Kronika obce

ZÁPIS  DO  KRONIKY  ZA  ROK  2014

 

Volby roku 2014

 

Tento rok se nesl v duchu voleb. Na jaře to byly volby do Evropského parlamentu a na podzim pak volby do zastupitelstev obcí spolu s prvním kolem voleb do Senátu Parlamentu ČR a za týden následovalo druhé kolo voleb do Senátu.

 

Volby do Evropského parlamentu

 

Rozhodnutím prezidenta republiky Miloše Zemana ze dne 13. února 2014 byly na pátek 23. května a sobotu 24. května 2014 vyhlášeny volby do Evropského parlamentu pro volební období 2014 až 2019.

 

Naše Městská část Praha 19 měla ve volebních seznamech zapsáno 4.759 voličů v 6 volebních okrscích. Účast byla pouhých 28,14% a voličům bylo vydáno 1 339 obálek, odevzdán do uren byl stejný počet a platných hlasů bylo 1 325. Takto se hlasovalo ve Kbelích.

Z 30 stran uvádím sedm stran s nejvyššími počty hlasů:

 • Koalice TOP 09 a STAN 316 hlasů
 • ANO 2011                            212 hlasů
 • ČSSD 132 hlasů
 • ODS 119 hlasů
 • Strana svobodných občanů 114 hlasů
 • KSČM 111 hlasů
 • Česká pirátská strana   93 hlasů

 

Volby do Evropského parlamentu probíhaly v celé Evropské unii.

V České republice získaly nejvíce hlasů tyto strany:

 • ANO 16,13%
 • TOP 09 + STAN 15,95%
 • ČSSD 14,17%
 • KSČM 10,98%
 • KDU-ČSL   9,95%
 • ODS   7,67%
 • Svobodní   5,24%

 

Volby do obecních zastupitelstev tzv. komunální volby

 

V hlavním městě Praze, jejíž je naše městská část součástí, se konají ve stejném termínu vždy volby do Zastupitelstva Městské části Praha 19 a rovněž probíhají volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy, neboť Praha je jedna obec a i volba do Zastupitelstva hl. m. Prahy (ZHMP) se řídí zákonem o volbách do obecních zastupitelstev oproti jiným krajským městům. Volební období je čtyřleté, tedy na roky 2014 – 2018.

 

Volby do Zastupitelstva MČ Praha 19

Do volebního klání do 15 členného zastupitelstva se přihlásilo 8 volebních stran. Oproti minulým volbám se účastnily dva nové subjekty, a to Sdružení nezávislých kandidátů Kbely náš domov a hnutí ANO 2011. Prvně jmenované sdružení vyslalo své zástupce z nově vniklého spolku Kbely náš domov, který založili na počátku roku 2014 převážně bývalí členové sdružení ODS ve Kbelích spolu s dalšími podporovateli a jejich mottem je péče o všestranný rozvoj MČ Praha 19 a potřeby jejich obyvatel. Hnutí ANO 2011 vzniklo v roce 2013 před parlamentními volbami a v jejich řadách jsou převážně podnikatelé.

Volby se konaly 10. a 11. října 2014 a zapsaných voličů bylo 4.799, když tentokrát měly Kbely účast 54,87%, která patřila k těm vysokým. Pořadí stran je následující:

 

 • SNK Kbely náš domov 48,58%
 • SNK Kbely 18,96%
 • ANO             9,33%
 • TOP 09 6,93%
 • ODS             5,00%
 • KDU-ČSL             3,88%
 • KSČM             3,86%
 • ČSSD             3,45%

 

V komunálních volbách v říjnu 2014 získalo v Městské části Praha 19 nejvíce hlasů Sdružení nezávislých kandidátů Kbely náš domov, když druhé obsadilo jako minule také sdružení nezávislých kandidátů SNK Kbely.

Na prvním zasedání 5.11.2014 zvolilo zastupitelstvo ze svých řad pětičlennou radu, včetně starosty a dvou zástupců starosty. Patnáctičlenné zastupitelstvo je složeno následovně:

9 mandátů: SNK Kbely náš domov

3 mandáty: Sdružení nezávislých kandidátů Kbely

1 mandát:   ANO 2011

1 mandát:   ODS

1 mandát:   TOP 09

Volební strany, které nepřekročily 5% hranici, nezískaly žádný mandát.

Do vedení radnice zastupitelé zvolili:

Starosta: Pavel Žďárský

Zástupce starosty: Ing. Vladimír Olmr

Zástupce starosty: Ivana Šestáková

Členové rady: Jindřich Petrnoušek (všichni SNK KND), Mgr. Jan Hazlbauer (SNKK)

Další členové zastupitelstva: Ing. Radek Petráň, Petr Blažek Bc., Leoš Biskup,

                                               Ing. Jana Bezemková, Ing. Miroslav Šimek, (všichni SNK KND)

Mgr. Rastislav Švec, Mgr. Jarmila Stejskalová (všichni SNKK),

Milan Antoš (ODS),

Bohuslav Dubanský (ANO 2011),

                                               Ing. Mgr. Milan Oubram (TOP 09).

 

Volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy

Jak již bylo uvedeno, ve stejném termínu se konaly i volby do „velkého“ Zastupitelstva hl. m. Prahy, a pokud je nám známo, za Kbely kandidoval pouze Pavel Žďárský za Hnutí pro Prahu. S ohledem na počet volebních subjektů, kterých bylo 31, z nichž každý mohl nominovat 65 kandidátů, byla konkurence obrovská a mandát nezískal, i když kbelští voliči jej podpořili v 16,39%.

Po sečtení všech pražských volebních okrsků, byly výsledky následující:

Zastupitelstvo hl. m. Prahy

-           ANO                                       22,08%

-           TOP 09                                   20,07%

-           ŠZ+KDU-ČSL+STAN           11,21%

-           ODS                                       10,97%

-           ČSSD                                     10,43%

-           KSČM                                      5,91%

-           Piráti                                         5,31%

Celopražská volební účast byla 37,72%. Ve Kbelích to bylo jinak, do pražského zastupitelstva volilo 53,87% voličů.

 

Volby do Senátu Parlamentu ČR

 

Volby do Senátu Parlamentu ČR byly stanoveny na dny 10. a 11. října 2014, a pokud není zvolen kandidát v prvním kole, koná se za týden kolo druhé.

 

Senát je horní komorou Parlamentu České republiky. Má 81 členů, kteří mají šestiletý mandát. Každé dva roky se konají doplňovací volby, při nichž se volí třetina senátorů. V letošních volbách nejvíce křesel získali kandidáti, kteří byli nominováni za ČSSD, ODS, KDU-ČSL, TOP 09 + STAN a ANO 2011. Nejpočetnější skupinou senátorů jsou osobnosti bez politické příslušnosti navržené politickou stranou. V našem volebním obvodě č. 24 probíhaly volby ve dvou kolech, neboť 10. a 11. října nevzešel senátor s nadpoloviční většinou hlasů a do druhého kola s nejvyšším počtem hlasů postoupili Ing. Zuzana Baudyšová a Mgr. Tomáš Kladívko, který svůj mandát obhájil již dvakrát. Tentokrát zvítězila paní Baudyšová a stala se senátorkou pro náš volební obvod do roku 2020.

 

A nyní další události, které se mi během celého roku podařily sepsat.

 

Počasí

 

První sníh napadl ve Kbelích až 22. ledna 2014, ale již 3. března se teplota vyšplhala na 20 stupňů. Přišla také odpoledne první jarní bouřka a večer se ještě blýskalo a bouřilo. Po velkých vedrech nezvyklých na červen, kdy teplota 8. června až 10. června 2014 dosahovala až 35°C, se postupně ochlazovalo a 14. června  bylo odpoledne jen 16 stupňů. Ten den hl. m. Praha pořádala tzv. 11. Muzejní noc, kdy jsou volnému vstupu otevřeny vybraná muzea a galerie, a nad letištěm se při akrobacii letadel snesl déšť a na východě se ukázala krásná velká duha. Zastavení provozu tramvají v Praze způsobila 2. prosince velká námraza. Byla ochromená vlaková doprava i po celé České republice.  Z neděle 28. prosince na pondělí 29. prosince 2014 napadl první sníh letošní zimy a začalo mrznout.              

                                                               

Hospodářské poměry

 

Rada městské části předložila na zasedání zastupitelstva MČ návrh rozpočtu s objemem příjmů ve výši 87.154 tis. Kč, výdajů ve výši 86.900 tis. Kč, dále návrh plánu výnosů a nákladů zdaňované činnosti, a to ve výši výnosů 48.050 tis. Kč a nákladů ve výši 32.300 tis. Kč a převodem hospodářského výsledku do rozpočtu ve výši 51.305 tis. Kč (8 305 tis. Kč bude nahrazeno dotací na výkon státní správy po schválení zákona o státním rozpočtu).

 

Do příjmů jsou zahrnuty tyto položky:

dotace od HMP                                                            26 914 000,- Kč

příjmy z vlastní činnosti                                                   430 000,- Kč

daňové příjmy                                                                8 505 000,- Kč

převod ze zdaňované činnosti-náhrada dotace ze SR   8 305 000,- Kč

převod ze zdaňované činnosti na výdaje rozpočtu      43 000 000,- Kč

 

            příjmy celkem                                                87. 154. 000,- Kč

 

Výdaje:

investiční výdaje                                                          28. 450. 000,- Kč

neinvestiční výdaje                                                      58. 450. 000,- Kč

                             

            výdaje celkem                                                 86. 900. 000,- Kč

 

Plánované investiční výdaje byly do rozpočtu zahrnuty následovně: 1 000 tis. Kč na projekt knihovny, 24 000 tis. Kč na novou budovu ZŠ, 1 500 tis. Kč na srub v parku, 950 tis. Kč na zametací vůz a vůz na odvoz kontejnerů, 300 tis. Kč na herní a cvičící prvky, 200 tis. Kč na značení a projektové dokumentace cyklotras a 500 tis. Kč na investiční výdaje pro výkon státní správy a samosprávy.                                                 

 

Zastupitelstvo MČ Praha 19 rozhodlo svým usnesením, stejně jako v minulých letech, podporovat zájmová sdružení a kluby přidělením finanční podpory.

 

Přehled příjemců veřejné finanční podpory pro rok 2014:

 

Název organizace              Účel                                                                                Částka v Kč

ATVS Palestra                   28. ročník Palestra Kbelská 10                                         10 000

Klub Kvítek                       Paradrezura - jezdecký výcvik handicapované osoby                 15 000

KRC CoByDup                 Provoz Kulturního a rodinného centra                                       150 000

TJ Sokol Kbely                  Podpora sportu                                                                           160 000

Junák                                 Celoroční činnost rodinného skautského odd.                                      

                                           Poljana Kbely                                                                              15 000

CAMERATA                     Čakovický festival sborového zpěvu                                             2 000

CAMERATA                     Výjezd pěveckého sboru do Francie                                              5 000

CAMERATA                     Soustředění DPS Kamarádi-Jizerské hory                                     5 000

CAMERATA                     Adventní koncert v kostele sv. Alžběty                                         4 000

Quantio expert, s.r.o.         Mentor-Byznys pro malé podnikatele ze Kbel                20 000

Cestička                             Komunitní vzděl. předškolní a školní klub                                100 000

OS Prima den                    Dětský divadelní soubor Kbellywood                                         60 000

Skaut – S.S.V.                    Celoroční činnost skautů                                                              60 000

Cycling team                     Závod horských kol Letňansko-kbelský                                   

                                           pahorek 3. ročník                                                                         40 000

SK Kbely                           SK Kbely o. s. - podpora kbelského sportu                               200 000 

FCH Neratovice                Poskytování soc. služeb pro občany Kbel                                   50 000

Moto Klub                         Podpora činnosti klubu Kbelských Divočáků                             10 000

Spejbl Gym o.s.                 Výuka bojových umění ve Kbelích                                             30 000

Model Klub Kbely            RC modely-pronájem dráhy                                                        10 000         

Gaudium Cantorum           Celoroční provoz                                                                           6 000                                                                                                                                                                                                                                              

Spol. organizace                Úhrada služeb, energií v prostorách MČ P19                  48 000

 

CELKEM VFP na rok 2014                                                                                1 000 000

 

V lednu MČ převzala zametací vůz, který projíždí ulicemi Kbel dle určeného harmonogramu a dle klimatických podmínek. Na jeho pořízení se podařilo MČ Praha 19 získat dotaci z EU v rámci programu životního prostředí.

 

Kbelští hasiči dostali od MČ Praha 19 člun, který byl pořízen z rozpočtu městské části. Člun si převzali na své výroční schůzi 18. ledna 2014.

 

MČ obdržela na základě žádosti o grant v programu J5, který vypisuje hl. m. Praha pro poskytovatele sociálních služeb, dotaci 118.500,- Kč. Do programu J5 se přihlašují správní obvody, na jejichž území jsou provozovány sociální služby registrovanými poskytovateli. V našem případě to znamená, že nahlížíme i na potřeby Vinoře a Satalic a spolupracujeme při projednávání rozdělování dotace. 

 

Jako každým rokem, tak i na rok 2014 je připraven harmonogram na odvoz bioodpadu a mobilního svozu nebezpečného odpadu.

 

Na mnoha místech městské části jsou rozestavěny kontejnery na tříděný odpad, jako je papír, sklo, plast, elektroodpad, nápojové kartony, které v rámci poplatku za odpad zajišťuje svozem hl. m. Praha, popř. Pražské služby. Nově byly umístěny také sběrné nádoby na textil, který zajišťuje fy Koutecký s. r. o.

 

Poslední zastupitelstvo v roce se sešlo 17. prosince 2014 a hlavním bodem bylo schválení rozpočtového provizoria na první čtvrtletí roku 2015. Důvodem provizoria je absence státního rozpočtu a tím i rozpočtu hlavního města Prahy.

 

Kbely mají svojí internetovou televizi. Radnice spustila projekt místního informačního kanálu prostřednictvím internetu a najdeme ji na adrese www.kbely.tv. Reportáže připravují kbelští mladí studenti, Jan Spilka, který má i praxi z České televize, ve spolupráci s Adamem Augustinem. Jejich záběr často přesahuje hranice Kbel, přesto dění v naší MČ je stěžejní náplní KBELYTV.

 

 

Výstavba

 

Projekt na výstavbu multifunkční budovy knihovny, která by měla stát místo staré požární zbrojnice vedle Lidového domu je připraven. Na stavbu bylo již vydáno stavební povolení. Realizace byla však odložena na pozdější dobu, protože prioritou MČ se stala stavba nové základní školy.

 

Multifunkční srub

 

V Centrálním parku byla na jaře dokončena stavba multifunkčního srubu, která začala v loňském roce. Dřevostavba krásně zapadá do prostoru tohoto parku. Prvotní určitou inspirací byly  Gočárovy dřevěné domky, které kdysi stávaly na kbelském letišti. Domky na letišti již nestojí, dva z nich byly umístěny do pražské ZOO a po povodních zrestaurovány a rekonstruovány. Dne 30. dubna si mohli občané dřevostavbu poprvé prohlédnout. Většina návštěvníků ocenila styl srubu, který do parku dobře zapadá. Jeho stavba stála kolem tří milionu korun. Dne 1. září zde zahájila svůj provoz nekuřácká restaurace „Zastávku u srubu“, kterou vede paní Eva Haniaková. Je v ní příjemné posezení s krásnou vyhlídkou do parku. Celé první patro srubu využívá oddíl Skautů S. S. V. pro svou činnost. Skauti si klubovnu krásně vyzdobili a občas je využívána i pro další kulturní akce. Podařilo se i zrealizovat záměr veřejných WC jako samostatnou stavbu ve stejném stylu vedle srubu a jsou provozovány pro návštěvníky parku během akcí.

Objekt srubu je elektronicky zabezpečen a nepřetržitě monitorován kamerovým systémem, který je připojen na pult centrální ochrany Městské policie.

 

Dne 1. října se otevřel na konci Jilemnické ulice směrem na Ctěnice nový sběrný dvůr. Podle druhu odpadu je určen zdarma pro občany s trvalým bydlištěm ve Kbelích a ve Vinoři, nebezpečné složky mohou dávat do sběrného dvora všichni občané s trvalým bydlištěm v hl. m. Praze. Všichni se musí prokázat platným občanským průkazem.

 

Kbely jsou první městskou částí v Praze, která začala systematicky podporovat cyklodopravu již od roku 2005. Nyní byly dokončeny cyklotrasy Kbely-Kyje a Kbely-Hloubětín. Připravují se projekty na propojení s dalšími okolními městskými částmi.

 

MČ Praha 19 přesvědčila hl. m. Prahu, že překřížení Lesoparku Letňany dvouproudou silnicí není dobrý nápad. Na základě nově zpracované dokumentace s jinou variantou a se souhlasem vedení Letňan se propojovací komunikace, která měla navazovat na ulici Polaneckého, povede v jiné trase. Jednání se zástupci Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) nebylo jednoduché, ale předložené dokumenty byly nakonec akceptovány a nová komunikace bude vedena v ose současné Toužimské ulice. 

 

Doprava

 

Do Kbel jezdí autobusy čísla 185, 201, 202, 259, 269, 302, 375, 376, 378 a vlakové spoje S a jejich trasa je stejná jako v roce 2013.

 

 

Zdravotní a sociální poměry

 

Po celý rok se scházeli kbelští senioři při různých akcích. Aktivně pracuje Svaz tělesně postižených (STP) pod vedením paní Jitky Pelikánové a Klub seniorů pod vedením paní Zdeňky Ježkové.

 

Městská část se od roku 2012 za podpory radnice a pana starosty Žďárského věnuje všem možným prospěšným aktivitám pro seniory od kultury po sportovní kurzy aj. Také přispívá nemalou peněžní částkou na všechny výlety i pobyty, které pořádají Klub seniorů i Svaz tělesně postižených.

 

Aktivity seniorů a invalidů v DS Mladoboleslavská:

úterý – Klub aktivních balonků

středa – schází se Klub seniorů a Klub invalidů (1x za 14 dní)

čtvrtek – mají obyvatelé DS ergoterapii

 

Nepravidelně se ve společenské místnosti promítají historické fotografie s výkladem (zajišťuje senior p. Bauer).

 

Senioři si mohou mimo klub zapůjčit rehabilitační pomůcky, jako jsou gymnastické míče, masážní balonky, rehabilitační podložky, hůlky na nordic walking.

 

V rámci ergoterapie si skupinka seniorek z DS Mladoboleslavská vzala na starost péči o rostlinstvo jak venkovních okrasných květin, tak i květin v budově. Odbor životního prostředí poskytl možnost výhodného nákupu květin a dekorací i na dušičkovou výzdobu.

             

V lednu navštívily seniory v jejich klubu děti z mateřské školy Albrechtická z oddělení Včeliček, které babičkám i dědečkům přišly zazpívat a potěšily je krásnými kreslenými obrázky, na kterých si dávaly záležet.

 

Senioři ze Svazu tělesně postižených se scházeli v klubovně v DS Mladoboleslavská 20. Na každé setkání je připraven program vzdělávací i zábavný. Zájemci o kulturu se zúčastnili v měsíci březnu dvakrát divadelního představení v divadle U Valšů.

V březnu u příležitosti MDŽ se uskutečnilo setkání se zástupci MČ Praha 19. Všechny ženy obdržely kytičku a písemné přání.

 

Na jaře byli senioři STP na rekondičním pobytu v Poděbradech a na podzim v Doksech u Máchova jezera. Přijeli velmi spokojeni.

 

Rovněž senioři z Klubu seniorů pořádají různé výlety a pobyty. Byli na krásném i poučném výletě ve Znojmě, na relaxačním pobytu v Českém ráji a také na dvouhodinové projížďce lodí po Vltavě včetně muziky a občerstvení. Všude se jim moc líbilo. Rovněž navštívili mnohá divadelní představení v Hudebním divadle Karlíně, v Rokoku nebo Národním divadle.

 

Senioři se účastní i akcí pořádaných v Centrálním parku nebo Lidovém domě. Můžeme jmenovat např. Maškarní ples, Pálení čarodějnic, Velikonoční jarmark, Psí den, Den dětí nebo Posvícení.

 

Senioři měli možnost zdarma konzultace u kbelské autoškoly p. Kopejtka a seznámit se s novými předpisy a praktickými zkušenostmi ohledně pravidel řízení motorových vozidel.

 

V listopadu byl v zasedací místnosti DS Mladoboleslavská koncert – Cigánské melodie od Antonína Dvořáka v podání operní pěvkyně Markéty Dvořákové.

 

V prosinci se konala v LD výroční schůze Klubu STP s občerstvením a muzikou. S akcí vypomohli někteří zaměstnanci úřadu a radnice finančně zabezpečila technické zajištění.

 

Dne 14. prosince se konalo rovněž v LD vánoční posezení a výroční schůze Klubu invalidů pro Prahu 9, které se zúčastnilo asi 250 lidí z řad členů klubu STP a pozvaných seniorů. Zástupci kbelského úřadu zajistili celé technické zázemí, muzikanty, operní pěvce, tanečníky i malou školičku Čmelda s krásným vystoupením dětí.

 

O svých schůzkách, výletech i pobytech si oba kluby vedou svoje kroniky.

 

Pro opuštěné imobilní seniory v DS i po Kbelích zajišťuje zaměstnanec úřadu pan Jiří Jukl pravidelné nákupy.

 

Velký zájem mezi seniory byl o chodítka, která pro ně zakoupila MČ Praha 19. Je to pomůcka, o kterou se mohou při chůzi opřít, posadit se a uložit i menší nákup. Chodítka jsou zapůjčována zdarma. Nejprve bylo zakoupeno 20 ks a je zájem o další.

 

Rovněž v tomto roce se zúčastnili kbelští senioři „Seniorády 2014“, která se tentokrát konala ve Vinoři v areálu Ctěnického zámku 19. září 2014. Kbely reprezentovalo 14 seniorů. Soutěžní disciplíny byly ruské kuželky, házení kroužků, petanque, nordic walking slalom, vědomostní kvíz a střelba z malorážky. Počasí všem účastníkům přálo, bylo příjemné projít se po zámeckém parku a také si prohlédnout výstavu na zámku. Kbelský tým se umístil ze sedmi zúčastněných městských částí na krásném třetím místě.

Senioři jsou potěšeni řadou kulturních akcí, které se pro ně pořádají a jejich podněty a poznatky jsou přenášeny do práce ÚMČ či jednání Rady MČ P19.

 

A nyní něco o zdravotním středisku.

 

Na Zdravotním středisku ve Kbelích, Železnobrodská čp. 764 ordinují tito lékaři:

 

MUDr. Petr Bouzek                         – všeobecný praktický lékař pro dospělé

MUDr. Yvonne Kolanová                – všeobecná praktická lékařka pro dospělé

zdravotní sestry                               – Marie Ševčíková a Zdeňka Rybínová

 

MUDr. Robert Jatel                         – ORL (ušní-nosní-krční)

 

MUDr. Jiřina Anýžová                    – praktická lékařka pro dospělé

zdravotní sestra                                – Rita Veseláková

 

MUDr. Emílie Vávrová                   – praktická lékařka pro dospělé

zdravotní sestra                                – Jarka Zborníková

 

MUDr. Roman Zhguta                     – privátní stomatologická ordinace

zdravotní sestra                                – Helena Hradilová

 

MUDr. Jaroslav Brabenec               – gynekologická ordinace

zdravotní sestra                                – Iva Brabencová

 

Jana Švambergová

a Bc. Kateřina Moravcová               – rehabilitace

 

MUDr. Jana Vacková                       – praktická lékařka pro děti a dorost

zdravotní sestra                                – Šárka Haisová

 

MUDr. Věra Derflová                     – kožní ordinace

MUDr. Tomáš Vido                         – oční ordinace

Bc. Jitka Runčíková                         – optika Kbely

 

Pohotovost Prosek má ordinační hodiny pro dospělé ve všední dny 19:00 – 06:00 a o víkendech a svátcích od 19:00 posledního pracovního dne do 06:00 prvního pracovního dne. Pro děti a dorost zajišťuje pohotovost Fakultní nemocnice Bulovka Praha 8 ve stejném rozsahu jako pohotovost Prosek.

 

Spolky

 

V letošním roce slaví Kulturní a rodinné centrum CoByDup již pět let svého trvání. Původní název byl Mateřské centrum CoByDup. Je to nezisková dobrovolná organizace, která vznikla z iniciativy kbelských maminek. Sídlo má spolek v prostorách vedle Lidového domu. Koordinátorkou centra je Lenka Baťková. Dobrý ohlas má projekt „Co dělat, když…?“

Již dva roky v rámci projektu pomáhá rodinná poradna nacházet odpovědi na otázky z oblasti rodinných vztahů. V loňském roce se poradna rozšířila ještě o rodinné finance. Centrum pořádá i různé kroužky a kurzy pro rodiče i děti.

 

Přípravka do školky – Ježkův klubík

 

Rodiče s dětmi: Hudebka – YAMAHA

                          Mimi klub

                          Cvičení dětí

 

Děti (bez doprovodu rodičů): Dětský atletický klub

                                                Kouzelná keramika

                                                Pohádková angličtina

                                                Jóga pro děti

                                                Dramaticko-hudební kroužek

                                                Všestranný pohybový kroužek pro předškoláky

 

Dospělí (bez dětí): Jóga pro dospělé

                               Gravit jóga

                               Jóga pro ženy

                               Angličtina

 

Za svoji spoluúčast a činnost při založení centra převzala k oslavě 5. výročí z rukou pana starosty tehdejší ředitelka Ing. Alena Hradilová čestnou medailí 2. stupně MČ Praha 19 jako výraz jejího ocenění.

 

Mimo tyto kroužky a kurzy pořádá Kulturní a rodinné centrum akce v Centrálním parku jako např. Masopust, v klubovně centra prožily děti Ježkovu noc na téma „Noc plná pokladů“. Rodinné centrum organizuje také pro děti v létě prázdninový příměstský tábor.

 

Děti z 15. rodinného oddílu Junák Kbely na začátku roku navštívily vlašimskou para ZOO, záchrannou stanici pro volně žijící a zraněné živočichy a v lese v Miškovicích se ve večerní akci dozvěděly něco o sovách.

Česká společnost ornitologická a Junák Kbely 15. rodinný oddíl Poljana pozvaly všechny na Vítání ptačího zpěvu na čtvrtek 8. května. V následujícím týdnu 14. května se konal již 18. ročník zvaný „Květinový den“, celonárodní sbírky Český den proti rakovině. V tento den skauti oddílu Poljana prodávali po Kbelích žluté kytičky na podporu boje proti rakovině.

 

Junák, rodinný oddíl Poljana, představil v prosinci již podruhé ve své klubovně v Bakovské ulici několik desítek betlémů. S nápadem přišla vedoucí oddílu Katka Škořepová, protože její tatínek již léta betlémy vyrábí. Betlémy byly papírové, keramické, ze skla, dřevěné, slaměné, marcipánové i perníkové. Bylo to krásné předvánoční pohlazení na duši.

 

V sobotu 22. března se v hasičské zbrojnici Sboru dobrovolných hasičů MČ Ďáblice konala soutěž dorostu „Zimní pohár v uzlování“, které se zúčastnil i zástupce kbelských Soptíků při Sboru dobrovolných hasičů Kbely, statečný Jan Horáček. Po urputném boji se mu podařilo vybojovat 1. místo z 34 soutěžících a získal titul „Mistr Prahy 2014“.

 

Dne 26. dubna se v Centrálním parku uskutečnilo vzpomínkové odpoledne Československé legie 1914-2014, které pro občany připravili Skauti S.S.V., MČ Praha 19, Klub vojenské historie 28. říjen a Klub vojenské historie 43. pěší pluk Brno.

Dětem z oddílu Skaut - S.S.V. se podařilo vyrobit z kmene lípy krásný totem, který zdobí prostranství před novým srubem. Skauti pořádají mnoho akcí, které si zapisují do své kroniky.

Skauti přivezli Betlémské světlo, které před Štědrým dnem zájemcům rozdávali v krásně vyzdobeném přízemí radnice.

 

Také v divadelním spolku Prima den děti zvládají pod vedením Barbory Maryskové a Markéty Kilingerové své role v různých pohádkách výborně. V divadelním sálku ve staré požární zbrojnici vedle Lidového domu je odměňují diváci velkým potleskem. Děti se v sálku scházejí každé úterý.

 

Na Štědrý den uspořádal skautský oddíl Poljana akci – Vánoce pro zvířátka, při které ozdobí stromy pamlsky určenými pro zvířátka a zahrají a zazpívají koledy. 

 

 

Škola

 

Mateřská škola

 

Ve dnech 3. a 4. března proběhly zápisy dětí do Mateřských škol Kbely pro školní rok 2014/2015. Pro přijetí dětí byla stanovena následující kritéria a pravidla, resp. pořadí přijetí:

 • dítě předškolního věku s trvalým bydlištěm ve Kbelích s celodenní docházkou;
 • děti od tří let s trvalým bydlištěm ve Kbelích s celodenní docházkou;
 • mimokbelské děti, které dovrší k 31.8. daného roku tří let a jejich rodiče pracují ve Kbelích;
 • ostatní děti od tří let.

Do MŠ podalo přihlášku celkem 142 dětí, přijato bylo nových 113 dětí.

 

Školné je stanoveno na 475,- Kč měsíčně při celodenní docházce.

Stravné je 700,- Kč pro dítě do 7 let a 740,- Kč pro děti již sedmileté rovněž měsíčně.

 

Každá z mateřských škol má 6 oddělení a 12 učitelek. Po celý rok obě školky navštěvují divadelní společnosti, cirkusoví umělci a hudebníci. Děti jezdí na výlety i do divadel a líbí se jim školky v přírodě. Ve školkách jsou i různé kroužky, např.: plavání, angličtina, jóga, hra na flétnu, keramika a tanec. Děti chodí na návštěvu do Domu seniorů, kde zpívají nebo nosí vlastnoručně nakreslené obrázky. Senioři se na děti vždy moc těší. 

 

Ve školkách se pořádají i různé akce.

 

Od roku 2012 pořádá MŠ Letců jarní Jarmarky pod heslem „Spolu dětem“ a jejich výtěžek je věnován různým institucím. V letošním roce byly peníze poslány zrakově postiženým dětem, Škole Jaroslava Ježka. K dětem do školky zavítalo Divadlo z pytlíčku a potěšilo je pohádkou „Jak na obra“.

 

V listopadu děti z MŠ Albrechtická navštívily Divadlo u Hasičů. Děti v krásném slavnostním oblečení nadšeně sledovaly postavičky ze známého Čtyřlístku. Do MŠ zavítaly v prosinci Barborky. Prošly všemi třídami a všem hodným dětem daly oříšek. 5. prosince přišel do školy Mikuláš s čerty a andělem. Vzhledem k tomu, že všechny děti byly hodné, nikoho si neodnesli.

 

Ke konci roku byl vypsán konkurz na novou ředitelku nebo ředitele Mateřských škol Kbely. Bylo přihlášeno 8 zájemkyň. Konkurzní řízení proběhne v lednu roku 2015.

 

Ve Kbelích je i soukromá mateřská škola Činelky. Činelky je rodinná miniškolka pro děti od 15 měsíců. Sídlí v rodinném domě Mladějovská čp. 358/33. Vedoucí je Mgr. Kamila Krajíčková. Děti si nosí obědy z domova nebo jsou zajišťovány ve školce. Děti, které ve školce spí, si musí přinést prostěradlo, polštářek i dečku. Při celodenní návštěvě zaplatí rodiče za dítě 7.900,- Kč za měsíc.

 

 

Základní škola

 

V únoru se konaly zápisy dětí do prvních tříd ZŠ pro školní rok 2014/2015. K zápisu přišlo 140 dětí. Ve škole jsou čtyři první třídy, čtyři druhé třídy, tři třetí třídy, tři čtvrté třídy a po dvou třídách od páté do deváté třídy.

V týdnu před zápisem uspořádala škola Den otevřených dveří. Přivítání prvňáčků a jejich rodičů proběhlo ve školní jídelně, kde se dozvěděli základní informace o škole. Další cesta vedla do učeben, kde se každá prezentovala jinou činností. Manuální zručnost si mohli vyzkoušet v pracovně fyziky a chemie. Projít si mohli knihovnu, pracovnu esteticko-výchovných předmětů, počítačovou a jazykovou učebnu. V dějepisné pracovně na návštěvníky čekali žáci v dobových kostýmech a krátkým programem. Předškoláci měli k dispozici na proběhnutí i tělocvičnu. Paní učitelky prvních tříd musely odpovídat na mnoho dotazů rodičů hlavně o výuce pedagogiky Montessori či možné výuky podle metody Začít spolu. Program byl ukončen v gymnastickém sále, kde se ještě diskutovalo.

 

Při základní škole vznikl Spolek rodičů a přátel školy (SRPŠ). Jeho hlavním posláním je pomáhat škole např. žádostmi o různé dotační programy a granty. Spolek chce být mostem mezi školou a rodiči a zřizovatelem MČ P19. V současné době má 60 členů, zástupců rodičů z mnohých tříd školy.

 

Děti se během školního roku zúčastňovaly řady akcí, např. exkurze na letiště Praha – Kbely, různých výletů, návštěv divadelních představení, zámků, výstav, muzeí, literárních programů, besed se spisovateli, škol v přírodě, odborné expedice, projektových dnů a sportovních aktivit.

 

Ke konci roku 2014 uspořádala škola Vánoční jarmark ve školní jídelně, kde žáci prodávali vlastnoručně vyrobené předměty. Výtěžek z akce šel na potřeby školy.

 

Krásné bylo vystoupení žáků ZŠ na již II. ročníku programu nazvaném Vánoční hvězdy, které uspořádali v Lidovém domě 16. prosince. Večerem provázela dvojice žáků z deváté třídy. Některé třídy vystoupily s vlastním programem, byly zde ukázky ze školních kroužků hry na flétničky, karate, tanec, školní pěvecký sbor a prezentace volnočasových aktivit. I tentokrát byly děti úžasné a jejich vystoupení odměňována potleskem.

 

Kroužky ve škole:

 

Keramika                                – lektorka Eva Jiskrová (4. a 5. třídu)

                                               – lektorka Klára Havrdová (1. - 3. třída)

Malování na kameny              – lektorka Jarmila Vohánková

Výroba šperků                        – lektorka Radka Kudrnová

Hra na flétnu                          – lektorka Eva Koutníková

Hra na kytaru                         – lektorka Jarka Reiserová

Divadelní kroužek                  – lektorky Stanislava Svítilová a Martina Loulová

Florbal                                    – lektor Martin Korenčík

Pozemní hokej                       – lektor Petr Doubek

Taneční kroužek                     – lektorka Simona Polmová

Moderní tance                        – lektorka Šárka Hladíková

Karate                                     – lektor Josef Zvěřina

In-lina bruslení                       – lektor Tomáš Herout

Informatika                            – lektorka Veronika Fenclová

Přírodovědný kroužek            – lektor Mgr. Rastislav Švec

Angličtina                              – lektor Petr Blažek

Němčina                                 – lektorka Ivana Vladyková

Historický seminář                 – lektorka Marie Nováková

Vaření                                     – lektorka Marcela Schneiberková

 

Potřeba nové budovy školy

 

Nárůstem bytové výstavby se postupně zvyšoval počet obyvatel a tím také dětí. Po vypracování demografické studie v roce 2012, která svými ukazateli jasně deklarovala až dvojnásobný nárůst žáků, bylo patrné, že současná základní škola nebude dostačující. Zvažovaly se různé alternativy. Nejprve se uvažovalo o budově měšťanské školy ve Slovačíkově ulici, kde je v současné době Akademie tělovýchovy a sportu PALESTRA, ale to se ukázalo jako nevyhovující a příliš nákladné. Přestavba bývalé hospodářské budovy jeslí naproti základní škole nebyla také to pravé z důvodu malé kapacity. Proto se přistoupilo na rozhodnutí,  že nejlepším řešení bude stavba úplně nové školy na hřišti vedle současné ZŠ. Jednalo se i s ředitelem Leteckých opraven ohledně odkupu pozemků a pan architekt začal pracovat na studii nové budovy. Jednoduché nebylo sehnat na novou školu peníze, ale vedení MČ, hlavně panu starostovi, se to po dlouhých vyjednáváních podařilo. Zhotovitelem stavby se po výběru stal Geosan Group a.s. se společností Syner s.r.o.. Tato škola bude ve Kbelích v pořadí již čtvrtá. První budova obecné školy (dnes je upravena na Dům seniorů, Mladoboleslavská čp. 20) byla otevřena v roce 1892. Druhá budova měšťanské školy (dnes tam sídlí VOŠ PALESTRA, Slovačíkova čp. 40) je z roku 1932.  V další, již třetí budově (současné Základní škole Albrechtická čp. 732) začalo vyučování v roce 1961.               

            

Před zahájením stavby probíhal v místech archeologický výzkum pod vedením Bc. Adama Smoly. Těchto výzkumů se zúčastnili i žáci 6. tříd s vyučující Marií Novákovou. Našly se různé zvířecí kosti, kamenné artefakty, ale také i dno zoomorfní nádoby a úlomky keramiky. Po těchto průzkumech mohla začít stavba samotné školy, s šibeničním termínem dokončení červen roku 2015.

 

Sport

 

Ve Kbelích působí oddíl bojového umění pod vedením Ondřeje Hutníka, který je profesionálním bojovníkem K1 a Muay thai. Do tělocvičny vedle Lidového domu si chodí zacvičit nejen kbelští, ale i zájemci o toto cvičení z Letňan, Čakovic, Vinoře a Satalic. Ve Kbelích jsou již šest let.

 

Nízkoprahové centrum aktivit MČ Praha 19 - Klub dětí a mládeže COOLKBELY je otevřeno každý den. Pro děti jsou připraveny následující kluby: Klub Jehlička – zde se naučí ruční šití, šití na stroji i ruční vyšívání, lektorka Anna Domnosilová, Šachový klub – lektor Ing. Josef Kabát, Žurnalistický klub – kde zkouší psát povídky nebo  práci novináře, lektorka MgA. Michaela Brojírová, Střelecký klub a paintball – lektor Marek Linovský, Klub přátel filmu – Mgr. Martin Hrubčík, MBA, Klub finanční gramotnosti – vše o penězích, porozumět financím, lektorka Ing. Irena Šlajerová, Stiga hokey klub – je stolní hokej, lektor Adam Zielinský, Fotografický klub – lektor Petr Váňa.

Nově jsou otevřené: sebeobrana, pétanque, kriket a tvořivá dílnička.

Přes prázdniny byl u NCA dokončen nový venkovní prostor pro malé akce a aktivity.

 

V sobotu 1. března 2014 se konal již 28. ročník běžeckého závodu Palestra Kbelská 10, kterého se zúčastnilo 1 500 závodníků z řad dětí i dospělých. Mottem dětských závodníků bylo „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“. V kategorii mužů byl favoritem závodník Vít Pavliska z klubu AC Slovan Liberec, který také v běhu na 10 km vyhrál. V kategorii žen na 10 km vyhrála Kateřina Krieglová z ASK Elna Počerady.

 

V Lesoparku Letňany se konal dne 16. června již 3. ročník závodu horských kol pod názvem Letňansko-kbelský pahorek, jehož pořadatelem bylo kbelské sdružení cyklistů Cycling team Sokol Kbely za podpory firmy Knauf a MČ Praha 19. Závod je zařazen do seriálu Unie amatérských cyklistů a zúčastnilo se ho na 87 dospělých závodníků, kteří měli trať dlouhou 25,5 km, a 62 dětí, které měly trať kratší. V cíli na každého závodníka čekalo občerstvení, které připravila firma Globus. Místní oddíl cyklistů získal medaile téměř ve všech kategoriích.

 

V červnu bylo v Centrálním parku podél chodníku pod tratí dokončeno zabudování a kompletace cvičebních strojů, které byly okamžitě kbelskými občany využívány.

 

Na stadionu Spartaku Kbely se 23. června konalo ukončení fotbalové sezony 2013-2014. Na hřišti bylo veselo, utkala se jednotlivá mužstva Dráčat, Malých Draků, Draků, Lvíčat, mladších žáků proti rodičům a rodinným příslušníkům. Nechyběly různé soutěže a na závěr táborák s opékáním buřtů.

 

SK Kbely pořádá pro předškoláky florbal pod vedením Jana Hazlbauera a fotbal pro chlapce narozené v letech 2004 – 2009 vede Tomáš Haniak.

 

Kultura

 

I letos bylo pro občany Kbel, a nejen pro ně, připraveno mnoho kulturních a sportovních akcí v Centrálním parku, Lidovém domě, ale i v knihovně.

 

Leden

V lednu se uskutečnil v Lidovém domě Ples sportovců. O skvělou atmosféru se postarala hudební skupina Patex. Hlavní cenou půlnoční tomboly se stala prasečí hlava. Sportovci se výborně bavili až do rána. Nezapomnělo se ani na děti, pro které byl téhož den odpoledne připraven Dětský ples sportovců, který si děti, za přispění představitele SK Kbely Tomáše Haniaka, moderovaly samy a moc se jim to povedlo.

 

Únor

 

Hned první únorovou sobotu uspořádalo myslivecké sdružení Obrok prof. Julia Komárka taneční zábavu „Poslední leč“. K výborné náladě přispěla kapela PM Band z Havlíčkova Brodu. Firma Ketter se svým vedoucím Radkem Černým, který zábavu také konferoval, připravila zvěřinové speciality a podílela se také na uspořádání bohaté tomboly. Myslivci tím ukončili loveckou sezonu a došlo i na celoroční zhodnocení.

 

Děti se vyřádily na Dětském karnevalu 8. února, který každoročně pořádá kbelská radnice, tentokrát pod názvem „Když se chceš smát, tak pojď si hrát“. Druhé sobotní únorové odpoledne si užila spousta dětí, rodičů i prarodičů karnevalové setkání v Lidovém domě ve Kbelích. Sešlo se zde mnoho rozličných skřítků, princezen, berušek, elfů i roztomilých zvířátek a dalších nápaditých kostýmů, z nichž bylo jen velmi těžké vybrat ty nejzajímavější masky. Odměny pro děti byly buď krásně nazdobené pohádkové domácí dorty, nebo mnoho dalších sladkostí, hraček, ale také zdravá červená jablíčka. Programem celou dobu provázely moderátorky divadla Prima den, takže nescházel tanec, zpívání, legrácky, bublinová show a barevné scénky.

 

Dne 14. února v sále Lidového domu uspořádala kbelská radnice tradiční Reprezentační ples MČ Praha 19. Šustily dlouhé dámské róby, nalévalo se šampaňské na přivítání všech návštěvníků, příjemnou atmosféru dokresloval sál krásně vyzdobený květinami. Příjemně hrála plesová muzika Brand New Band spolu s profesionálním předtančením a dance show po půlnoci, to vše protkalo slavnostní atmosféru celého večera. Po bohaté tombole zpestřila bujarou zábavu oldies diskotéka. Velký dík patří všem, kteří se podíleli na přípravách a aktivní pomoci přímo na akci, ale také všem štědrým sponzorům.

 

V sobotu odpoledne 15. února ožil Centrální park Masopustem. Každou celou hodinu probíhal vstup na dané téma „Cirkus“ doplněný o písničky, soutěže a pohybové hry nejen pro děti. Návštěvníky čekaly i výtvarné dílny a další atrakce. Na místě nechyběla ani domácí zabijačka pana Radka Černého, koláče, perníky a mnoho dalších dobrot. Rodiče s dětmi si na akci vyráběli masopustní masku nebo dekoraci, a tak na závěr proběhla volba krále a královny včetně ocenění nejlepších dětských masek. Pak už se vydal masopustní průvod určenou trasou ke Kulturnímu a rodinnému centru CoByDup, které bylo hlavním pořadatelem akce Masopust, kde proběhl její závěr s malým občerstvením pro děti.

 

Březen

 

V březnu se v Lidovém domě hrálo a veselilo na tradičním Hasičském bálu.

 

Duben

 

Mnoho návštěvníků se přišlo 12. dubna rozloučit se zimou na Velikonoční jarmark v parku tzv. utopení Morany. Na akci nechyběly dobroty, muzika nebo tvořivé dílničky pro děti. Celou akcí provázely členky divadla Prima den a děti z mateřské školy a základní školy hrály krásné jarní písničky na zobcové flétny. Vyvrcholením bylo vynesení Morany a přivítání jara. Akce se velmi vydařila.

 

Posledního dubna přišlo mnoho lidí na akci Pálení čarodějnic, na které si mohli poprvé prohlédnout nově budovaný srub. Tento nejtajemnější – mystický svátek – byl protkán tematickými soutěžemi pro děti, zábavným čarodějnickým programem pro celou rodinu. Převlečené tanečnice skupiny Ambrosie v pravidelných vstupech tančily své rituální tance spolu s dětmi. Za nejdůmyslnější masky čarodějů a čarodějnic byly děti odměněny zajímavými odměnami přímo panem starostou. Také tanečnice Ambrosie či umělci z divadla Kvelb předvedli v průběhu celého dne, ale i po setmění nevídanou ohňovou show a celý krásný večer plný zážitků zakončila tradičně kapela Holokrci.

 

Květen

 

Tak jako každý rok, tak i letos se konal Den země v prostranství před obchodem Billa.

 

V kostele sv. Alžběty ve Kbelích zazněl krásný koncert opery Jana z Arku od Giuseppe Verdiho.

 

Poslední květnový den 31. května se na Indiánském dětském dni Centrální park proměnil v indiánskou vesnici. Městská část toto oblíbené téma zvolila, aby si děti mohly vyzkoušet život opravdových indiánů. Do parku se sjelo mnoho indiánských muzikantů, válečníků a tanečníků. Každý návštěvník parku se mohl naučit indiánské tance, bubnování, hry, malování na obličej, práci s korálky a přírodními materiály. Nechyběly i tradiční indiánské sporty nebo prohlídka různých druhů teepee a jejich vybavení. Program v amfiteátru prolínala éterická hudba od pestře oděných peruánských indiánů ze skupiny Imayra. Kdo měl zájem, dozvěděl se od indiánů z indiánské vesnice Rosehill, jak se staví teepee nebo zajímavosti o historii indiánských kmenů. Zábavné i poučné divadelní scénky a soutěže v programu si připravily moderátorky z divadla Prima den. Zajímavé vystoupení s dětmi z kbelského kroužku karate představil pan Josef Zvěřina, který je jedním ze zakladatelů sportovního karate na území Čech a Moravy. Bojová umění vyučuje od roku 1973. Děti si mohly vyrobit čelenky, amulety, projely se na kánoi, házely tomahawkem, lovily bizona, střílely z luku, plazily se, hrály lacross, válčily na lanech, v území jedovatých hadů přecházely po laně, lovily ryby, stavěly stany. Na všechny děti čekala v infostanu kbelské radnice odměna. Velký dík za přípravu i průběh celé akce patří zaměstnancům úřadu, KRC CoByDup, Skautům S.S.V., VŠ Palestra a divadlu Prima den. Poděkování patří i sponzorům: spolku Kbely-náš domov, jehož členové se podíleli na přípravách i hladkém průběhu celé akce a připravili pro děti odměny, zástupcům firmy Bidvest Czech Republik a Dubísek, kteří věnovali dětem hravé i sladké odměny. Bylo pěkné počasí, skvělý program a hodně dětí, což svědčí o tom, že takové akce jsou mezi kbelskými občany velmi oblíbené. 

 

Červen

 

V Centrálním parku se konala akce Psí den. Akce byla pojata nejen jako tzv. umísťovací s nabídkou opuštěných pejsků, ale také jako dobročinná, a proto mohli občané před konáním akce nosit na recepci radnice materiální dary (např. krmivo, obojky, vitamíny, zdravotnické pomůcky, úklidové náčiní, pelíšky), které byly předány do psích útulků. Dnem provázela herečka, spisovatelka, velká milovnice psů a moderátorka Halina Pawlovská, o muziku se postarala skupina Holokrci. Současně s touto akcí se pořádala v parku humanitární akce Běh naděje 2014, spojená s veřejnou sbírkou zaměřenou na boj proti rakovině.

 

Již po jedenácté se Letecké muzeum Kbely zúčastnilo Pražské muzejní noci, kterou pořádal Magistrát hl. m. Prahy dne 14. června. Zájem o prohlídku muzea byl veliký. Přišlo sem skoro 24.000 návštěvníků a tím se muzeum stalo nejnavštěvovanější v celé Praze. Tahákem akce se stala hlavně stíhačka JAS-39 Gripen, dále pak letadlo L-39 Albatros a L-159 ALCA a vrtulníky.

 

V úterý 10. června se konal v Lidovém domě závěrečný koncert dětí navštěvující kurzy hry na klavír, zobcovou flétnu a kytaru. Zároveň s koncertem bylo spojeno slavnostní ukončení školního roku 2013/2014.

 

Ve dnech 10. a 17. června pořádala Místní knihovna pod záštitou MČ Praha 19 ve spolupráci se ZŠ Kbely a divadlem Prima den v gymnastickém sále místní ZŠ slavnostní ceremoniál „Pasování prvňáčků na čtenáře“. Žáci prvních tříd po splnění úkolu, což bylo krátké čtení, byli pasováni královnou, místostarostkou Ivanou Šestákovou, na rytíře obce čtenářské. 

 

Již tradicí se stala akce „Snídaně v trávě“, tentokráte 22. června. Moderátorky z divadla Prima den připravily pro účastníky rozcvičku, snídaňovou olympiádu, skok do peřin, a to vše v pyžamu.  Při této příležitosti byl slavnostně otevřen venkovní fitness park pro veřejnost v Centrálním parku. Cvičební stroje jsou určené pro děti od 14 let a pro dospělé, včetně seniorů.

 

Na konci školního roku na děti čekala v Centrálním parku „Pohádka za vysvědčení“ uspořádaná spolkem Prima den a kbelskou radnicí.

 

Září

 

Tradičního Kbelského posvícení se i přes nepříznivé počasí zúčastnilo mnoho lidí. Neslo se v duchu „Ze života našich praprababiček“. Průvodkyněmi programu byly oblíbené moderátorky z divadla Prima den. Nechyběly soutěže, pěkná muzika v podání Sester Havelkových, ale i předení na kolovrátku nebo pečení vánoček a mnoho dalších ukázek a povídání o staročeských řemeslech. Děti potěšila pohádka „O Otesánkovi“ v podání umělců z divadla Kvelb a zaměstnanci úřadu připravili pro děti různé soutěžní disciplíny. Na závěr zahrála rocková kapela Beerband a String ladies a úplně na konec se na obloze rozzářil překrásný ohňostroj.

 

V září se v Centrálním parku konalo slavnostní otevření cyklostezky Kbely – Hloubětín spojené s cyklojízdou po trase dlouhé 25 km, která byla součástí celopražské akce pod názvem Pražské cyklozvonění 2014. Jejím hlavním úkolem byla propagace bezpečných cyklotras a v cíli tohoto ročníku na Slunečním náměstí na Praze 13 jste se mohli projet na elektrickém kole nebo si zasoutěžit. Garantem akce za naši městskou část byl Odbor životního prostředí a velký propagátor jízdy na kole referent oddělení dopravy pan Radek Čermák.

 

Říjen

 

Spolek Kbely – náš domov pořádal při příležitosti 5. výročí otevření Centrálního parku ve spolupráci s ostatními kbelskými spolky a neziskovými organizacemi v sobotu 4. října Den pro Kbely. V parku pro občany byla připravena pro zábavu hudební produkce, hlavní však byla prezentace místních spolků a organizací, soutěže pro děti, nechyběly prodejní stánky a samozřejmě také občerstvení.

 

Listopad

 

Hallowenský den proběhl za listopadového slunečního dne. Dospělí i děti vyřezávali dýně a po setmění děti rozsvítily svoje lampiony a všichni se vydali na stezku odvahy do blízkého lesoparku, kde byla u cesty připravena strašidélka a děti u nich plnily lehké úkoly. U amfiteátru byla rozmístěna ohniště a návštěvníci si opékali buřty.

 

Velké množství nejen Kbeláků se přišlo podívat 30. listopadu na rozsvěcení vánočního stromu v Centrálním parku. Čekal na ně program plný muziky a koled, ukázky tradic vánoční výzdoby a hlavně stánky s dobrotami. Návštěvníci mohli zhlédnout ve vánočně vyzdobeném parku nejen živý betlém, ale i pečlivě připravená vystoupení dětí ZŠ, MŠ i pěveckého souboru Broučci a Kamarádi. Dětem rozdával odměny a sladkosti s předstihem přizvaný Mikuláš za pomoci andělů a čertů. Slavnostní večer byl ukončen překrásným andělským ohňostrojem. O ohňostrojích ve Kbelích lidé říkají, že jsou mnohem krásnější než novoroční ohňostroj v Praze, což mohu potvrdit.

 

 

Prosinec

 

V předvečer svátku sv. Mikuláše 5. prosince se v parku konalo první pekelné setkání Mikulášů, čertů a andělů, které zajišťoval provozovatel Zastávky u srubu spolu s dovednostními soutěžemi a odměnami pro děti.

 

Druhý den v Lidovém domě pořádal spolek Kbelský divočáci Mikulášské setkání pro dospělé.

 

Místní knihovna

 

V lednu byla v knihovně zahájena výstava akademického malíře, grafika, ilustrátora a scénografa Oldřicha Kulhánka. V průběhu vernisáže se uskutečnilo slavnostní vyhodnocení ankety Čtenář roku 2013. Toto vyhodnocení v půjčování počtu knih bylo již potřetí. Pořadí bylo následující.

 

Kategorie dospělí:

 1. Samková Marie – 319 vypůjčených knih
 2. Blaháková Milena – 239
 3. Brisbane-Webb Vlasta – 231
 4. Klánová Ivana – 229

 

Kategorie dětí:

 1. Matoušů Vojtěch – 137
 2. Polcer Dominik – 132
 3. Kazdová Kateřina - 83

 

V březnu Místní knihovna připravila ve spolupráci se Základní školou Kbely besedu se spisovatelkou knih pro mládež Ivonou Březinovou, které se zúčastnili mladší žáci 2. a 3. tříd a starší žáci 6. až 9. tříd. Autorka si pro děti připravila dvě pásma: První pásmo bylo o životopisech některých slavných spisovatelů, druhé pásmo nazvané „Holky (ale i kluci) na vodítku“ bylo věnováno knihám, ve kterých se řeší problémy dospívající mládeže, jako jsou drogy, anorexie nebo gamblerství.

 

Dne 26. března se v knihovně uskutečnil literární program s pravnukem malíře Mikoláše Alše, panem Jaroslavem Vojnou. Vzpomínal na svého pradědečka, ale i na otce Jaroslava Vojnu, který byl rovněž známým malířem.

 

Stejně jako v minulých letech se začátkem dubna konala nejen republiková, ale dnes již mezinárodní literární akce „Noc s Andersenem“, tentokrát zaměřená hlavně na oblíbeného autora příběhů, pohádek a básní, pod názvem: Pohádkový svět Miloše Macourka. Celé odpoledne bylo věnováno povídání o knihách, čtení, oblíbených autorech, předvedena byla krátká zpracování divadelní hry od Miloše Macourka, Jedničky má papoušek, v nastudování divadla Prima den a k večeru za tmy došlo i na cestu za pokladem kouzelnou zahradou. Na konci celého dne pohádky při večerním čtení děti ukolébaly ke klidnému spánku.

 

 1. května se v Místní knihovně sešli zájemci o zajímavé Modrožluté čtení aneb autorské čtení s kytarou. Pásmo připravila Renáta Šťastná, autorka povídkových knih ze života současné matky, jejíž líčené situace jsou někdy komické až tragikomické. Jan Paulík ji doprovázel na kytaru.

 

Rovněž v květnu se v základní škole uskutečnila beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou. Mladším žákům paní spisovatelka objasnila proces, jak vzniká kniha, pro ty starší si připravila povídání o záludných jevech ve společnosti, které na dnešní mládež číhají, např. na sociální síti.

 

V říjnu se v knihovně uskutečnila beseda se spisovatelem detektivní, ale hlavně faktografické literatury, panem Romanem Cílkem.

 

Rovněž v říjnu se v knihovně konala vernisáž pod názvem „S nemocí v sedle“, kde svoje fotografie ze závodní kariéry, vystavila paní Helena Kratochvílová, která v paradrezuře reprezentuje Kbely a oddíl Kvítek, který koně vhodné pro tuto speciální disciplínu chová a trénuje.

 

Od 1. prosince 2014 do konce února 2015 byla v knihovně vystavena řada výtvarných uměleckých děl, zapůjčených ze soukromé sbírky, jednalo se o grafiky, olejomalby či keramiku. Mezi autory, jejichž díla jsme mohli obdivovat, patřili mj. Oldřich Kulhánek, Jiří Anderele, Boris Jirků, Zdeňka Burgetová, Pavel Žilák či Henri Persan.

 

Různé

 

Úřad MČ vyhlásil pro rok 2014 soutěž pro celé rodiny i jednotlivce „Jak znám svoje Kbely“. V každém čísle Kbeláku připravila kronikářka tři otázky, na které se do určitého data odpovídalo formou písemnou (odpovědní lístky se odevzdávaly buď na recepci radnice, nebo e-mailem přímo kronikářce). V následujícím čísle byly uveřejněny správné odpovědi a vylosovaná jména výherců, kteří pak obdrželi na sekretariátě tajemníka úřadu odměny.

 

V tomto roce se konaly Zimní olympijské hry v Soči. Her se zúčastnili i čeští sportovci. První část výpravy odletěla 30. ledna z letiště v Praze Kbelích. Letadlem Airbus A-319 se do Soči vydalo 27 sportovců včetně početného doprovodu a členové Českého olympijského výboru.

 

Dne 11. srpna 2014 odletělo z kbelského letiště rovněž letadlo Airbus A-319 se sportovci, ale tentokrát na Olympiádu mladých do Číny. 

 

V Žacléřské ulici v čp. 148 (kde bývala drogérie) byla v létě otevřena nová prodejna dětského zboží, oblečení, hračky a potřebné pomůcky pro miminka. Majitelem je Martin Dubský, který si proto zvolil název prodejny DUBÍSEK.

 

Na rohu ulic Bakovské a Toužimské byla v únoru otevřena nová prodejna potravin „Žabka“.

 

Na konci roku 2013 byla otevřena Kavárna u parku (Tauferova 2), kterou provozuje Simona Caidlerová. Kavárna je zaměřena hlavně na rodiny s dětmi, pro které je připraven dětský koutek i přebalovací pult. V kavárně je prostor i pro obchodní jednání.

 

V tomto roce byla nově zprovozněna jídelna AVANTI z boku cukrárny AVANTI na Mladoboleslavské ulici čp. 475. V jídelně „pro všechny“ si návštěvníci mohou vybrat klasická jídla jako guláš nebo svíčková, ale i jídla zdravá a nutričně vyvážená. Jídla jsou chutná a obsluha výborná.

 

Rada se na svém zasedání zabývala i bezdomovci, kteří se objevili již i u nás. Pan starosta se spojil s ředitelem Městské policie s potřebou spolupráce a důsledného řešení. Bezdomovci si oblíbili park s dětským hřištěm u rybníka k nelibosti maminek, ve kterých jejich některé jednání budí strach a obavy. Jsou proto monitorováni a popřípadě vykazováni z místa nebo přímo ze Kbel.

 

Rada se rovněž zabývala různými návrhy na zřízení psí loučky. Byla zvolena jedna varianta pro malé psy vytvořením hrací zóny v parku u potoka pod srubem a druhá pro velké psy za tunelem  u lesoparku při ulici Semčická, která zatím nebyla realizována.

 

V letošním roce je to již 10 let, kdy byl předán katolickým věřícím nový moderní kostel, který je zasvěcen sv. Alžbětě Durynské. Tento rok se kostel již podruhé připojil k akci Noc kostelů dne 23. května, kdy si přítomní vyslechli vyprávění faráře Jiljího Jiřího Přibyla o historii kostela a koncert duchovní hudby. Poprvé se Noc kostelů konala v Německu v roce 2001. V České republice se organizuje od roku 2009. V kostele se konají mše, svatby, křtiny i pohřby. Krásným zážitkem jsou koncerty, které se v kostele pořádají několikrát do roka. Posledním koncertem v tomto roce byla Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby.

 

 

Z výpisu policejního komisaře Antonína Adámka vedoucího OS MP Praha 19.

 

I v tom roce strážníci Městské policie hl. m. Prahy, zařazení na okrskové služebně Praha 19, vykonávali pracovní činnost v celém správním obvodu MČ Praha 19, to znamená, že plnili úkoly  na katastru Kbel, Vinoře a Satalic. Dle potřeby se také podíleli na zajišťování akcí v rámci hlavního města Prahy. Strážníci se zaměřovali na přestupky ve veřejném pořádku, v oblasti dopravy, na dodržování obecně závazných vyhlášek a dalších právních norem v kompetenci městské policie. Řešili i několik krádeží a narušování občanského soužití. Na Policii ČR byly předvedeny celostátně hledané osoby, které se vyskytly na našem okrsku. Dále strážníci zadrželi a omezili na svobodě několik pachatelů trestných činů, kteří byli předáni na policii. Výčet přestupků: ve veřejném pořádku bylo řešeno 497 přestupků, zde převládalo rušení nočního klidu, zábory a znečišťování veřejného prostranství. Bylo odhaleno 23 přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a 77 přestupků majetkových. V dopravě řešili strážníci 2 831 přestupků, zde převládaly zákazy vjezdu, zastavení a stání na chodníku, kde to není dopravním značením povoleno. Během celého roku bylo kontrolováno 3 158 osob, lustrováno 583 vozidel, z toho bylo 6 nalezených. Strážníci zajišťovali opět v ranních hodinách přechody pro chodce v blízkosti škol a v odpolední době dozor u těchto zařízení, aby ochránili děti a mládež před negativními vlivy.

 

Popis některých závažných přestupků.

 

V červenci vyloupil zloděj zlatnictví ve Vrchlabské ulici. V září byl dotyčný zadržen na letišti v Ruzyni, odkud chtěl odletět do Anglie. Ke všemu se přiznal, kradené šperky v hodnotě čtvrt miliónu prodal za 45 tisíc, aby prý měl peníze na nájem. Zloděj si prodejnu vytipoval předem. Nejdříve ji před krádeží navštívil. Druhý den se vrátil a v nestřeženém okamžiku, kdy se prodavačka sehnula k psovi, sebral tři plata šperků a z klenotnictví utekl.

 

Střelba ve Kbelích. Dne 24. listopadu 2014 se na Novákově náměstí z čp. 703 střílelo. Oznámení přijali policisté ve 14:30 hodin a na místě byli během několika minut. Muž střílel z okna domu. Při zatýkání nekladl odpor. Zbraň měl nabitou ostrými náboji. Dotyčný nadýchal jedno promile alkoholu, test na psychotropní látky byl negativní. Naštěstí nebyl nikdo zraněn. Místo policisté  během vyjednávání a zatýkání řádně zabezpečili. Muž nebyl držitelem zbrojního průkazu. Důvod jeho činu není znám, prý údajně střílel z okna po ptácích.

 

Dne 26. srpna po půlnoci neznámý pachatel zničil a ukradl kameru střežící srub v Centrálním parku. Pan starosta vypsal odměnu 5.000,-Kč a dodavatel bezpečnostních kamer Leoš Biskup dalších 5.000,- Kč tomu, kdo na záznamu pozná vandala a zloděje a poskytne informace k jeho dopadení. Výzva zůstala bez odezvy, avšak od té doby se nic takového neopakovalo.

 

U benzinové čerpací stanice OMV na Mladoboleslavské ulici byl nainstalován nový venkovní AlzaBox, ve kterém je možné si vyzvednout zboží objednané na alza.cz ještě ten samý den, bez čekání a to NON-STOP.

 

V tomto roce nechal Český rozhlas opravit Památník prvního vysílání rozhlasu, který je z cihel a na němž se podepsal zub času. Památník stojí na kraji Kbel u letiště v blízkosti místa, kde stál plátěný skautský stan, ve kterém začalo první pravidelné vysílání Československého rozhlasu. Autorem památníku je sochař Stanislav Kolíbal ve spolupráci s arch. Zdeňkem Rothbauerem. Památník byl odhalen 18. května 1973 a představuje paprsky symbolizující šíření radiových vln všemi směry.

 

Nesmím opomenout i jednu smutnou událost, kdy po dlouhé nemoci zemřela v prosinci dětská lékařka MUDr. Hedvika Vobořilová, která byla dlouhá léta praktickou lékařkou pro děti a dorost. Čest její památce.

 

Trochu historie

 

Po celý rok (mimo července a srpna) se kbelští pamětníci scházeli každé první pondělí v měsíci na Letopiseckých setkáních, kdy jsme doplňovali kbelskou historii a připomněli si některá historická výročí. Např. v roce 1919 se konaly první volby starostů dle všeobecného hlasovacího práva. Protože žádný ze dvou kandidátů nedostal nadpoloviční většinu hlasů, byl losem zvolen Antonín Suldovský. Druhým kandidátem byl Václav Franc. V roce 1929 byly silné mrazy až minus 41 stupňů. V roce 1934 bylo v čp. 388 zřízeno velitelství četnické stanice. Prvním velitelem byl pan Emil Dittrich. Rovněž v tomto roce byl otevřen první poštovní úřad v čp. 36 a zavedena první telefonní linka do Obecní úřadovny. Jsou zapsány i různé „perličky“, třeba v roce 1944 ceny některého zboží na černém trhu dosáhly rekordních výšek. Např. máslo stálo 1.000 korun, sádlo 1.500,-, mouka 150 – 180,- korun, pár bot byl za 3.000,- až 4.000,- korun. V roce 1949 byl pohřben první zemřelý na novém kbelském hřbitově. V roce 1959 byl slavnostně položen základní kámen na stavbu nové školy. V roce 1979 byly otevřeny nové obchodní pavilony na Mladoboleslavské ulici s prodejnou potravin, masa a zeleniny. Dnes je v těchto prostorách drogerie a restaurace. 24. listopadu roku 1989 bylo ve Kbelích založeno Občanské fórum.

Několikrát jsme dávali dohromady historii školství ve Kbelích. Sešlo se od pamětníků mnoho fotografií, které budou použity do publikace o školství, kterou zpracovává pan Mgr. Jaroslav Kvapil.

Poslední Letopisecké setkání tohoto roku se uskutečnilo v duchu adventu a předvánoční atmosféry. K příjemnému zážitku přispěla i návštěva hosta, hudebníka pana Karla Vágnera. Ve Kbelích se narodil a žil zde do roku 1965. Jeho otcem byl významný Kbelák Josef Vágner. Pan Vágner byl velmi bezprostřední a vyprávěl přítomným o svém životě.

Vzpomínky pamětníků na Letopiseckých setkáních jsou velkým přínosem k doplnění kbelské historie. Díky jejich ochotě se sešlo i mnoho fotografií, které postupně zpracováváme.

 

Zápis bude doplněn o přílohy z voleb, noviny, letáčky k akcím ve Kbelích, zápisy z Letopiseckých setkání, časopisy Kbelák a kalendářem.

 

 

Zápis zpracovala v říjnu 2015 kronikářka Kbel Ivana Engelová.

Městská část Praha 19

 • IČO: 00231304
 • Datová schránka : ji9buvp
 • Email: podatelna@kbely.mepnet.cz
 • Ústředna: 284 08 08 11
 • Email: info@kbely.mepnet.cz
© Copyright 2017 . Všechna práva vyhrazena ÚMČ Praha 19 Praha 19

Search