstského projektu „ŠKOLNÍ POLICIE“ dohlíželi u ZŠ Albrechtická a jejím okolí v čase od 12:00 do 13:30 hodin. Pravidelně kontrolovali rovněž Centrální park v Žacléřské ulici, v okolí rybníčku a altánku. Průběžně hlídkovali v celé městské části v zájmu minimalizace znečišťování veřejného prostranství a poškozování veřejně prospěšných zařízení. Zaměřili se i na prevenci negativní činnosti mládeže na veřejnosti (například konzumování alkoholických nápojů apod.), na činnost závadových osob a na problematiku pejskařů. Kontrolovali také hřbitov v Semilské ulici s cílem zamezit krádežím, vandalismu, znečišťování a venčení psů v jeho areálu. Zejména v noční době kontrolovali okolí restaurací a barů na území Kbel, aby zabránili vandalismu a rušení nočního klidu. Z hlediska správného parkování a dodržování místní úpravy provozu vozidel na území Kbel dohlíželi hlavně na problematická místa.

 

Při plnění svých úkolů městská policie úzce spolupracovala s vedením radnice a při řešení zjištěných přestupků s příslušnými odbory MČ. Při zajištění společných bezpečnostních opatření a v případě zjištění trestné činnosti potom s policií ČR, většinou s MO PČR Čakovice. Sportovní, kulturní a společenské akce městská policie zajišťuje ve spolupráci s pracovníky MČ, ale i s pořadatelskými subjekty, jako např. s mateřským centrem CoByDup.

 

Veřejný pořádek

V průběhu roku 2015 bylo na Praze 19 v problematice veřejného pořádku a ostatních souvisejících přestupků zjištěno celkem 457 přestupků. Dále 29 přestupků proti majetku (drobné krádeže).

 

Doprava

V roce 2015 řešili strážníci celkem 964 přestupků porušení zákazu vjezdu, dále 308 přestupků stání vozidla na chodníku, 782 přestupků stání v zákazu zastavení, v 58 případech neoprávněné blokování parkoviště pro invalidy a další přestupky, kterých se dopustili řidiči nebo chodci.

Celkem bylo na Praze 19 zjištěno v oblasti dopravy 3 421 přestupků.

 

Ke dni 1. září 2015 byl na pozici vedoucího okrsků pro Prahu 19 zařazen strážník Ing. Jan Měchura, který vystřídal strážníka Antonína Adámka.

 

Historie

 

Rovněž v letošním roce se scházeli zájemci o Letopisecká setkání. Setkání bylo celkem deset. Nescházíme se o prázdninách v červenci a srpnu. V lednu to bylo již 29. od prvního setkání v roce 2012.

 

Téma jednotlivých setkání byla následující:

 1. LS - 5. ledna - Spolky ve Kbelích
 2. LS - 2. února - Ve Kbelích žili a pracovali
 3. LS - 2. března - Kbely v letech 1945 – 55
 4. LS - 30. března - Kbely v letech 1945 – 55, pokračování
 5. LS - 4. května - Historie podniků PAL a Leteckých opraven
 6. LS - 1. června - Kbely na fotografiích
 7. LS - 7. září - Kbely v letech 1955 – 65
 8. LS - 5. října - Kbely v letech 1965 – 75
 9. LS - 2. listopadu - Kbely v letech 1975 – 85
 10. LS - 7. prosince - Vánoce a vánoční zvyky

 

Zápisy jsou součástí přílohy zápisu do kroniky za rok 2015. Rovněž zápisy z Komise pro kroniku a historii jsou součástí přílohy zápisu do kroniky za rok 2015.

 

Od občanů stále získáváme mnoho fotografického materiálu, který skenujeme a zařazujeme podle jednotlivých námětů.

 

Také v tomto roce pokračovalo umísťování informačních tabulí do míst, kde kdysi stávaly kapličky poutní Svaté cesty. Na území Kbel stávalo celkem osm kapliček. Celkem máme již tři informační tabule.

 

 

Zapsala Ivana Engelová, kronikářka Kbel

Městská část Praha 19

 • IČO: 00231304
 • Datová schránka : ji9buvp
 • Email: podatelna@kbely.mepnet.cz
 • Ústředna: 284 08 08 11
 • Email: info@kbely.mepnet.cz
© Copyright 2017 . Všechna práva vyhrazena ÚMČ Praha 19 Praha 19

Search